ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7221 - 7240 від загального числа 110279

7221. Завадський, Й. С.
Менеджмент. Т.1. – К. : УФІМБ, 1997. – 543с. – 966-95301-0-5-.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  68    В наявності :  67
Опис документа
7222. Анташов В.А.,Кузнецов М.В.,Осипов Ю.М.,Пьянова А.П.,Смирнова Е.Е.
Основы предпринимательского дела. – М. : Гуманитарное знание, 1992. – 432с.
Шифр: 65.012.1  Авторський знак: О-75
Опис документа
7223. Алексійчук В.М.,Амбросов В.Я.,Артикульний Л.О.,Белінський В.Ю.,Білаш В.П.
Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : посібник у питаннях і відповідях. – К. : ІАЕ, 1999. – 532 с. – 966-73026-7.
Шифр: 65.32  Авторський знак: Р45
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
7224. Кремер Н.Ш.,Путко Б.А.,Тришин И.М.,Фридман М.Н.
Исследование операций в экономике : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 407с. – 5-85173-092-7.
Шифр: 65в6я7  Авторський знак: И87
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7225. Петровська, І. О.
Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 300с. – 966-7938-83-2.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
7226. Гальчинський, А.
Теорія грошей : навч.-метод. посібник. – 4-те вид., змін. і доп. – К. : Основи, 2001. – 411с. – 966-500-020-9.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7227. Слав'юк, Р. А.
Фінанси підприємств : Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 460с. – 966-7938-51-4.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7228. Білуха, М. Т.
Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 692с. – 966-7376-41-9.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
7229. Боринець, С. Я.
Міжнародні фінанси : Підручник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 311с. – 966-7767-42-6.
Шифр: 65.268я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
7230. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. – К. : Атіка, 2002. – 160с. – 966-8074-21-1.
Шифр: 67.401.2  Авторський знак: М66
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7231. Трофимова, Т. И.
Краткий курс физики : Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2002. – 352с. – 5-06-004331-2.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Т70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7232. Дроздова, Г. М.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 172с. – 966-7938-79-4.
Шифр: 65.298я7  Авторський знак: Д75
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
7233. Курочкин, А. С.
Операционный менеджмент : учеб. пособие. – К. : МАУП, 2000. – 144с. – 966-608-031-1.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7234. Стеченко, Д. М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 374с. – 966-7131-22-Х.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7235. Кривенко К.Т.,Савчук В.С.,Бєляєв О.О.,Фукс А.Е.,Вакуленко М.І.
Політична економія : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 508с. – 966-574-293-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7236. Дулуман Є.К.,Закович М.М.,Рибачук М.Ф.,Філіпович Л.О.,Яроцький П.Л.
Релігієзнавство : Підручник. – К. : Вища школа, 2000. – 350с. – 966-642-012-0.
Шифр: 86.2я7  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
7237. Владимирова, Л. П.
Экономика труда : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2002. – 300с. – 5-8316-0023-8.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: В57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7238. Годованець, В. Ф.
Конституційне право України : Конспект лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216с. – 966-608-123-7.
Шифр: 67.400я7  Авторський знак: Г59
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
7239. Жидецький, В. Ц.
Охорона праці користувачів комп'ютерів : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2000. – 176с. – 966-7760-22-7.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7240. Гончарук, Я. А.
Маркетинг : навч. посібник у тестах. – К. : КНЕУ, 2002. – 314с. – 966-574-337-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет