ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6941 - 6960 від загального числа 111725

6941. Курочкин, А. С.
Операционный менеджмент : учеб. пособие. – К. : МАУП, 2000. – 144с. – 966-608-031-1.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6942. Стеченко, Д. М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 374с. – 966-7131-22-Х.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6943. Кривенко К.Т.,Савчук В.С.,Бєляєв О.О.,Фукс А.Е.,Вакуленко М.І.
Політична економія : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 508с. – 966-574-293-0.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6944. Дулуман Є.К.,Закович М.М.,Рибачук М.Ф.,Філіпович Л.О.,Яроцький П.Л.
Релігієзнавство : Підручник. – К. : Вища школа, 2000. – 350с. – 966-642-012-0.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6945. Владимирова, Л. П.
Экономика труда : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2002. – 300с. – 5-8316-0023-8.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: В57
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6946. Годованець, В. Ф.
Конституційне право України : Конспект лекцій. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216с. – 966-608-123-7.
Шифр: 67.400я7  Авторський знак: Г59
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6947. Жидецький, В. Ц.
Охорона праці користувачів комп'ютерів : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2000. – 176с. – 966-7760-22-7.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6948. Гончарук, Я. А.
Маркетинг : навч. посібник у тестах. – К. : КНЕУ, 2002. – 314с. – 966-574-337-6.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6949. Шубін О.О.,Азарян О.М.,Воробйов Б.З.,Долматов О.І.,Жаболенко М.В.
Промисловий маркетинг : навч. посібник. – К. : НМЦВО МОіН, Студцентр, 2002. – 432с. – 966-7530-23-Х.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6950. Чебанова, Н. В.
Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник. – К. : Академія, 2002. – 672с. – 966-580-132-5.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Ч34
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6951. Чмут, Т. К.
Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 223с. – 966-7131-44-0.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Ч74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6952. Виговська, Н. Г.
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи : наук. видання. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 340 с. – 5-7763-4598-7.
Шифр: 65.052  Авторський знак: В41
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
6953. Воронова, Л. К.
Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. – К. : А.С.К., 1998. – 288с. – Экономика. Финансы. Право. – 966-539-029-5.
Шифр: 65.262я2  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6954. Яблонский А.А.,Норейко С.С.,Вольфсон С.А.,Карпова Н.В.,Квасников Б.Н.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1978. – 388с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
6955. Типовое положение по планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. – Харків : Консульт, 1997. – 167с.
Шифр: 65.30  Авторський знак: Т43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6956. Гончар, М. С.
Фондовий ринок і економічний ріст. – К. : Обереги, 2001. – 826с. – Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень. – 966-513-230-0.
Шифр: 336.76(07)  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6957. Гикиш, Л. В.
Финансы : учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – К. : МАУП, 1998. – 92с. – 966-7312-44-5.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Г46
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6958. Антипина В.И.,Алексеева А.В.,Бубликова Р.В.,Белоусова И.А.,Волкова Т.Н.
Экономическая теория : Учебник. – М. : Проспект, 1998. – 448с. – 5-7896-0057-3.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6959. Опарін, В. М.
Фінанси : загальна теорія, навч.посібник. – 2-ге вид., доп. і ререроб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240с. – 966-574-285-Х.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: О-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6960. Румянцев, А. П.
Международная экономика : Краткий конспект лекций. – К. : МАУП, 1999. – 104с. – 966-7312-63-1.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: Р86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет