ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7101 - 7120 від загального числа 110287

7101. Писаренко Г.С.,Агарев В.А.,Квитка А.Л.,Попков В.Г.,Уманский Э.С.
Сопротивление материалов : Учебник. – 3-е изд., исправ. и дополн. – К. : Вища школа, 1973. – 672с.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: С64
Кількість примірників :  43    В наявності :  43
Опис документа
7102. Гмурман, В. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1977. – 479с.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Г11
Кількість примірників :  38    В наявності :  33
Опис документа
7103. Лахтин, Ю. М.
Материаловедение : учебник. – М. : Машиностроение, 1972. – 510с.
Шифр: 621.7(07)  Авторський знак: Л12
Кількість примірників :  38    В наявності :  38
Опис документа
7104. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ : серийное производство. – 2-е изд., уточн. и доп. – М. : Машиностроение, 1974. – 421с.
Шифр: 621.91  Авторський знак: О-28
Кількість примірників :  47    В наявності :  44
Опис документа
7105. Муляр, В. І.
Політологія: Курс лекцій : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 214с. – 5-7763-1786-х.
Шифр: 66.01я7  Авторський знак: М90
Кількість примірників :  297    В наявності :  294
Опис документа /ftextslocal/mulyar.politologiya.pdf
7106. Науково-технічна інформація, №4. – К. : УкрІНТЕІ, 2002. – 68с.
Шифр: 73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7107. Цибульов, П. М.
Правове регулювання у сфері науково-технічної інформації з позиції авторського права // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.3.
Шифр: 73  Авторський знак: Ц56
Опис документа
7108. Ситник, Н. В.
Підходи до створення сховищ даних у банках // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.15.
Шифр: 73  Авторський знак: С41
Опис документа
7109. Воронков, В. І.
Основні принципи формування інформаційних Веб-порталів // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.15.
Шифр: 73  Авторський знак: В75
Опис документа
7110. Обвінцева, Г. І.
Формування інформаційних ресурсів фонду неопублікованих документів України // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.26.
Шифр: 73  Авторський знак: О-13
Опис документа
7111. Отрішко, О. В.
Інформаційні системи як інструмент технічного переоснащення виробництва // Науково-технічна інформація. – 2002. – №4. – с.30.
Шифр: 73  Авторський знак: О-80
Опис документа
7112. Гершунский, Б. С.
Основы электроники : Учебник. – К. : Вища школа, 1977. – 344с.
Шифр: 621.38(07)  Авторський знак: Г48
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
7113. Кушнаренко, Н. Н.
Документоведение : Учебник. – 4-е изд., испр. – К. : Знання, 2003. – 459с. – 966-620-172-0.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7114. Дальский А.М.,Гаврилюк В.С.,Бухаркин Л.Н.,Каширцев В.П.,Ляпунов Н.И.
Технология конструкционных материалов : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Машиностроение, 1990. – 352с. – 5-217-01014-2.
Шифр: 621.7(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  81    В наявності :  80
Опис документа
7115. Дальский А.М.,Арутюнова И.А.,Барсукова Т.М.,Бухаркин Л.Н.,Дубинин Н.П.
Технология конструкционных материалов : Учебник. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Машиностроение, 1985. – 448с.
Шифр: 621.7(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  64    В наявності :  64
Опис документа
7116. Стандартизація, сертифікація, якість, №4 (19). – Харків : Тов. "Славена", 2002. – 72с.
Шифр: 006
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7117. Жуков Е.Ф.,Максимова Л.М.,Печникова А.В.,Сидоров В.Н.,Эрастова С.П.
Деньги. Кредит. Банки : Учебник. – М. : ИНИТИ, 2002. – 623с. – 5-238-00060-Х.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: Д34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7118. Душенко, Г.
Галузеві нормативні документи потрібні промисловості. – с.17.
Шифр: 006  Авторський знак: Д86
Опис документа
7119. Шебанов, О.
Підхід до стандартизації норм надійності точних технологічних машин ( на прикладі промислових роботів). – с.19.
Шифр: 006  Авторський знак: Ш36
Опис документа
7120. Терещук, Р. М.
Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 1987. – 800с.
Шифр: 621.396.6(03)  Авторський знак: Т35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет