ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5461 - 5480 від загального числа 111151

5461. Мазаракі, А. А.
Міжнародний маркетинг : підручник. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 306с. – 966-7376-62-1.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: М14
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5462. Липсиц, И. В.
Коммерческое ценообразование : учебник. – М. : БЕК, 1997. – 368с. – 3-42515-1.
Шифр: 65.290-86я7  Авторський знак: Л64
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5463. Шуляк, П. Н.
Ценообразование : Учебно-практическое пособие. – М. : ИВЦ Маркетинг, 1998. – 132с. – 5-7556-0044-7.
Шифр: 65.290-86я7  Авторський знак: Ш95
Кількість примірників :  22    В наявності :  22
Опис документа
5464. Колодій А.М.,Копєйчиков В.В.,Лисенков С.Л.,Пастухов В.П.,Тихомиров О.Д.
Загальна теорія держави і права : навч. посібник. – Стереотип.вид. – К. : Юрінком інтер, 1997. – 320с. – 966-7059-06-05.
Шифр: 67я7  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5465. Правові основи підприємницької діяльності : Підручник. – К. : Правові джерела, 1997. – 780с. – 966-95034-1-8.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  92    В наявності :  92
Опис документа
5466. Балабанов, В. С.
Рынок ценных бумаг = Коммерческая азбука. – М. : Фінанси і статистика, 1994. – 128с. – 5-279-01276-9.
Шифр: 65.262.2  Авторський знак: Б20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5467. Буряковский, В. В
Налоги. – Днепропетровск : Пороги, 1998. – 642с. – 966-525-115-5.
Шифр: 65.261.4я7  Авторський знак: Н23
Кількість примірників :  33    В наявності :  32
Опис документа
5468. Гриценко, О.
Гроші та грошово-кредитна політика : навч. посібник. – К. : Основи, 1997. – 180с. – 966-500-135-3.
Шифр: 65.262.я7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  22    В наявності :  21
Опис документа
5469. Словник фондового ринку. – К. : УМКЦентр, 1999. – 288с. – 966-95702-0-4.
Шифр: 65.262.  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5470. Мельник, В. А.
Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства.Спеціальний випуск. – К. : АЛД,ВІРА, 1998. – 560с. – 966-536-050-7.
Шифр: 65.262.2я2  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5471. Савлук, М. І.
Вступ до банківської справи. – К. : Лібра, 1998. – 344с. – 966-7035-35-2.
Шифр: 65.262..1я7  Авторський знак: В84
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5472. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях : навч. посібник. – Ль. : ЛББКНБУ, 1999. – 156с. – 966-7330-21-4.
Шифр: 65.262.я7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
5473. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : Навчальний посібник. – К. : Знання, 1998. – 169с. – Бібліотечка банкіра. – 966-7293-45-9.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5474. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання КОО, 1999. – 181с. – 966-620-000-7.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  24    В наявності :  23
Опис документа
5475. Мороз А.М.,Олексієнко М.Д.,Пуховкіна М.Ф.,Конопатська Л.В.,Шевченко Р.І.
Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції". – К. : КНЕУ, 1998. – 380с. – 966-574-091-1.
Шифр: 65.262.1  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5476. Деньги. – К. : Україна, 1997. – 510 с. – 966-524-015-3.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: Д34
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5477. Грушко, В. І.
Фінансові ризики : навч. посібник. – К. : Знання, 1998. – 188 с. – 5-7763-4622-3.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  483    В наявності :  483
Опис документа
5478. Галузинський, Г. П.
Сучасні технологічні засоби обробки інформації : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 224с. – 966-574-056-3.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
5479. Кредісов А.І.,Березовенко С.М.,Волошин В.В.,Расшивалов Д.П.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник. – К. : Віра-Р, 1998. – 448с. – 966-95172-1-4.
Шифр: 65.58я7  Авторський знак: У61
Кількість примірників :  18    В наявності :  17
Опис документа
5480. Русско-украинский финансово-банковский словарь. – Харків : Фортуна-Пресс, 1997. – 208 с. – 966-7124-423-8.
Шифр: 65.26я2  Авторський знак: Р48
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет