ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7241 - 7260 від загального числа 109809

7241. Шубін О.О.,Азарян О.М.,Воробйов Б.З.,Долматов О.І.,Жаболенко М.В.
Промисловий маркетинг : Навчальний посібник. – К. : НМЦВО МОіН, Студцентр, 2002. – 432с. – 966-7530-23-Х.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7242. Чебанова, Н. В.
Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 672с. – 966-580-132-5.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Ч34
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7243. Чмут, Т. К.
Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 223с. – 966-7131-44-0.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: Ч74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7244. Виговська, Н. Г.
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи : наук. видання. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 340 с. – 5-7763-4598-7.
Шифр: 65.052  Авторський знак: В41
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
7245. Воронова, Л. К.
Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. – К. : А.С.К., 1998. – 288с. – Экономика. Финансы. Право. – 966-539-029-5.
Шифр: 65.262я2  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7246. Яблонский А.А.,Норейко С.С.,Вольфсон С.А.,Карпова Н.В.,Квасников Б.Н.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1978. – 388с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
7247. Типовое положение по планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. – Харків : Консульт, 1997. – 167с.
Шифр: 65.30  Авторський знак: Т43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7248. Гончар, М. С.
Фондовий ринок і економічний ріст. – К. : Обереги, 2001. – 826с. – Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – 966-513-230-0.
Шифр: 65.262  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7249. Гикиш, Л. В.
Финансы : учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – К. : МАУП, 1998. – 92с. – 966-7312-44-5.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Г46
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7250. Антипина В.И.,Алексеева А.В.,Бубликова Р.В.,Белоусова И.А.,Волкова Т.Н.
Экономическая теория : Учебник. – М. : Проспект, 1998. – 448с. – 5-7896-0057-3.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7251. Опарін, В. М.
Фінанси : загальна теорія, навч.посібник. – 2-ге вид., доп. і ререроб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240с. – 966-574-285-Х.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: О-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7252. Румянцев, А. П.
Международная экономика : Краткий конспект лекций. – К. : МАУП, 1999. – 104с. – 966-7312-63-1.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: Р86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7253. Архипов А.И.,Нестеренко А.Н.,Большаков А.К.,Кокорев В.Е.,Евстигнеев В.Р.
Экономика : Учебник. – М. : Проспект, 1998. – 792с. – 5-7896-0058-1.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7254. Куликов, Л. М.
Основы экономических знаний : Учебное пособие. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 272с. – 5-279-01698-5.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7255. Харів, П. С.
Економіка підприємства : Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. – К. : Знання-Прес, 2001. – 301с. – Вища освіта XXI століття. – 966-7767-21-3.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Х20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7256. Зятковський, І. В.
Фінанси підприємств : навч. посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 248с. – 5-7763-2556-0.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: З-99
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7257. Жуков Е.Ф.,Зеленкова Н.М.,Капаева Т.И.,Максимова Л.М.,Маркова О.М.
Общая теория денег и кредита : учебник. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 359с. – 5-238-00038-3.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: О-28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7258. Івахненков, С. В.
Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи : наукове видання. – Ж. : АСА, 2001. – 416с. – 966-655-015-6.
Шифр: 65в6  Авторський знак: І-17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7259. Шахов, В. В.
Страхование : Учебник. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 311с. – 5-85171-029-2.
Шифр: 65.27я7  Авторський знак: Ш32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7260. Чепурин М.Н.,Ивашковский С.Н.,Киселёва Е.А.,Голиков А.Н.,Холопов А.В.
Курс экономической теории : Учебник. – 4-е изд., дополн. и перераб. – Киров : АСА, 2001. – 752с. – 5-88186-343-7.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет