ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5741 - 5760 від загального числа 111640

5741. Давидов, М. О.
Курс математичного аналізу : Підручник, Ч.1 : Функції однієї змінної. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1990. – 383с. – 5-11-002153-8.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  27    В наявності :  27
Опис документа
5742. Бугров, Я. С.
Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. пособие. – М. : Наука, 1980. – 432с.
Шифр: 517.9(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  22    В наявності :  22
Опис документа
5743. Бугров, Я. С.
Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Наука, 1988. – 432с. – 5-02-013737-5.
Шифр: 517.9(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5744. Голомазов, М. М.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие. – М. : РосКонсульт, 1999. – 160с. – 5-89805-010-8.
Шифр: 512.6(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5745. Власов, В. Г.
Конспект лекций по высшей математике. – М. : Айрис, 1996. – 288с. – -5-7836-0011-3.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5746. Карагодова, О. О. Черваньов Д. М.
Мікроекономіка : Навчальний посібник. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 208с. – 966-529-016-9.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  34    В наявності :  33
Опис документа
5747. Нуреев, Р. М.
Курс микроэкономики : учебник. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – 572с. – 5-86225-834-5.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: Н90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5748. Задоя, А. О.
Основы экономики : учеб. пособие. – К. : Вища школа, 1998. – 478с. – 5-11-004729-4.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: З-15
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5749. Сажина, М. А.
Экономическая теория : Учебник. – Л. : НОРМ- ИНФРА, 1998. – 456с. – 5-86225-722-5.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5750. Власов, В. Г.
Конспект лекций по высшей математике. – М. : Айрис, 1997. – 288с. – -5-7836-0011-3.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5751. Бойко, М. Д.
Цивільно-правові документи. – 4-те вид. – К. : Наукова думка, 2001. – 320с. – 966-00-0646-2.
Шифр: 67.404  Авторський знак: Б77
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
5752. Ткаченко, Н. М.
Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності : Навч. метод. посібник. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К. : А.С.К., 1998. – 784с. – 966-539-075-9.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Т48
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
5753. Завгородний, В. П.
Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – 2-е изд. – К. : ДИ-КСИ, 1997. – 832с. – 5-7707-7952-7.
Шифр: 65.052  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5754. Омельченко, А. В.
Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – К. : Юрінком, 1996. – 288с. – 5-7707-8876-3.
Шифр: 67.9(4Укр)3  Авторський знак: О57
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5755. Словник іншомовних слів. – К. : Наук. думка, 2000. – 680с. – 966-00-0439-7.
Шифр: 81.2(4Укр)я2  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5756. Мацько, Л. І.
Українська мова. Усний та письмовий екзамени : навч. посіб. – К. : Либідь, 1992. – 208с. – 5-325-00108-6.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5757. Диагностика двигателя. Коды неисправностей : Руководство. – СПб. : Алфамер Паблишинг, 1999. – 5-93392-011-4.
Шифр: 621.43  Авторський знак: Д44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5758. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065. – М. : РусьАвтокнига, 2001. – 191с.
Шифр: 629.33  Авторський знак: Р85
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5759. Руководство по ремонту, эксплуатации и обслуживанию автомобилей: ВАЗ-2108, ВАЗ-21081, ВАЗ-21083, ВАЗ-2109, ВАЗ-21091, ВАЗ-21093, ВАЗ-21099. – М. : РусьАвтокнига, 2001. – 191с.
Шифр: 629.33  Авторський знак: Р85
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5760. Бакка, М. Т.
Основи проектування, інженерна та комп'ютерна графіка : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 371с.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  147    В наявності :  147
Опис документа

« 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет