ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6961 - 6980 від загального числа 111183

6961. Шевченко, В. П.
Методологические основы дифференциального поляризационного анализа векторных сигналов // Измерительная техника. – 2002. – №12. – с.14.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Ш37
Опис документа
6962. Федотов, Н. Г.
Техническая дефектоскопия на основе новой теории распознования образов // Измерительная техника. – 2002. – №12. – с.27.
Шифр: 621.3.019  Авторський знак: Ф34
Опис документа
6963. Пестриков, В. М.
Механика разрушения твердых тел : Курс лекций. – СПб. : Профессия, 2002. – 320с. – 5-93913-022-4.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: П28
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6964. Карих, Н. М.
Оценка достоверности справочных данных об электромагнитных свойствах материалов на ВЧ и СВЧ // Измерительная техника. – 2002. – №12. – с.39.
Шифр: 621.317  Авторський знак: К23
Опис документа
6965. Брянский, Л. Н.
Меры количественных и качественных свойств // Измерительная техника. – 2002. – №12. – с.58.
Шифр: 389.151  Авторський знак: Б87
Опис документа
6966. Войтов, А. Г.
Техника (общая теория) : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : Маркетинг, 2001. – 236с. – 5-94462-015-3.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6967. Селезнева, Н. Н.
Финансовый анализ : Учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 479с. – 5-238-00283-1.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: С29
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6968. Глинка, Н. Л.
Общая химия : учеб. пособие. – 23-е изд., испр. – Л. : Химия, 1983. – 704с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Г54
Кількість примірників :  175    В наявності :  173
Опис документа
6969. Філімоненков, О. С.
Фінанси підприємств : навч. посібник. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360с. – 966-521-166-8.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: Ф53
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6970. Усач, Б. Ф.
Контроль і ревізія : Підручник. – 4- те вид., стереотип. – К. : Знання-Прес, 2002. – 253с. – 966-7767-46-9.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: У74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6971. Тормоса, Ю. Г.
Ціни та цінова політика : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 122с. – 966-574-249-9.
Шифр: 65.42я7  Авторський знак: Т59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6972. Валдайцев, С. В.
Управление инновационным бизнесом : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 343с. – 5-238-00252-1.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: В15
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6973. Причепій Є.М.,Черній А.М.,Гвоздецький В.Д.,Чекаль Л.А.
Філософія : Посібник. – К. : Академія, 2001. – 576с. – 966-580-113-9.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6974. Петрашко, Л. П.
Валютні операції : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 204с. – 966-574-262-0.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6975. Савченко, А. Г.
Макроекономічна політика : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 166с. – 966-574-223-Х.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6976. Курас І.Ф.,Рудич Ф.М.,Балабан Р.В.,Клинченко О.В.,Кононенко Н.В.
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку : навч. посібник. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 327с. – 966-611-118-7.
Шифр: 66.2(4Укр)я7  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6977. Согрин, В. В.
Политическая история США ХVII - ХХ вв. – М. : Весь Мир, 2001. – 400с. – 5-7777-0117-5.
Шифр: 63.3(7)  Авторський знак: С54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6978. Колодій А.,Харченко В.,Климанська Л.,Космина Я.
Політологія : підручник. Кн.1 : Політика і суспільство, Кн.2 : Держава і суспільство. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584с. – 966-521-114-5.
Шифр: 66я7  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6979. Баканов, М. И.
Теория экономического анализа : Учебник. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 416с. – 5-279-02042-7.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6980. Михасюк І.Р.,Мельник А.Ф.,Крупка М.І.,Залога З.М.
Державне регулювання економіки : Підручник. – 2-ге вид., випр., і доп. – К. : Атіка, Ельга-Н, 2002. – 592с. – 966-7714-24-1.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: Д36
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет