ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5481 - 5500 від загального числа 110287

5481. Сергійчук, І. М.
Новітня історія країн Азії та Африки (1918 - кінець ХХ ст.) : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – 966-680-031-4.
Шифр: 63.3(0)6я7  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5482. Котлер, Ф.
Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. – М. : АСТ, 2000. – 272с. – 5-17-000077-4.
Шифр: 65.9(7СПО)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5483. Зиглер, Р. Л.
Брандмауэры в Linux : учеб. пособие. – М. : Вильямс, 2000. – 384с. – 5-8459-0120-0.
Шифр: 004.4  Авторський знак: З-59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5484. Митчелл, М.
Программирование для Linux. Профессиональный подход. – М. : Вильямс, 2002. – 288с. – 5-8459-0243-6.
Шифр: 004.41  Авторський знак: М66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5485. Алексеев А.П.,Васильев Г.Г.,Воробей Ю.Д.,Давыдов В.М.,Ермакова А.В.
Краткий философский словарь. – М. : Проспект, 2001. – 469 с. – 5-94569-004-Х.
Шифр: 87я2  Авторський знак: К86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5486. Бланк, І. О.
Інвестиційний менеджмент : Конспект лекцій. – К. : ВЦ КНТЕУ, 2001. – 104с.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5487. Мазаракі, А. А.
Міжнародний маркетинг : підручник. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 306с. – 966-7376-62-1.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: М14
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5488. Липсиц, И. В.
Коммерческое ценообразование : учебник. – М. : БЕК, 1997. – 368с. – 3-42515-1.
Шифр: 65.290-86я7  Авторський знак: Л64
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5489. Шуляк, П. Н.
Ценообразование : Учебно-практическое пособие. – М. : ИВЦ Маркетинг, 1998. – 132с. – 5-7556-0044-7.
Шифр: 65.290-86я7  Авторський знак: Ш95
Кількість примірників :  22    В наявності :  22
Опис документа
5490. Колодій А.М.,Копєйчиков В.В.,Лисенков С.Л.,Пастухов В.П.,Тихомиров О.Д.
Загальна теорія держави і права : навч. посібник. – Стереотип.вид. – К. : Юрінком інтер, 1997. – 320с. – 966-7059-06-05.
Шифр: 67я7  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5491. Правові основи підприємницької діяльності : Підручник. – К. : Правові джерела, 1997. – 780с. – 966-95034-1-8.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  92    В наявності :  92
Опис документа
5492. Балабанов, В. С.
Рынок ценных бумаг = Коммерческая азбука. – М. : Фінанси і статистика, 1994. – 128с. – 5-279-01276-9.
Шифр: 65.262.2  Авторський знак: Б20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5493. Буряковский, В. В
Налоги. – Днепропетровск : Пороги, 1998. – 642с. – 966-525-115-5.
Шифр: 65.261.4я7  Авторський знак: Н23
Кількість примірників :  33    В наявності :  32
Опис документа
5494. Гриценко, О.
Гроші та грошово-кредитна політика : навч. посібник. – К. : Основи, 1997. – 180с. – 966-500-135-3.
Шифр: 65.262.я7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  22    В наявності :  21
Опис документа
5495. Словник фондового ринку. – К. : УМКЦентр, 1999. – 288с. – 966-95702-0-4.
Шифр: 65.262.  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5496. Мельник, В. А.
Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства.Спеціальний випуск. – К. : АЛД,ВІРА, 1998. – 560с. – 966-536-050-7.
Шифр: 65.262.2я2  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5497. Савлук, М. І.
Вступ до банківської справи. – К. : Лібра, 1998. – 344с. – 966-7035-35-2.
Шифр: 65.262..1я7  Авторський знак: В84
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5498. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях : навч. посібник. – Ль. : ЛББКНБУ, 1999. – 156с. – 966-7330-21-4.
Шифр: 65.262.я7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
5499. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : Навчальний посібник. – К. : Знання, 1998. – 169с. – Бібліотечка банкіра. – 966-7293-45-9.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5500. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання КОО, 1999. – 181с. – 966-620-000-7.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  24    В наявності :  23
Опис документа

« 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет