ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5321 - 5340 від загального числа 111511

5321. Тарнавська, Н. П.
Менеджмент: теорія та практика : підручник. – Тернопіль : Карт Бланш, 1997. – 456с. – 5-7763-8670-5.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
5322. Вітлінський, В. В. Наконечний С. І.
Ризик у менеджменті. – К. : Борисфен, 1996. – 336с. – 5-7707-9819-х.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: В54
Кількість примірників :  49    В наявності :  48
Опис документа
5323. Наука управляти:з історії менеджменту : хрестоматія: навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 304с. – 5-325-00231-7.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Н34
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
5324. Коробов, М. Я.
Фінанси промислового підприємства : підручник. – К. : Либідь, 1995. – 160с. – 5-325-00625-8.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5325. Палеха, Ю. І.
Основи психології та педагогіки : Навч.-метод. посібник. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 164с. – 966-7508-80-3.
Шифр: 88я7  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5326. Сергійчук, І. М.
Новітня історія країн Азії та Африки (1918 - кінець ХХ ст.) : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – 966-680-031-4.
Шифр: 94(5)(07)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5327. Котлер, Ф.
Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. – М. : АСТ, 2000. – 272с. – 5-17-000077-4.
Шифр: 65.9(7СПО)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5328. Зиглер, Р. Л.
Брандмауэры в Linux : учеб. пособие. – М. : Вильямс, 2000. – 384с. – 5-8459-0120-0.
Шифр: 004.4  Авторський знак: З-59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5329. Митчелл, М.
Программирование для Linux. Профессиональный подход. – М. : Вильямс, 2002. – 288с. – 5-8459-0243-6.
Шифр: 004.41  Авторський знак: М66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5330. Алексеев А.П.,Васильев Г.Г.,Воробей Ю.Д.,Давыдов В.М.,Ермакова А.В.
Краткий философский словарь. – М. : Проспект, 2001. – 469 с. – 5-94569-004-Х.
Шифр: 87я2  Авторський знак: К86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5331. Бланк, І. О.
Інвестиційний менеджмент : Конспект лекцій. – К. : ВЦ КНТЕУ, 2001. – 104с.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5332. Мазаракі, А. А.
Міжнародний маркетинг : підручник. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 306с. – 966-7376-62-1.
Шифр: 339.138(100)(07)  Авторський знак: М14
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5333. Липсиц, И. В.
Коммерческое ценообразование : учебник. – М. : БЕК, 1997. – 368с. – 3-42515-1.
Шифр: 65.290-86я7  Авторський знак: Л64
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5334. Шуляк, П. Н.
Ценообразование : Учебно-практическое пособие. – М. : ИВЦ Маркетинг, 1998. – 132с. – 5-7556-0044-7.
Шифр: 65.290-86я7  Авторський знак: Ш95
Кількість примірників :  22    В наявності :  22
Опис документа
5335. Колодій А.М.,Копєйчиков В.В.,Лисенков С.Л.,Пастухов В.П.,Тихомиров О.Д.
Загальна теорія держави і права : навч. посібник. – Стереотип.вид. – К. : Юрінком інтер, 1997. – 320с. – 966-7059-06-05.
Шифр: 67я7  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  8    В наявності :  6
Опис документа
5336. Правові основи підприємницької діяльності : Підручник. – К. : Правові джерела, 1997. – 780с. – 966-95034-1-8.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  92    В наявності :  92
Опис документа
5337. Балабанов, В. С.
Рынок ценных бумаг = Коммерческая азбука. – М. : Фінанси і статистика, 1994. – 128с. – 5-279-01276-9.
Шифр: 65.262.2  Авторський знак: Б20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5338. Буряковский, В. В
Налоги. – Днепропетровск : Пороги, 1998. – 642с. – 966-525-115-5.
Шифр: 65.261.4я7  Авторський знак: Н23
Кількість примірників :  33    В наявності :  32
Опис документа
5339. Гриценко, О.
Гроші та грошово-кредитна політика : навч. посібник. – К. : Основи, 1997. – 180с. – 966-500-135-3.
Шифр: 65.262.я7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  22    В наявності :  21
Опис документа
5340. Словник фондового ринку. – К. : УМКЦентр, 1999. – 288с. – 966-95702-0-4.
Шифр: 336.76(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа

« 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет