ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5541 - 5560 від загального числа 111119

5541. Мень, А.
История религии : учеб. пособие. В 2 кн. Кн.2 : Пути христианства. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2001. – 224с. – 5-86225-622-9.
Шифр: 86.2  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5542. Колодницький, М. М.
Основи теорії математичного моделювання систем : Навч.-довід. посібник. Т.1. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 718с. – 966-7570-86-Х.
Шифр: 519.67(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  102    В наявності :  98
Опис документа
5543. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами О'бєднаного Європейського проекту JEP -10435-98 "Науки про навколишнє середовище в частині впливу радіації на здоров'я людини". – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 182с.
Шифр: 504.7  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5544. Гніліцький, В. В.
Розрахунок поглинених доз при дистанційній гамма-терапії. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 76с.
Шифр: 615.8  Авторський знак: Г56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5545. Камінський, Д. Б.
Хімія і радіаційна хімія води і водних розчинів. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 113с.
Шифр: 543.3(07)  Авторський знак: К18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5546. Коваль, О. А.
Тваринний світ: питання радіобіології та радіоекології. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 61с.
Шифр: 591.5  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5547. Орлов, А. А.
Радиоактивно загрязненные леса как критические ландшафты: радиоактивность пищевых продуктов и влияние на формирование дозы внутреннего облучения населения : аналитический обзор. – Ж. : ЖИТИ, 2002. – 202с. – 966-683-027.
Шифр: 630  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5548. Левчук, Л. Т.
Західноєвропейська естетика ХХ століття : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 224с.
Шифр: 87.8я7  Авторський знак: Л34
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5549. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.1 : Від. аналізу до математичного моделі. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 142с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5550. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.2 : Міждисциплінарний аналіз проблеми. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5551. Автометрия. 38, №4. – Новосибирск : СО РАН, 2002. – 127с.
Шифр: 53.082
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5552. Воскобойников, Ю. Е.
Адаптивный алгоритм фильтрации и преобразование изображений в векторный формат // Автометрия. – 2002. – 38. – №4. – с.3.
Шифр: 517.511  Авторський знак: В76
Опис документа
5553. Гаджиев, Ч. М.
Подход к обраковке аномальных измерений, робастный к систематическим погрешностям // Автометрия. – 2002. – 38. – №4. – с.12.
Шифр: 519.27  Авторський знак: Г13
Опис документа
5554. Трифонов, А. П.
Обнаружение квазидетерминированного изображения при наличии фона с неизвестными параметрами // Автометрия. – 2002. – 38. – №4. – с.19.
Шифр: 621.391  Авторський знак: Т69
Опис документа
5555. Карпов В.І.,Сіренький С.П.,Данилко В.К.,Климчик О.М.,Колесник С.І.та ін.
Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини. – Ж. : Наук.-досл. ін-т статистики, 2001. – 320с. – 966-95684-8-Х.
Шифр: 504  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  93    В наявності :  90
Опис документа
5556. Шелудченко Б.А.,Дорощенко В.В.,Котков В.І.,Шелудченко І.А.,Зосимович М.В.,Пінчук Н.О.
Інженерна екологія : Навчальний посібник, Ч.2. : Гідросфера. – Ж. : Волинь, 2001. – 220с. – 966-7390-98-5.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: І62
Кількість примірників :  20    В наявності :  18
Опис документа
5557. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 "Менеджмент". Ч.1. – К. : КНТЕУ, 2002. – 154с.
Шифр: 65.290-2  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5558. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 "Менеджмент". Ч.2. – К. : КНТЕУ, 2002. – 225с.
Шифр: 65.290-2  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5559. Соколов, С. В.
Синтез алгоритмов идентификации волновых возмущений динамической системы // Автометрия. – 2002. – 38. – №4. – с.49.
Шифр: 62-40  Авторський знак: С59
Опис документа
5560. Вяткин, С. И.
Синтез поверхностей свёртки с рекурсивным делением объектного пространства // Автометрия. – 2002. – 38. – №4. – с.58.
Шифр: 681.3.06  Авторський знак: В99
Опис документа

« 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет