ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5781 - 5800 від загального числа 123835

5781. Кулаковська, Л. П.
Основи аудиту: збірник задач і вправ. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 480с. – 7570-45-2.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  80    В наявності :  79
Опис документа
5782. Галушко, В. П.
Діловий протокол та ведення переговорів : навч. посібник. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 226с. – 966-7890-21-Х.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
5783. Желєзна, А. О.
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 616с. – 966-683-049.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  120    В наявності :  107
Опис документа
5784. Василюк, Г. Д.
Теоретичні основи теплотехніки : Навч. посіб. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 240с.
Шифр: 621.1(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  261    В наявності :  257
Опис документа
5785. Тарасова, В. В.
Методи екологічних досліджень : Навч. посіб., Ч.1 : Інформаційні характеристики про середовище. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 306с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  179    В наявності :  178
Опис документа
5786. Курносова, Н. О.
Англійська для бухгалтерів : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 172с.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  268    В наявності :  268
Опис документа /ftextslocal/english for accountants.pdf
5787. Малюга Н.М.,Задорожний З.В.,Барановська Т.В.,Давидюк Т.В.,Петренко Н.І.
Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво : зб. задач і вправ. – Ж. : ПП "Рута", 2001. – 288с. – 966-7570-76-2.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: О-16
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
5788. Бутинець Ф.Ф.,Бардаш С.В.,Малюга Н.М.,Петренко Н.І.
Контроль і ревізія : підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 512с. – 966-7570-44-4.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  100    В наявності :  100
Опис документа
5789. Бакка, М. Т.
Геометризація родовищ корисних копалин : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 180с.
Шифр: 622.14(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  144    В наявності :  141
Опис документа
5790. Васюренко, О. В.
Банківські операції : навч. посібник. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 255с. – 966-620-123-2.
Шифр: 336.717(07)  Авторський знак: В20
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
5791. Трубицин, Ю. В.
Производство оптоволоконных материалов и полупроводниковых соединений на Украине // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.3.
Шифр: 621.391.029  Авторський знак: Т77
Опис документа
5792. Емельянов, В. А.
Приборное обеспечение моделирования работы сложных радиоэлектронных устройств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.8.
Шифр: 621.3.049  Авторський знак: Е60
Опис документа
5793. Примиский, В. Ф.
Экоинформационный комплекс контроля транспортных средств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.24.
Шифр: 543.271  Авторський знак: П75
Опис документа
5794. Невлюдов, И. Ш.
Методика автоматизированного проектирования технологических процессов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.29.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Н40
Опис документа
5795. Кренделев, А. Е.
Технологические средства изготовления микрополосковых линий для ГИС КВЧ-диапазона // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.34.
Шифр: 621.385.69  Авторський знак: К79
Опис документа
5796. Васильев, В. А.
Методы уменьшения температурной погрешностидатчиков давления // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.50.
Шифр: 531.7.08  Авторський знак: В19
Опис документа
5797. Дмитриев, М. В.
Степенная связь параметров композиционного материала и его компонентов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.58.
Шифр: 621.37/39  Авторський знак: Д53
Опис документа
5798. Шмидт, Р. А.
Финансовые аспекты маркетинга : Учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 527с. – 5-238-00110-Х.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Ш73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5799. Тиркало Р.І.,Гуцал І.С.,Чайковський Я.І.,Андрушків Т.І.,Галапуп Н.Д.
Банківська справа : Навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314с. – 966-7952-00-2.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5800. Мороз А.М.,Савлук М.І.,Пуховкіна М.Ф.,Олексієнко М.Д.та ін.
Банківські операції : Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 476с. – 966-574-328-7.
Шифр: 336.717(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа

« 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет