ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5281 - 5300 від загального числа 123735

5281. Цыпкин, Ю. А.
Управление персоналом : Учебное пособие. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 446с. – 5-238-00227-0.
Шифр: 005.95(07)  Авторський знак: Ц96
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5282. Черняк, І. О.
Теорія ймовірностей та математична статистика : Зб. задач. – К. : Знання, 2001. – 199с. – 966-620-045-7.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Ч49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5283. Орлова, Н. Я.
Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Лаб. практикум. – К. : КДТЕУ, 1999. – 107с. – 966-7376-19-2.
Шифр: 339.1  Авторський знак: О66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5284. Лігоненко, Л. О.
Дивідендна політика підприємства: навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 67с. – 966-7376-54-0.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5285. Теоретичні основи товарознавства: Опорн. конспект лекцій. – Ж. : КДТЕУ, 2000. – 35с.
Шифр: 658.6(07)  Авторський знак: Т33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5286. MATERIALS of the European Project JEP-10435-98 ''Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in HealthCare". – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 204c.
Шифр: 504.7  Авторський знак: M33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5287. Локазюк, В. М.
Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах : посібник. – К. : Академія, 2002. – 368с. – 966-580-130-9.
Шифр: 004.2(07)  Авторський знак: Л73
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
5288. Вольвач Ф.В.,Дробноход М.І.,Дюканов В.Г.,Пилипчук О.Я.та ін.
Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – 104с. – 966-608-158-Х.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: С80
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5289. Радиотехника и электроника. т.47, №8. – Москва : Наука, 2002. – c.901-1022.
Шифр: 629.37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5290. Мусієнко, М. М.
Екологія. Охорона природи : Словник-довідник. – К. : Знання, 2002. – 550с. – 966-620-114-3.
Шифр: 504(02)  Авторський знак: М91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5291. Дэвис, Дж.
Карманный справочник радиоинженера. – М. : Додэка-ХХІ, 2002. – 544с. – 594120-040-4.
Шифр: 621.37(07)  Авторський знак: Д94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5292. Клеев, А. И.
Импульсные собственные колебания квазиоптического бочкообразного резонатора // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.910.
Шифр: 621.372  Авторський знак: К48
Опис документа
5293. Ковалёв, Н. Ф.
Адиабатическое преобразование волн в волноводах с неглубокой гофрировкой // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.927.
Шифр: 621.372.8  Авторський знак: К56
Опис документа
5294. Каценеленбаум, Б. З.
Структура поля вблизи передающей антенны // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.935.
Шифр: 621.396.671  Авторський знак: К12
Опис документа
5295. Беляев, Б. А.
Микрополосковый решётчатый фильтр на нерегулярных резонаторах // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.939.
Шифр: 621.372  Авторський знак: Б43
Опис документа
5296. Анютин, А. П.
Модифицированный метод дискретных источников // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.955.
Шифр: 534.26  Авторський знак: А64
Опис документа
5297. Білявський, Г. О.
Практикум із загальної екології : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 160с. – 966-06-0013-5.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  36    В наявності :  34
Опис документа
5298. Черняк В.М.,Міцук Н.Й.,Жирська Г.Я..Зелінка С.В.,ПілявськийБ.Р.
Основи екології : навч.матеріали. – 2-е вид. з змінами і доповненнями. – Тернопіль : Педуніверситет, 1998. – 114с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: О61
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
5299. Чайка, В. Є.
Урбоекологія : підручник. – Вінниця : Віоблдрукарня, 1999. – 368 с. – 966-06-0140-9.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  29    В наявності :  27
Опис документа
5300. Шелудченко Б.А.,Малиновський А.С.,Зосимович М.В.,Катков В.І.,Рибак М.Ф.
Інженерна екологія, Ч.1 : Основи техноекології. – Ж. : Волинь, 1999. – 216с. – 966-7390-49-7.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа

« 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет