ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5341 - 5360 від загального числа 111579

5341. Мельник, В. А.
Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства.Спеціальний випуск. – К. : АЛД,ВІРА, 1998. – 560с. – 966-536-050-7.
Шифр: 65.262.2я2  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5342. Савлук, М. І.
Вступ до банківської справи. – К. : Лібра, 1998. – 344с. – 966-7035-35-2.
Шифр: 65.262..1я7  Авторський знак: В84
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5343. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях : навч. посібник. – Ль. : ЛББКНБУ, 1999. – 156с. – 966-7330-21-4.
Шифр: 65.262.я7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
5344. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : Навчальний посібник. – К. : Знання, 1998. – 169с. – Бібліотечка банкіра. – 966-7293-45-9.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5345. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання КОО, 1999. – 181с. – 966-620-000-7.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  24    В наявності :  23
Опис документа
5346. Мороз А.М.,Олексієнко М.Д.,Пуховкіна М.Ф.,Конопатська Л.В.,Шевченко Р.І.
Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції". – К. : КНЕУ, 1998. – 380с. – 966-574-091-1.
Шифр: 65.262.1  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5347. Деньги. – К. : Україна, 1997. – 510 с. – 966-524-015-3.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: Д34
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5348. Грушко, В. І.
Фінансові ризики : навч. посібник. – К. : Знання, 1998. – 188 с. – 5-7763-4622-3.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  483    В наявності :  483
Опис документа
5349. Галузинський, Г. П.
Сучасні технологічні засоби обробки інформації : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 224с. – 966-574-056-3.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
5350. Кредісов А.І.,Березовенко С.М.,Волошин В.В.,Расшивалов Д.П.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник. – К. : Віра-Р, 1998. – 448с. – 966-95172-1-4.
Шифр: 65.58я7  Авторський знак: У61
Кількість примірників :  18    В наявності :  17
Опис документа
5351. Русско-украинский финансово-банковский словарь. – Харків : Фортуна-Пресс, 1997. – 208 с. – 966-7124-423-8.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: Р48
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5352. Гальчинський, А.
Теорія грошей : навч. посібник. – К. : Основи, 1998. – 415с. – 966-500-020-9.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
5353. Банковское дело : Краткий словарь справочник. – К. : МАУП, 1998. – 132с. – 966-7312-35-6.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5354. Лащенко, Р. М.
Лекції по історії українського права. – К. : Україна, 1998. – 254с. – 966-524-052-8.
Шифр: 67.3(4Укр)  Авторський знак: Л32
Кількість примірників :  10    В наявності :  9
Опис документа
5355. Бобир В.І.,Демський С.Е.,Колодій А.М.,Кулик О.Г.,Олійник А.Ю.
Правознавство : Навчальний посібник. – К. : Юрінкомінтер, 1998. – 480с. – 966-7302-27-Х.
Шифр: 67я7  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
5356. Мочерний, С. В.
Економічна теорія : Посібник. – К. : Академія, 1999. – 592с. – 966-580-045-0. – Старшокласникам і абітурієнтам.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5357. Андріанов В.М.,Бублик С.А.,Ібрагімов М.М.,Чміль Б.Ф.
Релігієзнавство : Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 496с. – 966-7302-48-2.
Шифр: 86я7  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5358. Киричук О.В.,Роменець В.А.,Кириленко Т.С.,Маноха І.П.,Пискун В.М.
Основи психології : підручник. – 3-е вид.. сиереотип. – К. : Либідь, 1997. – 632с. – 5-325-00822-6.
Шифр: 88я7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
5359. Анцупов, А. Я.
Конфликтология : учебник. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 551с. – 5-238-00062-6.
Шифр: 88.5я7  Авторський знак: А74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5360. Емельянов, С. М.
Практикум по конфликтологии : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2001. – 400с. – 5-318-00394-Х.
Шифр: 88.5я7  Авторський знак: Е60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет