ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5621 - 5640 від загального числа 110559

5621. Бакка, М. Т.
Основи картографії : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 148с.
Шифр: 528.9(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  162    В наявності :  159
Опис документа
5622. Бутнік-Сіверський О.Б.,Борко Ю.Л.,Клявлін В.В.,Святоцький О.Д.та ін.
Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів. – К. : Ін Юре, 2000. – 348с. – 966-7752-26-7.
Шифр: 65.052  Авторський знак: П69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5623. Бутнік-Сіверський О.Б.,Борко Ю.Л.,Клявлін В.В.,Святоцький О.Д.та ін.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. – К. : Ін Юре, 2000. – 347 с. – 966-7752-29-1.
Шифр: 65.052  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5624. Бичко І.В.,Бичко А.К.,Бузинський М.П.,Горак Г.І.,Добронравова І.С.
Філософія : Курс лекцій: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1994. – 576с. – 5-325-00595-2.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  23    В наявності :  22
Опис документа
5625. Бичко І.В.,Осічнюк Ю.В.,Табачковський О.А.,Бичко А.К.,Бузинський М.П.
Філософія : навч. посібник. – К. : Либідь, 1991. – 456с. – 5-11-001769-7.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
5626. Заїченко Г.А.,Сагатовський В.М.,Кальний І.І.,Даниленко В.І.,Шубін В.І.
Філософія : Підручник. – К. : Вища школа, 1995. – 455с. – 5-11-004129-6.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  13    В наявності :  12
Опис документа
5627. Андрущенко В.П.,Бойченко І.В.,Буслинський В.А.,Вілков В.Ю.,Григоренко Л.А.та ін.
Філософія : Навчальний посібник. – К. : Вікар, 1997. – 584с. – 966-7131-07-6.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5628. Андрущенко, В. П.
Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Генеза, 1996. – 368с. – 966--504-025-1.
Шифр: 87.6я7  Авторський знак: А66
Кількість примірників :  157    В наявності :  155
Опис документа
5629. Білодід, Ю. М.
Філософія. Український світооглядовий акцент : навч. посібник. – Ж. : Полісся, 1996. – 189с. – 966-7057-01-1.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Б43
Кількість примірників :  74    В наявності :  73
Опис документа
5630. Фролов И.Т.,Араб-Оглы Э.А.,Арефьева Г.С.,Гайденко П.П.,Келле В.Ж.
Введение в философию : учеб. пособие: в 2-х т. Т.1. – М. : Политиздат, 1990. – 367с. – 5-250-00315-х.
Шифр: 87я7  Авторський знак: В24
Кількість примірників :  34    В наявності :  34
Опис документа
5631. Фролов И.Т.,Араб-Оглы Э.А.,Арефьева Г.С.,Гайденко П.П.,Келле В.Ж.
Введение в философию : учеб. пособие: В 2-х т. Т.1. – М. : Политиздат, 1989. – 367с. – 5-250-00315-х.
Шифр: 87я7  Авторський знак: В24
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5632. Фролов И.Т.,Араб-Оглы Э.А.,Ареьева Г.С.,Гайденко П.П.,Келле В.Ж.
Введение в философию : учеб. пособие: в 2-х т. Т.2. – М. : Политиздат, 1989. – 639с. – 5-250-00315-х.
Шифр: 87я7  Авторський знак: В24
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
5633. Липатов, А. А.
Исследование статики и динамики гидродвигателя оболочкового двигателя // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.36.
Шифр: 681.58  Авторський знак: Л61
Опис документа
5634. Яковенко, В. И.
Износ протектора шины // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.56.
Шифр: 678.4  Авторський знак: Я47
Опис документа
5635. Беднаржевский, В. С.
Параметрическое моделирование узлов паровых котлов // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.65.
Шифр: 621.181.001  Авторський знак: Б38
Опис документа
5636. Захаров, О. В.
Основы повышения точности формообразования на бесцентровых суперфинишных станках // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.70.
Шифр: 621.923.01  Авторський знак: З-38
Опис документа
5637. Медицинская техника, №1. – Москва : Медицина, 2002. – 48с.
Шифр: 615.47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5638. Александрова, М. М.
Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 336с. – 966-7938-69-7.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5639. Александрова, М. М.
Страхування : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 208с. – 966-7938-77-8.
Шифр: 65.271я7  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  47    В наявності :  45
Опис документа /ftextslocal/aleksndrova_strahuvannya.pdf
5640. Кірейцев, Г. Г.
Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 496с. – 966-7570-91-6.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  36    В наявності :  34
Опис документа

« 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет