ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5461 - 5480 від загального числа 110287

5461. Осовська, Г. В.
Комунікації в менеджменті : практикум. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 568с. – 966-683-023-Х.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  196    В наявності :  196
Опис документа
5462. Безвесільна, О. М.
Вимірювання гравітаційних прискорень : Підручник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 264с. – 966-683-041-8.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  53    В наявності :  51
Опис документа
5463. Грабар, І. Г.
Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування : Монографія. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 312с. – 966-683-032-9.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  62    В наявності :  61
Опис документа
5464. Струтинський, В. Б.
Математичне моделювання металорізальних верстатів : Монографія. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 570с. – 966-683-047-7.
Шифр: 621.9  Авторський знак: С87
Кількість примірників :  50    В наявності :  49
Опис документа
5465. Лозниця, В. С.
Психологія менеджменту : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1997. – 248с. – 966-574-075-х.
Шифр: 88.4я7  Авторський знак: Л72
Кількість примірників :  23    В наявності :  23
Опис документа
5466. Головач А.В.,Єріна А.М.,Козирєв О.В.,Атаманчук А.М.,Герасименко С.С.
Статистика : підручник. – К. : Вища школа, 1993. – 623с. – 5-11-004144-х.
Шифр: 60.6я7  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  30    В наявності :  23
Опис документа
5467. Головач А.В.,Єріна А.М.,Козирєв О.В.,Атаманчук А.М.,Герасименко С.С.
Статистика. Збірник задач : підручник. – К. : Вища школа, 1994. – 448с. – 5-11-004144-х.
Шифр: 60.6я7  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5468. Иванов Ю.Н.,Казаринова С.Е.,Громыко Г.Л.,Воробьев А.Н.,Хоменко Т.А.
Экономическая статистика : Учебник. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 480с. – 5-86225-564-8.
Шифр: 65.051я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
5469. Філіпенко А.С.,Вергун В.А.,Сікора В.Д.,Мазуренко В.І.,Бураківський І.В.
Міжнародні валютно-кредитні відносини : підручник. – К. : Либідь, 1997. – 208с. – 966-06-0022-4.
Шифр: 65.268я7  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  85    В наявності :  84
Опис документа
5470. Гридчина, М. В.
Финансовый менеджмент : Курс лекций. – К. : МАУП, 1999. – 136с. – 966-608-005-2.
Шифр: 65.290-93z7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  23    В наявності :  21
Опис документа
5471. Чупис, А. В. Царенко А. М. Кашенко А. Л.
Финансовое положение предприятия (оценка.анализ.планирование) : Научно-методическое издапние. – Суми : Университетская книга, 1999. – 136с. – 966-7550-18-4.
Шифр: 65.290-93  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5472. Фатхутдинов, Р. А.
Стратегический менеджмент : Учебник для вузов. – 2-е изд..доп. – М. : ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998. – 416с. – 5-87057-124-3.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Ф27
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
5473. Гончарова, Н. П.
Маркетинг инновационного процесса : учеб. пособие. – К. : ВИРА-Р, 1998. – 267с. – 966-95172-3-0.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
5474. Коренной, А. П.
Курс инновационного менеджмента. – К. : НИИ статистика, 1997. – 338с. – 5-7763-8483-4.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
5475. Власова, А. М.
Інноваційний менеджмент : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1997. – 92с. – 966-574-080-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5476. Тарнавська, Н. П.
Менеджмент: теорія та практика : підручник. – Тернопіль : Карт Бланш, 1997. – 456с. – 5-7763-8670-5.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
5477. Вітлінський, В. В. Наконечний С. І.
Ризик у менеджменті. – К. : Борисфен, 1996. – 336с. – 5-7707-9819-х.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: В54
Кількість примірників :  49    В наявності :  48
Опис документа
5478. Наука управляти:з історії менеджменту : хрестоматія: навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 304с. – 5-325-00231-7.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Н34
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
5479. Коробов, М. Я.
Фінанси промислового підприємства : підручник. – К. : Либідь, 1995. – 160с. – 5-325-00625-8.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5480. Палеха, Ю. І.
Основи психології та педагогіки : Навч.-метод. посібник. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 164с. – 966-7508-80-3.
Шифр: 88я7  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет