ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7161 - 7180 від загального числа 111119

7161. Гладкий, С. Л.
Об оценке погрешности метода фиктивных канонических областей // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.69.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Г52
Опис документа
7162. Белянкова, Т. И.
О динамической жесткости двухслойного преднапряжённого полупространства // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.92.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Б43
Опис документа
7163. Али-Заде, А. Н.
Об учёте ползучести при расчёте конструкций, контактирующих с грунтом // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.108.
Шифр: 539.3  Авторський знак: А50
Опис документа
7164. Сибгатуллин, Э. С.
Об универсальности критерия разрушения // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.115.
Шифр: 539.375  Авторський знак: С34
Опис документа
7165. Няшин, Ю. И.
К теории изгиба листовой рессоры // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.134.
Шифр: 624.072.21  Авторський знак: Н99
Опис документа
7166. Сеницкий, Ю. Э.
Динамика неоднородной непологой сферической оболочки // Механика твёрдого тела. – 2002. – №6. – с.144.
Шифр: 539.3  Авторський знак: С31
Опис документа
7167. Радиотехника и электроника. т.47, №12. – Москва : Наука, 2002. – c.1413-1536.
Шифр: 629.37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7168. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 400с. – 966-02-1981-4.
Шифр: 67.400  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7169. Буторин, В. М.
Резонатор в виде параллелепипеда с диэллектрическим кольцом и двумя соосными пролётными трубками внутри // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №12. – с.1413.
Шифр: 621.372  Авторський знак: Б93
Опис документа
7170. Базилевич, В. Д.
Державні фінанси : навч. посібник. – К. : Атіка, 2002. – 368с. – 966-8074-12-2.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Б17
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
7171. Костіна, Н. І.
Гроші та грошова політика : навч. посібник. – К. : НІОС, 2001. – 224с. – 966-95321-4-0.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: К72
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7172. Киреев, А.
Международная экономика : Учебное пособие: В 2-х ч., Ч.1 : Международная микроэкономика: движение факторов производства. – М. : Международные отношение, 2002. – 416с. – 5-7133-1027-2.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7173. Киреев, А.
Международная экономика : Учебное пособие: В 2-х ч., Ч.2 : Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. – М. : Международные отношение, 2002. – 488с. – 5-7133-1028-0.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7174. Дорош, Н. І.
Аудит: методологія і організація : підручник. – К. : Знання, 2001. – 402 с. – 966-620-082-1.
Шифр: 65.053  Авторський знак: Д69
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7175. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с. – 966-7791-15-7.
Шифр: 65.052  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7176. Колеса и шины : Краткий справочник. – М. : За рулем, 2002. – 128с. – 5-85907-316-Х.
Шифр: 629.33(03)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1
Опис документа
7177. Воротіна Л.І.,Воротін В.Є.,Мартинюк Л.А.,Черняк Т.В.
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307с. – 966-7942-39-2.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: М20
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7178. Грабова, Н. Н.
Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 : учеб. пособие. – К. : А.С.К., 2000. – 624с. – 966-539-269-7.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7179. Мировая экономика : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 575с. – 5-238-00203-3.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7180. Халевинская, Е. Д.
Мировая экономика : Учебник. – М. : Юристъ, 2001. – 304с. – 5-7975-0139-2.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: Х17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет