ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5761 - 5780 від загального числа 124535

5761. Колтынюк, Б. А.
Инвестиционные проекты : Учебник. – СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2000. – 422с. – 5-8016-0189-9.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5762. Якимов, В. Е.
Определение интенрвала корреляции случайного процесса на основе вычисления свёртки выборочных функций // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.7.
Шифр: 519.246  Авторський знак: Я45
Опис документа
5763. Глебов, М. Б.
Компьютерная версия метода последовательного логарифмирования // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.15.
Шифр: 621.3:517.562  Авторський знак: Г53
Опис документа
5764. Воронин, Ю. А.
О теории оценивания применительно к недропользованию // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.17.
Шифр: 333.8.001  Авторський знак: В75
Опис документа
5765. Ильин, В. Н.
Анализ методик отбора и контроля полых микросфер в физическом эксперименте // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.23.
Шифр: 681.78  Авторський знак: И46
Опис документа
5766. Белошицкий, А. П.
Использование температуры кипения азота при градуировке термометров // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.33.
Шифр: 536.531  Авторський знак: Б43
Опис документа
5767. Зуев, П. И.
Метод прямой имитации разности температур для проверки тепловычислителей // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.37.
Шифр: 536.531  Авторський знак: З-93
Опис документа
5768. Куприн, А. И.
Листрогоны. – Симферополь : Таврия, 1984. – 352 с.
Шифр: 821.161.1  Авторський знак: К92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5769. Бухало, О. П.
Измерительные преобразования сигнала акустической эмиссии // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.48.
Шифр: 621.794  Авторський знак: Б94
Опис документа
5770. Казаров, Е. Г.
Оценка информативности нормативных документов // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.62.
Шифр: 389.001  Авторський знак: К14
Опис документа
5771. Кулаковська, Л. П.
Основи аудиту: Курс лекцій : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 608с. – 966-07570-08-8.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5772. Кулаковська, Л. П.
Основи аудиту: збірник задач і вправ. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 480с. – 7570-45-2.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  80    В наявності :  79
Опис документа
5773. Галушко, В. П.
Діловий протокол та ведення переговорів : навч. посібник. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 226с. – 966-7890-21-Х.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
5774. Желєзна, А. О.
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 616с. – 966-683-049.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  117    В наявності :  105
Опис документа
5775. Василюк, Г. Д.
Теоретичні основи теплотехніки : Навч. посіб. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 240с.
Шифр: 621.1(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  261    В наявності :  257
Опис документа
5776. Тарасова, В. В.
Методи екологічних досліджень : Навч. посіб., Ч.1 : Інформаційні характеристики про середовище. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 306с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  179    В наявності :  178
Опис документа
5777. Курносова, Н. О.
Англійська для бухгалтерів : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 172с.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  268    В наявності :  268
Опис документа /ftextslocal/english for accountants.pdf
5778. Малюга Н.М.,Задорожний З.В.,Барановська Т.В.,Давидюк Т.В.,Петренко Н.І.
Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво : зб. задач і вправ. – Ж. : ПП "Рута", 2001. – 288с. – 966-7570-76-2.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: О-16
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
5779. Бутинець Ф.Ф.,Бардаш С.В.,Малюга Н.М.,Петренко Н.І.
Контроль і ревізія : підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 512с. – 966-7570-44-4.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  100    В наявності :  100
Опис документа
5780. Бакка, М. Т.
Геометризація родовищ корисних копалин : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 180с.
Шифр: 622.14(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  144    В наявності :  141
Опис документа

« 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет