ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5481 - 5500 від загального числа 111151

5481. Гальчинський, А.
Теорія грошей : навч. посібник. – К. : Основи, 1998. – 415с. – 966-500-020-9.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
5482. Банковское дело : Краткий словарь справочник. – К. : МАУП, 1998. – 132с. – 966-7312-35-6.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5483. Лащенко, Р. М.
Лекції по історії українського права. – К. : Україна, 1998. – 254с. – 966-524-052-8.
Шифр: 67.3(4Укр)  Авторський знак: Л32
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5484. Бобир В.І.,Демський С.Е.,Колодій А.М.,Кулик О.Г.,Олійник А.Ю.
Правознавство : Навчальний посібник. – К. : Юрінкомінтер, 1998. – 480с. – 966-7302-27-Х.
Шифр: 67я7  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
5485. Мочерний, С. В.
Економічна теорія : Посібник. – К. : Академія, 1999. – 592с. – 966-580-045-0. – Старшокласникам і абітурієнтам.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5486. Андріанов В.М.,Бублик С.А.,Ібрагімов М.М.,Чміль Б.Ф.
Релігієзнавство : Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 496с. – 966-7302-48-2.
Шифр: 86я7  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5487. Киричук О.В.,Роменець В.А.,Кириленко Т.С.,Маноха І.П.,Пискун В.М.
Основи психології : підручник. – 3-е вид.. сиереотип. – К. : Либідь, 1997. – 632с. – 5-325-00822-6.
Шифр: 88я7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
5488. Анцупов, А. Я.
Конфликтология : учебник. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 551с. – 5-238-00062-6.
Шифр: 88.5я7  Авторський знак: А74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5489. Емельянов, С. М.
Практикум по конфликтологии : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2001. – 400с. – 5-318-00394-Х.
Шифр: 88.5я7  Авторський знак: Е60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5490. Вакал, Е. С.
Основы информатики : учеб. пособие. – К. : МАУП, 1998. – 184с. – 5-86926-120-1.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: В14
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
5491. Мочерний С.В.,Єрохін С.А.,Каніщенко Л.О.,Синишин І.М.,Устенко О.А.
Основи економічної теорії : посібник. – К. : Академія, 1997. – 464с. – 966-580-013-2.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
5492. Мочерний С.В.,Скотний В.Г.,Устенко О.А.,Каніщенко Л.О.
Основи економічної теорії : навч. посібник. – Тернопіль : АТ.Тарнекс,АТ Ной,Сві, 1993. – 688с. – 5-8321-0010-7.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
5493. Долан, Э. Дж.
Микроэкономика. – СПб. : БРЭ, 1994. – 448 с. – 5-7062-0029-7.
Шифр: 65.012.1  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5494. Панфилов, Д. И.
Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях : В 2 т. Т.2. : Электроника. – М. : ДОДЕКА, 2001. – 288с. – 5-87835-051-3.
Шифр: 621.3(03)  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5495. Поляхов, Н. Н.
Теоретическая механика : учебник. – М. : Высшая школа, 2000. – 592с. – 5-06-003660-Х.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: П54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5496. Глущенко В.Ф.,Безносюк Л.В.,Колоколов А.О.,Мовчан А.В.,Мельник Ю.В.,Кузьмін В.І.
Вогнева підготовка : Навч. посібник. – Вінниця : ДТП, 1998. – 160с. – 966-7151-06-9.
Шифр: 68я7  Авторський знак: В61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5497. Греция: Храмы, надгробья и сокровища. – М. : ТЕРРА, 1997. – 168с. – 5-300-01451-6.
Шифр: 63.3(0)3  Авторський знак: Г79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5498. Пестриков, В. М.
Энциклопедия радиолюбителя. – СПб. : Наука и техника, 2000. – 368с. – 5-9263-0038-Х.
Шифр: 621.396.6  Авторський знак: П28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5499. Саргсян, А. Е.
Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности. Основы теории с примерами расчетов : Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 2000. – 286с. – 5-06-003866-1.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: С20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5500. Петюх, В. М.
Ринок праці та зайнятість. – К. : МАУП, 1997. – 120с.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: П29
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа

« 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет