ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7081 - 7100 від загального числа 111087

7081. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ : серийное производство. – 2-е изд., уточн. и доп. – М. : Машиностроение, 1974. – 421с.
Шифр: 621.91  Авторський знак: О-28
Кількість примірників :  47    В наявності :  44
Опис документа
7082. Муляр, В. І.
Політологія: Курс лекцій : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 214с. – 5-7763-1786-х.
Шифр: 66.01я7  Авторський знак: М90
Кількість примірників :  287    В наявності :  284
Опис документа /ftextslocal/mulyar.politologiya.pdf
7083. Науково-технічна інформація, №4. – К. : УкрІНТЕІ, 2002. – 68с.
Шифр: 73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7084. Цибульов, П. М.
Правове регулювання у сфері науково-технічної інформації з позиції авторського права // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.3.
Шифр: 73  Авторський знак: Ц56
Опис документа
7085. Ситник, Н. В.
Підходи до створення сховищ даних у банках // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.15.
Шифр: 73  Авторський знак: С41
Опис документа
7086. Воронков, В. І.
Основні принципи формування інформаційних Веб-порталів // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.15.
Шифр: 73  Авторський знак: В75
Опис документа
7087. Обвінцева, Г. І.
Формування інформаційних ресурсів фонду неопублікованих документів України // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.26.
Шифр: 73  Авторський знак: О-13
Опис документа
7088. Отрішко, О. В.
Інформаційні системи як інструмент технічного переоснащення виробництва // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.30.
Шифр: 73  Авторський знак: О-80
Опис документа
7089. Гершунский, Б. С.
Основы электроники : Учебник. – К. : Вища школа, 1977. – 344с.
Шифр: 621.38(07)  Авторський знак: Г48
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7090. Кушнаренко, Н. Н.
Документоведение : Учебник. – 4-е изд., испр. – К. : Знання, 2003. – 459с. – 966-620-172-0.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7091. Дальский А.М.,Гаврилюк В.С.,Бухаркин Л.Н.,Каширцев В.П.,Ляпунов Н.И.
Технология конструкционных материалов : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Машиностроение, 1990. – 352с. – 5-217-01014-2.
Шифр: 621.7(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  80    В наявності :  79
Опис документа
7092. Дальский А.М.,Арутюнова И.А.,Барсукова Т.М.,Бухаркин Л.Н.,Дубинин Н.П.
Технология конструкционных материалов : Учебник. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Машиностроение, 1985. – 448с.
Шифр: 621.7(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  64    В наявності :  64
Опис документа
7093. Стандартизація, сертифікація, якість, №4 (19). – Харків : Тов. "Славена", 2002. – 72с.
Шифр: 006
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7094. Жуков Е.Ф.,Максимова Л.М.,Печникова А.В.,Сидоров В.Н.,Эрастова С.П.
Деньги. Кредит. Банки : Учебник. – М. : ИНИТИ, 2002. – 623с. – 5-238-00060-Х.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: Д34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7095. Душенко, Г.
Галузеві нормативні документи потрібні промисловості. – с.17.
Шифр: 006  Авторський знак: Д86
Опис документа
7096. Шебанов, О.
Підхід до стандартизації норм надійності точних технологічних машин ( на прикладі промислових роботів). – с.19.
Шифр: 006  Авторський знак: Ш36
Опис документа
7097. Терещук, Р. М.
Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 1987. – 800с.
Шифр: 621.396.6(03)  Авторський знак: Т35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7098. Кулаковська, Л. П.
Основи аудиту : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Каравела, 2002. – 504с. – 966-96076-3-9.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7099. Бурбело Б.І.,Венгреновська Г.Ф.,Андрашко К.М.,Погребняк І.К.,Соломарська О.О.
Французько-український словник : Близько 22.000 слів. – 2-ге вид. – К. : Радянська школа, 1989. – 416с. – 5-330-01183-3.
Шифр: 81.2(4Фр)я2  Авторський знак: Ф84
Кількість примірників :  20    В наявності :  19
Опис документа
7100. История мировой экономики : Учебник. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 727с. – 5-238-00066-9.
Шифр: 65.02я7  Авторський знак: И90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет