ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5181 - 5200 від загального числа 121823

5181. Бакка, М. Т.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація : навч. посібник: в 2-х ч., Ч.2 : Стандартизація, сертифікація і акредитація. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 384с. – 966-683-043-4.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  146    В наявності :  144
Опис документа
5182. Левицький, В. Г.
Сучасні програмні засоби автоматизованої побудови компіляторів : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 192с. – 966-683-036-1.
Шифр: 004.4(07)  Авторський знак: Л37
Кількість примірників :  138    В наявності :  138
Опис документа
5183. Стаценко, В. Є.
Курсове проектування механізмів і деталей автомобілів : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 247с. – 966-683-040-Х.
Шифр: 629.02(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  208    В наявності :  207
Опис документа
5184. Бакка, М. Т.
Основи картографії : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 148с.
Шифр: 528.9(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  161    В наявності :  159
Опис документа
5185. Бутнік-Сіверський О.Б.,Борко Ю.Л.,Клявлін В.В.,Святоцький О.Д.та ін.
Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів. – К. : Ін Юре, 2000. – 348с. – 966-7752-26-7.
Шифр: 657.4  Авторський знак: П69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5186. Бутнік-Сіверський О.Б.,Борко Ю.Л.,Клявлін В.В.,Святоцький О.Д.та ін.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. – К. : Ін Юре, 2000. – 347 с. – 966-7752-29-1.
Шифр: 657.4  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5187. Бичко І.В.,Бичко А.К.,Бузинський М.П.,Горак Г.І.,Добронравова І.С.
Філософія : Курс лекцій: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1994. – 576с. – 5-325-00595-2.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  23    В наявності :  22
Опис документа
5188. Бичко І.В.,Осічнюк Ю.В.,Табачковський О.А.,Бичко А.К.,Бузинський М.П.
Філософія : навч. посібник. – К. : Либідь, 1991. – 456с. – 5-11-001769-7.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа
5189. Заїченко Г.А.,Сагатовський В.М.,Кальний І.І.,Даниленко В.І.,Шубін В.І.
Філософія : Підручник. – К. : Вища школа, 1995. – 455с. – 5-11-004129-6.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
5190. Андрущенко В.П.,Бойченко І.В.,Буслинський В.А.,Вілков В.Ю.,Григоренко Л.А.та ін.
Філософія : Навчальний посібник. – К. : Вікар, 1997. – 584с. – 966-7131-07-6.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5191. Андрущенко, В. П.
Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Генеза, 1996. – 368с. – 966--504-025-1.
Шифр: 316.3(07)  Авторський знак: А66
Кількість примірників :  154    В наявності :  153
Опис документа
5192. Фролов И.Т.,Араб-Оглы Э.А.,Арефьева Г.С.,Гайденко П.П.,Келле В.Ж.
Введение в философию : учеб. пособие: в 2-х т. Т.1. – М. : Политиздат, 1990. – 367с. – 5-250-00315-х.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: В24
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
5193. Фролов И.Т.,Араб-Оглы Э.А.,Арефьева Г.С.,Гайденко П.П.,Келле В.Ж.
Введение в философию : учеб. пособие: В 2-х т. Т.1. – М. : Политиздат, 1989. – 367с. – 5-250-00315-х.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: В24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5194. Липатов, А. А.
Исследование статики и динамики гидродвигателя оболочкового двигателя // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.36.
Шифр: 681.58  Авторський знак: Л61
Опис документа
5195. Яковенко, В. И.
Износ протектора шины // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.56.
Шифр: 678.4  Авторський знак: Я47
Опис документа
5196. Беднаржевский, В. С.
Параметрическое моделирование узлов паровых котлов // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.65.
Шифр: 621.181.001  Авторський знак: Б38
Опис документа
5197. Захаров, О. В.
Основы повышения точности формообразования на бесцентровых суперфинишных станках // Машиностроение. Известия вузов. – 2002. – №4. – с.70.
Шифр: 621.923.01  Авторський знак: З-38
Опис документа
5198. Медицинская техника, №1. – Москва : Медицина, 2002. – 48с.
Шифр: 615.47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5199. Александрова, М. М.
Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 336с. – 966-7938-69-7.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5200. Александрова, М. М.
Страхування : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 208с. – 966-7938-77-8.
Шифр: 368(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  44    В наявності :  42
Опис документа /ftextslocal/aleksndrova_strahuvannya.pdf

« 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет