ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5561 - 5580 від загального числа 111159

5561. Жаров, В. П.
Разработка алгоритма расчёта пространственного распределения интенсивности излучения фотоматричных терапевтических препаратов // Медицинская техника. – 2002. – №4. – с.5.
Шифр: 615.47.03  Авторський знак: Ж34
Опис документа
5562. Дробозіна Л.О.,Окунєва Л.П.,Андросова Л.,Карчевський В.В.
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит : Навчальний посібник. – Рівне : Вертекс, 2001. – 352с. – 966-7147-13-4.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
5563. Іванова, І. В.
Менеджмент підприємства. Практикум : навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2001. – 247с. – 966-7376-57-5.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: І20
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5564. Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва : Зб. наук. праць. – К. : Киів. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 465с. – 966-7376-86-9.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5565. Мишкинис, А. Б.
Тест-объект для контроля пространственной разрешающей способности и контрастной чувствительности рентгенодиагностических аппаратов // Медицинская техника. – 2002. – №4. – с.11.
Шифр: 615.47.03  Авторський знак: М71
Опис документа
5566. Максимов, Е. П.
Динамический алгоритм профилирования параметров гемодиализа // Медицинская техника. – 2002. – №4. – с.20.
Шифр: 615.47.03  Авторський знак: М17
Опис документа
5567. Ставицкий, Р. В.
Анализ изменения состояния здоровья в результате облучения малыми дозами ионизирующего излучения // Медицинская техника. – 2002. – №4. – с.38.
Шифр: 615.47.03  Авторський знак: С77
Опис документа
5568. Іванова, І. В.
Менеджер - професійний керівник : навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2001. – 107с. – 966-7376-73-7.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: І-20
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5569. Мороз, Л. А.
Маркетинг : Підручник. – Львів : Інтелект-Захід, 2002. – 244с. – 966-7597-26-1.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: М80
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5570. Завгородний, В. П.
Налоги и налоговый контроль в Украине. – К. : А.С.К., 2001. – 639 с. – 966-539-227-1.
Шифр: 65.261.4  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5571. Комп'ютерні правові системи: Конспект лекцій. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 122с.
Шифр: 004.9(07)  Авторський знак: К63
Кількість примірників :  292    В наявності :  292
Опис документа
5572. Розміщення продуктивних сил : Опорний конспект лекцій для студентів 1 курсу економічних фахів. – К. : КНТЕУ, 2001. – 262с.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5573. Шелудько, В. М.
Фінансовий ринок : Навчальний посібник. – К. : Знання -Прес, 2002. – 535с. – 966-7767-29-9.
Шифр: 65.262.2я7  Авторський знак: Ш42
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5574. Таркуцяк, А. О.
Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу) : навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 201с. – 966-75-08-77-3.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5575. Корольов, О. А.
Економетрія : навч. посіб. – К. : КНТЕУ, 2000. – 660с. – 966-7376-79-6.
Шифр: 65в6я7  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5576. Кириленко, О. П.
Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К. : НІОС, 2000. – 384с. – 966-95321-7-5.
Шифр: 65.261.3  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5577. Ізмайлова, К. В.
Фінансовий аналіз : навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 152с. – 966-608-112-1.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: І37
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5578. Боринець, С. Я.
Міжнародні валютно-фінансові відносини : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 1999. – 305с. – 966-620-003-1.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5579. Дробозина Л.А.,Поляк Г.Б.,Константинова Ю.Н.,Колчина Н.В.и др.
Финансы : Учебник. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 527с. – 5-238-00067-7.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5580. Машиностроение. Известия вузов, №4. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 80 с.
Шифр: 621
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет