ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7201 - 7220 від загального числа 111411

7201. Федів, Ю. О.
Історія української філософії : Навчальний посібник. – К. : Україна, 2001. – 512с. – 966-524-093-5.
Шифр: 87.3(4Укр)я7  Авторський знак: Ф32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7202. Козюбра М.І.,Колодій А.М.,Копєйчиков В.В.,Лисенков С.Л.,Медведчук В.В.
Основи конституційного права України : підручник. – вид. стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – 966-667-010-0.
Шифр: 67.400я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7203. Горський, В. С.
Історія української філософії : навч.посібник. – 4-те вид., доп. – К. : Наукова думка, 2001. – 376с. – 966-00-0715-9.
Шифр: 87.3(4Укр)я7  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
7204. Малицький Б.А.,Булкін І.О.,Єгоров І.Ю.,Кавуненко Л.П.,Калитич Г.І.
Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики. – К. : УкрІНТЕІ, 2001. – 204с. – 5-7778-0274-5.
Шифр: 72  Авторський знак: А43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7205. Оноприенко В.И.,Малицкий Б.А.,Рыжко Л.В.,Соловьёв В.П.,Булкин И.А.
Методологические вопросы науковедения. – К. : УкрИНТЭИ, 2001. – 332с. – 966-7505-19-7.
Шифр: 72  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7206. Грищенко, І. М.
Основи наукових досліджень : навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2001. – 186с. – 966-629-008-1.
Шифр: 001(07)  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7207. Крикавський, Є. В.
Промисловий маркетинг : підручник. – Л. : Львівська політехніка, 2001. – 336с. – 966-553-208-1.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7208. Базилевич В.Д.,Попов В.М.,Базилевич К.С.,Найдич Н.М.,Гражевська Н.І.
Економічна теорія. Політекономія : підручник. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2003. – 581с. – Вища освіта XXI століття. – 966-7767-82-5.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7209. Мазараки А.А.,Быстряков И.К.,Кирьянов В.И.,Московцев А.Ф.,Шевчук В.А.
Философия экономики : учеб. пособие. – К. : Альтерпрес, 2002. – 384с. – 966-542-024-0.
Шифр: 65я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
7210. Законодавство - бібліотекам України : довідкове видання, Вип.1 : Загальні засади діяльності бібліотек. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2001. – 228с.
Шифр: 67.401+78  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7211. Білоус, А. О.
Політико-правові системи: світ і Україна : навч. посібник. – К. : АМУПП, 1997. – 200с. – 966-95146-0-6.
Шифр: 66.2(4Укр)я7  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7212. Лукашевич, Н. П.
Социология : учеб. пособие. – К. : МАУП, 1998. – 276с. – 966-7312-31-3.
Шифр: 60.5я7  Авторський знак: Л84
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7213. Городяненко, В. Г.
Социологический практикум : учеб.-метод. пособие. – К. : Академия, 1999. – 160с. – 966-580-052-3.
Шифр: 60.5я7  Авторський знак: Г70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7214. Швидько, Г. К.
Історія держави і права України (Х-початок ХІХ століття) : Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 176с. – 966-551-020-7.
Шифр: 67.3(4Укр)я7  Авторський знак: Ш33
Кількість примірників :  1
Опис документа
7215. Бейдик, О. О.
Географія : посібник. – К. : Либідь, 1996. – 304с. – 5-325-00831-5.
Шифр: 91(07)  Авторський знак: Б41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7216. Павловський, М. А.
Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ : (економіка, політологія, соціологія). – К. : Техніка, 2001. – 312с. – 966-575-064-Х.
Шифр: 66.2(4Укр)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7217. Збірник законодавчих та нормативних документів регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності, Випуск 1. – К. : Зовнішторгвидав України, 1997. – 648с.
Шифр: 67.404  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7218. Хамітов, Н.
Історія філософії: проблема людини та її меж : Навчальний посібник. – К. : Наукова думка, 2000. – 272с. – 966-00-0178-9.
Шифр: 87.3я7  Авторський знак: Х18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7219. Сілаєва, Т. О.
Філософія : Курс лекцій. – Тернопіль : Астон, 2000. – 160с. – 966-7692-49-3.
Шифр: 87я7  Авторський знак: С36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7220. Зербіно, Д. Д.
Наукова школа: лідер і учні : (нова концепція). – Л. : Євросвіт, 2001. – 208с. – 966-7343-22-7.
Шифр: 72  Авторський знак: З-57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет