ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7121 - 7140 від загального числа 111725

7121. Северилов, В. С.
Теоретичні основи технології механічної обробки : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 272с. – 966-683-058-2.
Шифр: 621.9.04(07)  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  253    В наявності :  253
Опис документа
7122. Борев, Ю.
Эстетика : Учебник. – М. : Высшая школа, 2002. – 511с. – 5-06-004105-0.
Шифр: 87.8я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7123. Джефкінс, Ф.
Реклама : практ. посібник. – 4-те вид. – К. : Знання, 2001. – 456с. – 966-620-053-8.
Шифр: 659.1  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7124. Каниткар, В. П.
Индуизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с. – 5-8183-0150-8.
Шифр: 233  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7125. Пилкингтон, С. М.
Иудаизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400с. – 5-8183-0043-9.
Шифр: 26  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7126. Деловой этикет. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Альтер-прес, 2001. – 352с. – 966-542-096-8.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: Д29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7127. Воеводин, В. В.
Параллельные вычисления : учеб. пособие. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 608с. – 5-94157-160-7.
Шифр: 004.42(07)  Авторський знак: В63
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7128. Информатика : Базовый курс: учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2002. – 640с. – 5-8046-0134-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: И74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7129. Стеченко, Д. М.
Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 2002. – 254с. – 966-642-099-6.
Шифр: 330.341.1(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7130. Шищенко П.Г.,Олійник Я.Б.,Степаненко А.В.,Масляк П.О.
Географія : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 455с. – 966-620-150-Х.
Шифр: 91(07)  Авторський знак: Г35
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7131. Солоницын, Ю.
Интернет : Энциклопедия. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 592с. – 5-318-00442-3.
Шифр: 004.73(03)  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7132. Коробов, М. Я.
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 294с. – 966-620-115-1.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7133. Маркетинговые исследования : сб. статей по теории и практике маркетинговых иследований. – Харьков : Студцентр, 2001. – 352с. – 966-7530-17-5.
Шифр: 339.138  Авторський знак: М25
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7134. Вінник, О. М.
Акціонерне право : навч. посібник. – К. : Атіка, 2000. – 544с. – 966-7714-27-6.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: В48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7135. Баймуратов, М. А.
Международное право : Учебник. – Харьков : Одиссей, 2000. – 736с. – 966-633-003-2.
Шифр: 67.412я7  Авторський знак: Б18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7136. Хаксевер К.,Рендер Б.,Рассел Р.,Мердик Р.
Управление и организация в сфере услуг : Теория и практика. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752с. – 5-318-00376-1.
Шифр: 65.49  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7137. Этикет в вопросах и ответах. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 320с. – 5-222-01579-3.
Шифр: 87.7  Авторський знак: Э90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7138. Федцов, В. Г.
Культура сервиса : Учебно-практическое пособие. – М. : ПРИОР, 2001. – 208с. – 5-7990-0403-5.
Шифр: 65.49  Авторський знак: Ф32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7139. Ильина, Т. В.
История искусств : Западноевропейское искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 2002. – 368с. – 5-06-003416-Х.
Шифр: 85я7  Авторський знак: И46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7140. Эррикер, К.
Буддизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 304с. – 5-8183-0040-4.
Шифр: 24  Авторський знак: Э77
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет