ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5141 - 5160 від загального числа 121722

5141. Камінський, Д. Б.
Хімія і радіаційна хімія води і водних розчинів. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 113с.
Шифр: 543.3(07)  Авторський знак: К18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5142. Коваль, О. А.
Тваринний світ: питання радіобіології та радіоекології. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 61с.
Шифр: 591.5  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5143. Орлов, А. А.
Радиоактивно загрязненные леса как критические ландшафты: радиоактивность пищевых продуктов и влияние на формирование дозы внутреннего облучения населения : аналитический обзор. – Ж. : ЖИТИ, 2002. – 202с. – 966-683-027.
Шифр: 630  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5144. Левчук, Л. Т.
Західноєвропейська естетика ХХ століття : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 224с.
Шифр: 111.852(07)  Авторський знак: Л34
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5145. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.1 : Від. аналізу до математичного моделі. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 142с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5146. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.2 : Міждисциплінарний аналіз проблеми. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5147. Карпов В.І.,Сіренький С.П.,Данилко В.К.,Климчик О.М.,Колесник С.І.та ін.
Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини. – Ж. : Наук.-досл. ін-т статистики, 2001. – 320с. – 966-95684-8-Х.
Шифр: 504  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  93    В наявності :  90
Опис документа
5148. Шелудченко Б.А.,Дорощенко В.В.,Котков В.І.,Шелудченко І.А.,Зосимович М.В.,Пінчук Н.О.
Інженерна екологія : Навчальний посібник, Ч.2. : Гідросфера. – Ж. : Волинь, 2001. – 220с. – 966-7390-98-5.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: І62
Кількість примірників :  20    В наявності :  18
Опис документа
5149. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 "Менеджмент". Ч.1. – К. : КНТЕУ, 2002. – 154с.
Шифр: 378  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5150. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 "Менеджмент". Ч.2. – К. : КНТЕУ, 2002. – 225с.
Шифр: 378  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5151. Медицинская техника, №4. – Москва : Медицина, 2002. – 48с.
Шифр: 615.47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5152. Тимошенко, И. И.
Менеджер организации : Учеб.пособие для менеджера. – К. : Из-во Европ. ун.-та, 2001. – 350с. – 966-7508-83-8.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5153. Самсонов Н.Ф.,Баранникова Н.П.,Володин А.А.,Карп М.В.и др.
Финансовый менеджмент : учебник. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 495с. – 5-238-00063-4.
Шифр: 005.915(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5154. Микляев, А.
Настольная книга пользователя IBM PC. – М. : Солон-Р, 2000. – 716с. – 5-93455-013-6.
Шифр: 004  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  1
Опис документа
5155. Верстюк В.Ф.,Гарань О.В.,Даниленко В.М.,Євтух В.Б.,Касьянов Г.В.
Історія України: нове бачення : У 2-х т. Т.2. – К. : Україна, 1996. – 494с. – 5-319-01365-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа
5156. Истомина, Т. В.
Методика компьютерного определения интервалов безопасного изменения параметров кардиостимуляции // Медицинская техника. – 2002. – №4. – с.3.
Шифр: 615.844  Авторський знак: И90
Опис документа
5157. Ильин, А. И.
Планирование на предприятии : Учебник. – 2-е изд., перераб. – Минск : Новое знание, 2001. – 635с. – 985-6516-59-5.
Шифр: 005.51(07)  Авторський знак: И46
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5158. Жаров, В. П.
Разработка алгоритма расчёта пространственного распределения интенсивности излучения фотоматричных терапевтических препаратов // Медицинская техника. – 2002. – №4. – с.5.
Шифр: 615.47.03  Авторський знак: Ж34
Опис документа
5159. Дробозіна Л.О.,Окунєва Л.П.,Андросова Л.,Карчевський В.В.
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит : навч. посібник. – Рівне : Вертекс, 2001. – 352с. – 966-7147-13-4.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
5160. Іванова, І. В.
Менеджмент підприємства. Практикум : навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2001. – 247с. – 966-7376-57-5.
Шифр: 005.5(07)  Авторський знак: І20
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет