ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6941 - 6960 від загального числа 111334

6941. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 400с. – 966-02-1981-4.
Шифр: 67.400  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6942. Буторин, В. М.
Резонатор в виде параллелепипеда с диэллектрическим кольцом и двумя соосными пролётными трубками внутри // Радиотехника и электроника. – 2002. – т.47. – №12. – с.1413.
Шифр: 621.372  Авторський знак: Б93
Опис документа
6943. Базилевич, В. Д.
Державні фінанси : навч. посібник. – К. : Атіка, 2002. – 368с. – 966-8074-12-2.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Б17
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
6944. Костіна, Н. І.
Гроші та грошова політика : навч. посібник. – К. : НІОС, 2001. – 224с. – 966-95321-4-0.
Шифр: 65.262.6я7  Авторський знак: К72
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6945. Киреев, А.
Международная экономика : Учебное пособие: В 2-х ч., Ч.1 : Международная микроэкономика: движение факторов производства. – М. : Международные отношение, 2002. – 416с. – 5-7133-1027-2.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6946. Киреев, А.
Международная экономика : Учебное пособие: В 2-х ч., Ч.2 : Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. – М. : Международные отношение, 2002. – 488с. – 5-7133-1028-0.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6947. Дорош, Н. І.
Аудит: методологія і організація : підручник. – К. : Знання, 2001. – 402 с. – 966-620-082-1.
Шифр: 65.053  Авторський знак: Д69
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6948. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с. – 966-7791-15-7.
Шифр: 65.052  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6949. Колеса и шины : Краткий справочник. – М. : За рулем, 2002. – 128с. – 5-85907-316-Х.
Шифр: 629.33(03)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1
Опис документа
6950. Воротіна Л.І.,Воротін В.Є.,Мартинюк Л.А.,Черняк Т.В.
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307с. – 966-7942-39-2.
Шифр: 334.7(07)  Авторський знак: М20
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6951. Грабова, Н. Н.
Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000 : учеб. пособие. – К. : А.С.К., 2000. – 624с. – 966-539-269-7.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6952. Мировая экономика : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 575с. – 5-238-00203-3.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6953. Халевинская, Е. Д.
Мировая экономика : Учебник. – М. : Юристъ, 2001. – 304с. – 5-7975-0139-2.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: Х17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6954. Задоя, А. О.
Мікроекономіка : курс лекцій та вправи: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, КОО, 2002. – 211с. – 966-620-122-4.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: З-15
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6955. Луців, Б. Л.
Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 320с. – 966-7411-97-4.
Шифр: 65.262.1  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
6956. Булатов А.С.,Рогатных Е.Б.,Волков Р.Ф.,Виноградов В.В.,Бартенев С.А.
Мировая экономика : Учебник. – М. : Юристъ, 2003. – 734с. – 5-7975-0214-3.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6957. Бонк, Н. А.
Учебник английского языка : В 2-х ч., Ч.1. – М. : Деконт-ГИС, 1996. – 511 с. – 5-88697-006-1.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
6958. Пак, В. В.
Высшая математика : Учебник. – Донецк : Сталкер, 1997. – 560с. – 966-7104-21-4.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: П13
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
6959. Рыбалкин В.Е.,Щербанин Ю.А.,Балдин Л.В.,Богданов О.С.,Буглай В.Б.
Международные экономические отношения : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519с. – 5-238-00296-3.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6960. Мочерний, С. В.
Економічна теорія : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 656с. – 966-580-106-6.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет