ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5581 - 5600 від загального числа 111119

5581. Розміщення продуктивних сил : Опорний конспект лекцій для студентів 1 курсу економічних фахів. – К. : КНТЕУ, 2001. – 262с.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5582. Шелудько, В. М.
Фінансовий ринок : Навчальний посібник. – К. : Знання -Прес, 2002. – 535с. – 966-7767-29-9.
Шифр: 65.262.2я7  Авторський знак: Ш42
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5583. Таркуцяк, А. О.
Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу) : навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 201с. – 966-75-08-77-3.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5584. Корольов, О. А.
Економетрія : навч. посіб. – К. : КНТЕУ, 2000. – 660с. – 966-7376-79-6.
Шифр: 65в6я7  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5585. Кириленко, О. П.
Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К. : НІОС, 2000. – 384с. – 966-95321-7-5.
Шифр: 65.261.3  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5586. Ізмайлова, К. В.
Фінансовий аналіз : навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 152с. – 966-608-112-1.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: І37
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5587. Боринець, С. Я.
Міжнародні валютно-фінансові відносини : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 1999. – 305с. – 966-620-003-1.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5588. Дробозина Л.А.,Поляк Г.Б.,Константинова Ю.Н.,Колчина Н.В.и др.
Финансы : Учебник. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 527с. – 5-238-00067-7.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5589. Машиностроение. Известия вузов, №4. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 80 с.
Шифр: 621
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5590. Максименко, А. А.
Экспериментальный комплекс для исследования контактного взаимодействия в пределах трения покоя // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.3.
Шифр: 621.891.(048)  Авторський знак: М17
Опис документа
5591. Сухомлинов, Г. Л.
Вычислительная модель для исследования вынужденных колебаний упругих систем при небольших значениях сил трения // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.7.
Шифр: 534  Авторський знак: С91
Опис документа
5592. Отрадный, В. В.
Работоспособность стальных деталей, подвергаемых объёмному упрочнению пластическим деформированием // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.18.
Шифр: 539.37  Авторський знак: О-80
Опис документа
5593. Дорогов, Ю. И.
Оразвитии трещины в балке при изгибе с полной диаграммой // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.30.
Шифр: 624.071.04  Авторський знак: Д69
Опис документа
5594. Марченко, Н. І.
Англійська мова "Global Environment Problems" : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 236с.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: М25
Кількість примірників :  140    В наявності :  139
Опис документа /ftextslocal/Global environment problems.pdf
5595. Крушельницька, О. В.
Управління персоналом : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 345с. – 966-574-043-1.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: К84
Кількість примірників :  395    В наявності :  389
Опис документа
5596. Бакка, М. Т.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація : навч. посібник: В 2-х ч., Ч.1 : Метрологія. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 337с. – 966-683-042-6.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  148    В наявності :  147
Опис документа
5597. Бакка, М. Т.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація : навч. посібник: в 2-х ч., Ч.2 : Стандартизація, сертифікація і акредитація. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 384с. – 966-683-043-4.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  146    В наявності :  144
Опис документа
5598. Левицький, В. Г.
Сучасні програмні засоби автоматизованої побудови компіляторів : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 192с. – 966-683-036-1.
Шифр: 004.4(07)  Авторський знак: Л37
Кількість примірників :  138    В наявності :  138
Опис документа
5599. Василюк, Г. Д.
Людина. Душа. Мета існування: навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 66с.
Шифр: 87  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  163    В наявності :  163
Опис документа
5600. Стаценко, В. Є.
Курсове проектування механізмів і деталей автомобілів : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 247с. – 966-683-040-Х.
Шифр: 629.02(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  210    В наявності :  208
Опис документа

« 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет