ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5241 - 5260 від загального числа 111725

5241. Пантелеев, Е. Р.
Управление качеством услуг дистанционного образования в среде ГИПЕРТЕСТ // Информационные технологии. – 2002. – №3. – с.32.
Шифр: 658.562  Авторський знак: П16
Опис документа
5242. Девятисильный, А. С.
Технология компьютерного моделирования радиолокационного эхосигнала // Информационные технологии. – 2002. – №3. – с.42.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Д26
Опис документа
5243. Антюфеев, Г. В.
Технология оценки обьектов по многим критериям с расчетом ошибок результатов // Информационные технологии. – 2002. – №3. – с.49.
Шифр: 519.816  Авторський знак: А72
Опис документа
5244. Биомедицинская радиоэлектроника, №1. – Москва : Радиотехника, 2002. – 75 c.
Шифр: 38.621:61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5245. Петросян, В. И.
Люминесцентная трактовка "СПЕ-эффекта" // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №1. – с.28.
Шифр: 536.7  Авторський знак: П31
Опис документа
5246. Голубенцев, А. Ф.
Верооятностное описание хаотических генераторов биологических ритмов // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №1. – с.39.
Шифр: 577.3  Авторський знак: Г62
Опис документа
5247. Климов, В. А.
Применение метода акустмеханической стимуляции для консервативного лечения уролитиаза // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №1. – с.51.
Шифр: 615.47  Авторський знак: К49
Опис документа
5248. Райгородский, Ю. М.
Бегущие магнитные поля и приборы // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №1. – с.57.
Шифр: 616.64  Авторський знак: Р12
Опис документа
5249. Прохончуков, А. А.
Лазерный полупроводниковый терапевтический аппарат "Оптодан" -достижение квантовой электроники и биомедицины // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №1. – с.68.
Шифр: 615.47  Авторський знак: П78
Опис документа
5250. Геєць, В.
Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України в 2001 р.та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі економічних наук // Економіка України. – 2002. – №8. – с.4.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: Г27
Опис документа
5251. Амоша, О.
До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. – 2002. – №8. – с.11.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: А61
Опис документа
5252. Шелудько, Н.
Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України. – 2002. – №8. – с.20.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: Ш42
Опис документа
5253. Прутська, О.
Невраховані фактори українських реформ // Економіка України. – 2002. – №8. – с.51.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: П85
Опис документа
5254. Кириленко, В.
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України. – 2002. – №8. – с.51.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: К43
Опис документа
5255. Ткачук, І.
Методологічні аспекти еквівалентних межрегіональних відносин // Економіка України. – 2002. – №8. – с.34.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: Т48
Опис документа
5256. Осовська, Г. В.
Основи менеджменту : навч. посібник. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 600с. – 5-7763-9655-7.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  401    В наявності :  399
Опис документа
5257. Бутинець Ф.Ф.,Янчева Л.М.,Глущук О.М.,Остапчук Т.П.,Якименко С.І.
Бухгалтерський облік у громадському харчуванні : Навч. посіб. – Ж. : Рута, 2002. – 440с. – 966-8059-03-4.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  50    В наявності :  49
Опис документа
5258. Аникин Б.А.,Федоров Л.С.,Наймарк Ю.Ю.,Аксенов В.И.,Бобков Ю.В.
Логистика : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 327с. – 5-86225-509-5.
Шифр: 65.40я7  Авторський знак: Л69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5259. Рогач, І. Ф.
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 239с. – 966-574-242-6.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: Р59
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5260. Іващенко, В. І.
Економічний аналіз господарської діяльності : Навч. посібник. – К. : НІЧЛАВА, 2001. – 204с. – 966-7317-37.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: І24
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет