ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5421 - 5440 від загального числа 122853

5421. Гирусов, Э. В.
Основы социальной экологии : учеб. пособие. – М. : РУДН, 1998. – 172с. – Библиотека эколога. – 5-209-00918-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Г51
Кількість примірників :  36    В наявності :  36
Опис документа
5422. Бобылев, С. Н.
Экономика природопользования : Учебное пособие. – М. : ТЕИС, 1997. – 272с. – 5-7218-0127-1.
Шифр: 502.1(07)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  21    В наявності :  20
Опис документа
5423. Сахаев, В. Г.
Экономика природопользования и охрана окружающей среды : учеб. пособие. – К. : Вища школа, 1987. – 263с.
Шифр: 502.1(07)  Авторський знак: С22
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5424. Полонська-Василенко, Н.
Історія України : У 2 т. Т.1 : До середини ХYII століття. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 1995. – 672с. – 5-325-00596-0.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: П52
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5425. Акимова, Г. А. Хаскин В
Экология : учебниик. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 455с. – 5-238-00022-7.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: А39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5426. Злобін, Ю. А.
Основи екології : підручник. – Київ : Лібра, 1998. – 248с. – 966-7035-16-6.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: З68
Кількість примірників :  23    В наявності :  22
Опис документа
5427. Сушицький, В. А.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Математичне моделювання на електронних обчислюваних машинах". – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 66с.
Шифр: 519.87(07)  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  69    В наявності :  68
Опис документа
5428. Давидов, М. О.
Курс математичного аналізу : Підручник, Ч.1 : Функції однієї змінної. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 383с. – 5-11-002153-8.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  26    В наявності :  26
Опис документа
5429. Бугров, Я. С.
Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. пособие. – М. : Наука, 1980. – 432с.
Шифр: 517.9(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  22    В наявності :  22
Опис документа
5430. Бугров, Я. С.
Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Наука, 1988. – 432с. – 5-02-013737-5.
Шифр: 517.9(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5431. Голомазов, М. М.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие. – М. : РосКонсульт, 1999. – 160с. – 5-89805-010-8.
Шифр: 512.6(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5432. Власов, В. Г.
Конспект лекций по высшей математике. – М. : Айрис, 1996. – 288с. – -5-7836-0011-3.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5433. Карагодова, О. О.
Мікроекономіка : навч. посібник. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 208с. – 966-529-016-9.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5434. Задоя, А. О.
Основы экономики : учеб. пособие. – К. : Вища школа, 1998. – 478с. – 5-11-004729-4.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: З-15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5435. Сажина, М. А.
Экономическая теория : Учебник. – Л. : НОРМ- ИНФРА, 1998. – 456с. – 5-86225-722-5.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5436. Власов, В. Г.
Конспект лекций по высшей математике. – М. : Айрис, 1997. – 288с. – -5-7836-0011-3.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5437. Бойко, М. Д.
Цивільно-правові документи. – 4-те вид. – К. : Наукова думка, 2001. – 320с. – 966-00-0646-2.
Шифр: 347  Авторський знак: Б77
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5438. Ткаченко, Н. М.
Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності : Навч. метод. посібник. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К. : А.С.К., 1998. – 784с. – 966-539-075-9.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Т48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5439. Завгородний, В. П.
Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – 2-е изд. – К. : ДИ-КСИ, 1997. – 832с. – 5-7707-7952-7.
Шифр: 657  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5440. Словник іншомовних слів. – К. : Наук. думка, 2000. – 680с. – 966-00-0439-7.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет