ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7201 - 7220 від загального числа 112024

7201. Базилевич В.Д.,Попов В.М.,Базилевич К.С.,Найдич Н.М.,Гражевська Н.І.
Економічна теорія. Політекономія : підручник. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2003. – 581с. – Вища освіта XXI століття. – 966-7767-82-5.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7202. Мазараки А.А.,Быстряков И.К.,Кирьянов В.И.,Московцев А.Ф.,Шевчук В.А.
Философия экономики : учеб. пособие. – К. : Альтерпрес, 2002. – 384с. – 966-542-024-0.
Шифр: 65я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
7203. Законодавство - бібліотекам України : довідкове видання, Вип.1 : Загальні засади діяльності бібліотек. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2001. – 228с.
Шифр: 02  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7204. Білоус, А. О.
Політико-правові системи: світ і Україна : навч. посібник. – К. : АМУПП, 1997. – 200с. – 966-95146-0-6.
Шифр: 66.2(4Укр)я7  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7205. Городяненко, В. Г.
Социологический практикум : учеб.-метод. пособие. – К. : Академия, 1999. – 160с. – 966-580-052-3.
Шифр: 60.5я7  Авторський знак: Г70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7206. Швидько, Г. К.
Історія держави і права України (Х-початок ХІХ століття) : Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 176с. – 966-551-020-7.
Шифр: 67.3(4Укр)я7  Авторський знак: Ш33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7207. Бейдик, О. О.
Географія : посібник. – К. : Либідь, 1996. – 304с. – 5-325-00831-5.
Шифр: 91(07)  Авторський знак: Б41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7208. Павловський, М. А.
Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ : (економіка, політологія, соціологія). – К. : Техніка, 2001. – 312с. – 966-575-064-Х.
Шифр: 66.2(4Укр)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7209. Збірник законодавчих та нормативних документів регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності, Випуск 1. – К. : Зовнішторгвидав України, 1997. – 648с.
Шифр: 67.404  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7210. Хамітов, Н.
Історія філософії: проблема людини та її меж : Навчальний посібник. – К. : Наукова думка, 2000. – 272с. – 966-00-0178-9.
Шифр: 87.3я7  Авторський знак: Х18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7211. Сілаєва, Т. О.
Філософія : Курс лекцій. – Тернопіль : Астон, 2000. – 160с. – 966-7692-49-3.
Шифр: 87я7  Авторський знак: С36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7212. Зербіно, Д. Д.
Наукова школа: лідер і учні : (нова концепція). – Л. : Євросвіт, 2001. – 208с. – 966-7343-22-7.
Шифр: 72  Авторський знак: З-57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7213. Тронько, П. Т.
Тернистим шляхом до храму : Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80 р.р. ХХ ст.; Зб. док-в та мат-лів. – К. : Рідний край, 1999. – 304с. – 966-02-0808-1.
Шифр: 83(4Укр)  Авторський знак: Т70
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7214. Французско-русский словарь : 25.000 слов. – М. : ЮНВЕС, 1995. – 496с. – 5-88682-008-6.
Шифр: 81.2(4Фр)я2  Авторський знак: Ф84
Кількість примірників :  1
Опис документа
7215. Бархударов, Л. С.
Грамматика английского языка : Учебник. – 4-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1973. – 424с.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: Б24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7216. Обухова, М. М.
Учебник английского языка для высших военных инженерных училищ. – М. : Воениздат, 1989. – 304с. – 5-203-00918-Х.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: О-26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7217. Громова, О. А.
Пособие по французскому разговорному языку : Для институтов и факультетов иностранных языков: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1978. – 320с.
Шифр: 81.2(4Фр)я7  Авторський знак: Г87
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7218. Кузьмичева, Л. В.
Пособие по практической грамматике немецкого языка : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1981. – 168с.
Шифр: 81.2(4Нем)я7  Авторський знак: К89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7219. САПР и графика, №1. – Москва : Компьютер Пресс, 2003. – 96 с.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7220. Ведмидь, П.
5-осевая обработка для инструментальщиков // САПР и графика. – 2003. – №1. – с.6.
Шифр: 681.3  Авторський знак: В26
Опис документа

« 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет