ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5621 - 5640 від загального числа 123713

5621. Фінансове право (За законодавством України). – К. : Вентурі, 1995. – 272с. – 5-7707-8061-4.
Шифр: 347.73(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5622. Карпенко, Д. О.
Трудове право України : Курс лекцій. – К. : МАУП, 1999. – 192с. – 966-7312-73-9.
Шифр: 349.2(07)  Авторський знак: К26
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5623. Цал-Цалко, Ю. С.
Бухгалтерський звіт підприємства та його аналіз : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 200с. – 5-7763-2367-3.
Шифр: 657.37(07)  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5624. Александрова, М. М.
Гроші. Фінанси. Кредит : навч.-метод. посібник. В 2-х ч., Ч.1. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  138    В наявності :  137
Опис документа /ftextslocal/maslova_groshi_p1.pdf
5625. Калінін, Ю. А.
Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид., доопрац. – К. : Наукова думка, 2002. – 339с. – 966-00-0020-0.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  59    В наявності :  58
Опис документа
5626. Гальчинський, А. С.
Основи економічних знань : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вищ. шк., 2002. – 543 с. – 966-642-088-0.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: Г17
Опис документа
5627. Юхименко, П. І.
Історія економічних учень : Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514с. – 966-7767-43-4. – Вища освіта ХХI століття.
Шифр: 330.8(07)  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  112    В наявності :  111
Опис документа
5628. Жеребкін, В. Є.
Логіка : Підручник. – 5-те вид., стереотип. – К. : Знання, 2002. – 255с. – 966-620-119-4.
Шифр: 16(07)  Авторський знак: Ж59
Опис документа
5629. Браткевич В.В.,Бутов М.В.,Золотарьова І.О.,Климнюк В.Є.,Коврижних І.П.,Молчанов В.П.та ін.
Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підручник. – К. : Академія, 2002. – 704с. – 966-580-135-Х.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  43    В наявності :  43
Опис документа
5630. Международный, научно-учебный центр информационных технологий и систем
Управляющие системы и машины, №3/4 (179/180) : Телематика и непрерывное обучение. – Київ : НАН Украины, 2002. – с.128.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5631. Ущаповський, Ю.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку ХХ століття) : наукове видання. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 268с. – 966-613-157-9.
Шифр: 330.8(477)  Авторський знак: У93
Кількість примірників :  43    В наявності :  43
Опис документа
5632. Долгілевич, М. Й.
Практикум з метеорології та кліматології : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 201с. – 966-683-020-5.
Шифр: 551.5(07)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  230    В наявності :  228
Опис документа
5633. Клименко, Л. П.
Техноекологія : Посібник. – Одеса : Екопрінт, 2000. – 542с. – 966-572-177-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: К49
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
5634. Бондаренко, В. Г.
RC генераторы синусоидальных колебаний. – М. : Связь, 1976. – 208с.
Шифр: 621.373  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5635. Дарков, А. В.
Сопротивление материалов : Учебник. – М. : Высшая школа, 1965. – 762с.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: Д20
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
5636. Зуев, Е. А.
Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0. – М. : Веста, Радио и связь, 1993. – 384с. – 5-256-01218-5.
Шифр: 004.43  Авторський знак: З 91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5637. Ландсберг, Г. С.
Оптика : учеб. пособие. – 5-е изд, перераб. и доп. – М. : Наука, 1976. – 926с.
Шифр: 535(07)  Авторський знак: Л22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5638. Покропивний, С. Ф.
Підрпиємництво: Стратегія, організація, ефективність : навч. посібник. – К : КНЕУ, 1998. – 352с. – 966-574-090-3.
Шифр: 334.7(07)  Авторський знак: П48
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5639. Воловик, Е. Л.
Справочник по восстановлению деталей. – М. : Колос, 1981. – 351с.
Шифр: 621.8(03)  Авторський знак: В68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5640. Экхауз, Р.
Мини-ЭВМ: Организация и программирование. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 359с.
Шифр: 004.38  Авторський знак: Э44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет