ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7201 - 7220 від загального числа 111619

7201. Владимирова, Л. П.
Экономика труда : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2002. – 300с. – 5-8316-0023-8.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: В57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7202. Годованець, В. Ф.
Конституційне право України : Конспект лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216с. – 966-608-123-7.
Шифр: 67.400я7  Авторський знак: Г59
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
7203. Жидецький, В. Ц.
Охорона праці користувачів комп'ютерів : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2000. – 176с. – 966-7760-22-7.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7204. Гончарук, Я. А.
Маркетинг : навч. посібник у тестах. – К. : КНЕУ, 2002. – 314с. – 966-574-337-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7205. Шубін О.О.,Азарян О.М.,Воробйов Б.З.,Долматов О.І.,Жаболенко М.В.
Промисловий маркетинг : Навчальний посібник. – К. : НМЦВО МОіН, Студцентр, 2002. – 432с. – 966-7530-23-Х.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7206. Чебанова, Н. В.
Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 672с. – 966-580-132-5.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Ч34
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
7207. Чмут, Т. К.
Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 223с. – 966-7131-44-0.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: Ч74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7208. Виговська, Н. Г.
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи : наук. видання. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 340 с. – 5-7763-4598-7.
Шифр: 65.052  Авторський знак: В41
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
7209. Воронова, Л. К.
Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. – К. : А.С.К., 1998. – 288с. – Экономика. Финансы. Право. – 966-539-029-5.
Шифр: 65.262я2  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7210. Яблонский А.А.,Норейко С.С.,Вольфсон С.А.,Карпова Н.В.,Квасников Б.Н.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1978. – 388с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
7211. Типовое положение по планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. – Харків : Консульт, 1997. – 167с.
Шифр: 65.30  Авторський знак: Т43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7212. Гончар, М. С.
Фондовий ринок і економічний ріст. – К. : Обереги, 2001. – 826с. – Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – 966-513-230-0.
Шифр: 65.262  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7213. Гикиш, Л. В.
Финансы : учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – К. : МАУП, 1998. – 92с. – 966-7312-44-5.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Г46
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7214. Антипина В.И.,Алексеева А.В.,Бубликова Р.В.,Белоусова И.А.,Волкова Т.Н.
Экономическая теория : Учебник. – М. : Проспект, 1998. – 448с. – 5-7896-0057-3.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7215. Опарін, В. М.
Фінанси : загальна теорія, навч.посібник. – 2-ге вид., доп. і ререроб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240с. – 966-574-285-Х.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: О-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7216. Румянцев, А. П.
Международная экономика : Краткий конспект лекций. – К. : МАУП, 1999. – 104с. – 966-7312-63-1.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: Р86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7217. Архипов А.И.,Нестеренко А.Н.,Большаков А.К.,Кокорев В.Е.,Евстигнеев В.Р.
Экономика : Учебник. – М. : Проспект, 1998. – 792с. – 5-7896-0058-1.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7218. Куликов, Л. М.
Основы экономических знаний : Учебное пособие. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 272с. – 5-279-01698-5.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7219. Харів, П. С.
Економіка підприємства : Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. – К. : Знання-Прес, 2001. – 301с. – Вища освіта XXI століття. – 966-7767-21-3.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Х20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7220. Зятковський, І. В.
Фінанси підприємств : навч. посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 248с. – 5-7763-2556-0.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: З-99
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет