ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7161 - 7180 від загального числа 111640

7161. Кубрак, О. В.
Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 208с. – 966-680-015-2.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
7162. Войтенко, В. В.
С/С++: Теорія та практика : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 323с.
Шифр: 004.43(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  306    В наявності :  300
Опис документа
7163. Северилов, В. С.
Теоретичні основи технології механічної обробки : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 272с. – 966-683-058-2.
Шифр: 621.9.04(07)  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  253    В наявності :  253
Опис документа
7164. Борев, Ю.
Эстетика : Учебник. – М. : Высшая школа, 2002. – 511с. – 5-06-004105-0.
Шифр: 87.8я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7165. Джефкінс, Ф.
Реклама : практ. посібник. – 4-те вид. – К. : Знання, 2001. – 456с. – 966-620-053-8.
Шифр: 659  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7166. Каниткар, В. П.
Индуизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с. – 5-8183-0150-8.
Шифр: 86.33  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7167. Пилкингтон, С. М.
Иудаизм. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400с. – 5-8183-0043-9.
Шифр: 86.33  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7168. Деловой этикет. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Альтер-прес, 2001. – 352с. – 966-542-096-8.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: Д29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7169. Воеводин, В. В.
Параллельные вычисления : учеб. пособие. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 608с. – 5-94157-160-7.
Шифр: 004.42(07)  Авторський знак: В63
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7170. Информатика : Базовый курс: учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2002. – 640с. – 5-8046-0134-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: И74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7171. Стеченко, Д. М.
Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 2002. – 254с. – 966-642-099-6.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7172. Шищенко П.Г.,Олійник Я.Б.,Степаненко А.В.,Масляк П.О.
Географія : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 455с. – 966-620-150-Х.
Шифр: 91(07)  Авторський знак: Г35
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7173. Солоницын, Ю.
Интернет : Энциклопедия. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 592с. – 5-318-00442-3.
Шифр: 004.73(03)  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7174. Коробов, М. Я.
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 294с. – 966-620-115-1.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7175. Маркетинговые исследования : сб. статей по теории и практике маркетинговых иследований. – Харьков : Студцентр, 2001. – 352с. – 966-7530-17-5.
Шифр: 65.290-2  Авторський знак: М25
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7176. Вінник, О. М.
Акціонерне право : навч. посібник. – К. : Атіка, 2000. – 544с. – 966-7714-27-6.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: В48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7177. Баймуратов, М. А.
Международное право : Учебник. – Харьков : Одиссей, 2000. – 736с. – 966-633-003-2.
Шифр: 67.412я7  Авторський знак: Б18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7178. Хаксевер К.,Рендер Б.,Рассел Р.,Мердик Р.
Управление и организация в сфере услуг : Теория и практика. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752с. – 5-318-00376-1.
Шифр: 65.49  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7179. Этикет в вопросах и ответах. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 320с. – 5-222-01579-3.
Шифр: 87.7  Авторський знак: Э90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7180. Федцов, В. Г.
Культура сервиса : Учебно-практическое пособие. – М. : ПРИОР, 2001. – 208с. – 5-7990-0403-5.
Шифр: 65.49  Авторський знак: Ф32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет