ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5521 - 5540 від загального числа 111151

5521. Молдован, В. В.
Конституційне право = опорні конспекти : словник-довідник. – К. : ЮМАНА, 1996. – 272с. – 966-7005-10-0.
Шифр: 67.9(4Укр)я7  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5522. Мочерний, С. В.
Основи економічних знань : Підручник. – К. : Академія, 2000. – 304с. – Альма-матер. – 966-580-053-1.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5523. Жулев, В. И.
Напрвления оптимизациив магнитотерапии при общем воздействии // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.14.
Шифр: 615.472.03  Авторський знак: Ж87
Опис документа
5524. Виноградов, А. Л.
Проблемы автоматизации экспериментальных исследований динамических характеристик тела человека // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.24.
Шифр: 620.178.5  Авторський знак: В49
Опис документа
5525. Садовский, Г. А.
Метрологическое обеспечение биомедицинских средств измерений // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.49.
Шифр: 621.317  Авторський знак: С14
Опис документа
5526. Борисов, А. Г.
Частотный способ опреативного управления магнитотерапевтическим воздействием // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.65.
Шифр: 615.841  Авторський знак: Б82
Опис документа
5527. Кириллов, С. Н.
Сверхвысокочастотная радиотермография биологических объектов с использованием нейронных сетей // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.36.
Шифр: 615.471  Авторський знак: К43
Опис документа
5528. Пискунов, Н. С.
Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов : учеб. пособие: в 2-х т. Т.1. – 8-е изд., стер. – М. : Наука, 1968. – 312с.
Шифр: 517.2(07)  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5529. Искусство менеджмента : практ. пособие. – М. : Финпресс, 1998. – 272с. – 5-8001-0004-7.
Шифр: 65.290-2  Авторський знак: И86
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5530. Правознавство : Підручник. – 2-е вид. – Львів : Світ, 1995. – 272с. – 5-7773-0031-6.
Шифр: 67(4Укр)я7  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5531. Устинова, Г. М.
Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений : учеб. пособие. – СПб. : ДиаСофтЮП, 2000. – 368с. – 5-93772-001-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: У79
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5532. Мень, А.
История религии : учеб. пособие. В 2 кн. Кн.2 : Пути христианства. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2001. – 224с. – 5-86225-622-9.
Шифр: 86.2  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5533. Колодницький, М. М.
Основи теорії математичного моделювання систем : Навч.-довід. посібник. Т.1. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 718с. – 966-7570-86-Х.
Шифр: 519.67(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  102    В наявності :  98
Опис документа
5534. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами О'бєднаного Європейського проекту JEP -10435-98 "Науки про навколишнє середовище в частині впливу радіації на здоров'я людини". – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 182с.
Шифр: 504.7  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5535. Гніліцький, В. В.
Розрахунок поглинених доз при дистанційній гамма-терапії. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 76с.
Шифр: 615.8  Авторський знак: Г56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5536. Камінський, Д. Б.
Хімія і радіаційна хімія води і водних розчинів. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 113с.
Шифр: 543.3(07)  Авторський знак: К18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5537. Коваль, О. А.
Тваринний світ: питання радіобіології та радіоекології. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 61с.
Шифр: 591.5  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5538. Орлов, А. А.
Радиоактивно загрязненные леса как критические ландшафты: радиоактивность пищевых продуктов и влияние на формирование дозы внутреннего облучения населения : аналитический обзор. – Ж. : ЖИТИ, 2002. – 202с. – 966-683-027.
Шифр: 630  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5539. Левчук, Л. Т.
Західноєвропейська естетика ХХ століття : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 224с.
Шифр: 87.8я7  Авторський знак: Л34
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5540. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.1 : Від. аналізу до математичного моделі. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 142с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа

« 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет