ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7321 - 7340 від загального числа 110287

7321. Цал-Цалко, Ю. С.
Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360с. – 966-7938-80-8.
Шифр: 65.290-93 я7  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
7322. Вентцель, Е. С.
Теория вероятностей : учебник. – 4-е изд., стереотип. – М. : Наука, 1969. – 576с.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: В29
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7323. Бандурка О.М.,Коробов М.Я.,Орлов П.І.,Петрова К.Я.
Фінансова діяльність підприємства : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2002. – 384с. – 966-06-0239-1.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7324. Гусак, А. А
Пособие к решению задач по высшей математике. – Мн : Вышэйшая школа, 1967. – 530с.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: Г96
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7325. Гейер, В. Г.
Гидравлика и гидропривод : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1991. – 331с. – 5-247-01007-8.
Шифр: 532(07)  Авторський знак: Г27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7326. Миркин, Б. Г.
Анализ качественных признаков и структур. – М. : Статистика, 1980. – 319с.
Шифр: 519.2  Авторський знак: М63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7327. Береславська О.І.,Наконечний О.М.,Пясецька М.Г.,Боришкенвич О.В.,Гордон В.Б.
Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 392с. – 966-574-331-7.
Шифр: 65.268я7  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
7328. Юхновський, І.
Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах. – Львів : Євросвіт, 2001. – 592с. – 966-7343-26-Х.
Шифр: 536.7  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7329. Бугір, М. К.
Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики : навч. посібник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 176с. – 966-562-175-0.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7330. Банки и банковское дело : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2002. – 304с. – 5-318-00026-6.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7331. Заруба, К.
Инженерная геология. – М. : Мир, 1979. – 468с.
Шифр: 55  Авторський знак: З-34
Кількість примірників :  1
Опис документа
7332. Гэлловэй, Л.
Операционный менеджмент : Принципы и практика. – СПб. : Питер, 2002. – 320с. – 5-272-00379-9.
Шифр: 65.290-2  Авторський знак: Г98
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7333. Колесников, А. Е.
Шум и вибрация : учебник. – Л. : Судостроение, 1988. – 248 с. – 5-7355-0034-1.
Шифр: 534.8(07)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7334. Короновский, Н. В.
Основы геологии : учебник. – М. : Высшая школа, 1991. – 416с. – 5-06-001730-3.
Шифр: 55(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7335. Нємцов, В. Д.
Менеджмент організацій : навч. посібник. – К. : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2002. – 392с. – 966-7769-01-1.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Н50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7336. Матвеев, А. Н.
Механика и теория относительности : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 320с.
Шифр: 530.1  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7337. Терещенко, С.
Основи митного законодавства України : Теорія та практика: Навчальний посібник. – К. : Август, 1999. – 296с. – 966-95225-4-4.
Шифр: 67.401я7  Авторський знак: Т35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7338. Яблонский, А. А.
Курс теоретической механики : Учебное пособие. – 7-е изд., стереотип. – СПб. : Лань, 1999. – 768с. – 5-8114-0085-3.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: Я14
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7339. Борейко, В. Е.
Философы дикой природы и природоохраны. – К. : Киевэкокультурцентр, 2002. – 158с. – Охрана дикой природы ; 24.
Шифр: 502  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7340. Борейко, В. Е.
Прорыв в экологическую этику. – 2-е изд., доп.. – К. : Киевэкокультурцентр, 2001. – 204с. – Охрана дикой природы ; 21. – 966-95302-9-6.
Шифр: 504  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет