ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6921 - 6940 від загального числа 111719

6921. Дахно, І. І.
Міжнародна економіка : навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 216с. – 966-608-175-Х.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: Д12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6922. Акопова, Е. С.
Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие. – 2-е изд. – Р-н-Д. : Феникс, 2001. – 416с. – 5-222-01162-3.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: А38
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6923. Честара, Дж.
Деловой этикет : Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 336с. – 5-8183-0154-0.
Шифр: 87.7  Авторський знак: Ч51
Кількість примірників :  1
Опис документа
6924. Честара, Дж.
Деловой этикет : Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 336с. – 5-8183-0154-0.
Шифр: 87.7  Авторський знак: Ч51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6925. Труш, В. Е.
Бухгалтерский учет на основе национальных стандартов : Учебное пособие. – Херсон : ХГТУ, 2001. – 474с. – 5-7763-2229-4.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Т77
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6926. Фигурнов В.,Байдаков В.,Давыдова В.,Нуралиев С.,Постнова С.
1С: Бухгалтерия-Проф. 6.0 для Windows : Версия для Windows. Версия для Windows 95: Руководство пользователя. – М. : Фирма "1С", 1992. – 310с.
Шифр: 657  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6927. Гейлбронер, Р.
Економіка для всіх. – Л. : Просвіта, 1995. – 271 с. – 5-7707-0615-5.
Шифр: 65  Авторський знак: Г27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6928. Арсенова Е.В.,Балыков Я.Д.,Корнеева И.В.,Крюкова О.Г.,Оголева Л.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – М. : Юристъ, 1999. – 584с.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6929. Бутинець Ф.Ф.,Герасимович А.М.,Кірейцев Г.Г.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.
Бухгалтерський облік в Україні: за новим планом рахунків та діючими положеннями : посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 264 с.
Шифр: 65.052  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6930. Завадський, Й. С.
Менеджмент. Т.1. – К. : УФІМБ, 1997. – 543с. – 966-95301-0-5-.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  68    В наявності :  67
Опис документа
6931. Алексійчук В.М.,Амбросов В.Я.,Артикульний Л.О.,Белінський В.Ю.,Білаш В.П.
Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : посібник у питаннях і відповідях. – К. : ІАЕ, 1999. – 532 с. – 966-73026-7.
Шифр: 65.32  Авторський знак: Р45
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
6932. Кремер Н.Ш.,Путко Б.А.,Тришин И.М.,Фридман М.Н.
Исследование операций в экономике : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 407с. – 5-85173-092-7.
Шифр: 65в6я7  Авторський знак: И87
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6933. Петровська, І. О.
Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 300с. – 966-7938-83-2.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  16    В наявності :  15
Опис документа
6934. Гальчинський, А.
Теорія грошей : навч.-метод. посібник. – 4-те вид., змін. і доп. – К. : Основи, 2001. – 411с. – 966-500-020-9.
Шифр: 336.74(07)  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6935. Слав'юк, Р. А.
Фінанси підприємств : Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 460с. – 966-7938-51-4.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6936. Білуха, М. Т.
Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 692с. – 966-7376-41-9.
Шифр: 657.01(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6937. Боринець, С. Я.
Міжнародні фінанси : Підручник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 311с. – 966-7767-42-6.
Шифр: 339.7(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6938. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. – К. : Атіка, 2002. – 160с. – 966-8074-21-1.
Шифр: 67.401.2  Авторський знак: М66
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6939. Трофимова, Т. И.
Краткий курс физики : Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2002. – 352с. – 5-06-004331-2.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Т70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6940. Дроздова, Г. М.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 172с. – 966-7938-79-4.
Шифр: 65.298я7  Авторський знак: Д75
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет