ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5581 - 5600 від загального числа 111640

5581. Голощапов, Н. А.
Цена и ценообразование : Словарь-справочник. – Обнинск : ВИКИНГ, 2000. – 262с. – 5-86476-115-х.
Шифр: 338.5(03)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5582. Цыпкин, Ю. А.
Управление персоналом : Учебное пособие. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 446с. – 5-238-00227-0.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: Ц96
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5583. Черняк, І. О.
Теорія ймовірностей та математична статистика : Зб. задач. – К. : Знання, 2001. – 199с. – 966-620-045-7.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Ч49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5584. Збірник нормативних документів з питань організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України. – К. : Український центр духовної культури, 2002. – 244с. – 966-628-042-6.
Шифр: 74.58  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5585. Орлова, Н. Я.
Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Лаб. практикум. – К. : КДТЕУ, 1999. – 107с. – 966-7376-19-2.
Шифр: 65.42я7  Авторський знак: О66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5586. Лігоненко, Л. О.
Дивідендна політика підприємства: Навч. посіб. – К. : КДТЕУ, 2000. – 67с. – 966-7376-54-0.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5587. Теоретичні основи товарознавства: Опорн. конспект лекцій. – Ж. : КДТЕУ, 2000. – 35с.
Шифр: 65.42я7  Авторський знак: Т33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5588. MATERIALS of the European Project JEP-10435-98 ''Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in HealthCare". – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 204c.
Шифр: 504.7  Авторський знак: M33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5589. Локазюк, В. М.
Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах : посібник. – К. : Академія, 2002. – 368с. – 966-580-130-9.
Шифр: 004.2(07)  Авторський знак: Л73
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
5590. Вольвач Ф.В.,Дробноход М.І.,Дюканов В.Г.,Пилипчук О.Я.та ін.
Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – 104с. – 966-608-158-Х.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: С80
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5591. Радиотехника и электроника. т.47, №8. – Москва : Наука, 2002. – c.901-1022.
Шифр: 629.37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5592. Мусієнко, М. М.
Екологія. Охорона природи : Словник-довідник. – К. : Знання, 2002. – 550с. – 966-620-114-3.
Шифр: 504(02)  Авторський знак: М91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5593. Дэвис, Дж.
Карманный справочник радиоинженера. – М. : Додэка-ХХІ, 2002. – 544с. – 594120-040-4.
Шифр: 621.37(07)  Авторський знак: Д94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5594. Клеев, А. И.
Импульсные собственные колебания квазиоптического бочкообразного резонатора // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.910.
Шифр: 621.372  Авторський знак: К48
Опис документа
5595. Ковалёв, Н. Ф.
Адиабатическое преобразование волн в волноводах с неглубокой гофрировкой // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.927.
Шифр: 621.372.8  Авторський знак: К56
Опис документа
5596. Каценеленбаум, Б. З.
Структура поля вблизи передающей антенны // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.935.
Шифр: 621.396.671  Авторський знак: К12
Опис документа
5597. Беляев, Б. А.
Микрополосковый решётчатый фильтр на нерегулярных резонаторах // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.939.
Шифр: 621.372  Авторський знак: Б43
Опис документа
5598. Анютин, А. П.
Модифицированный метод дискретных источников // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №8. – с.955.
Шифр: 534.26  Авторський знак: А64
Опис документа
5599. Білявський, Г. О.
Практикум із загальної екології : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 160с. – 966-06-0013-5.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  36    В наявності :  34
Опис документа
5600. Черняк В.М.,Міцук Н.Й.,Жирська Г.Я..Зелінка С.В.,ПілявськийБ.Р.
Основи екології : навч.матеріали. – 2-е вид. з змінами і доповненнями. – Тернопіль : Педуніверситет, 1998. – 114с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: О61
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа

« 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет