ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5121 - 5140 від загального числа 122535

5121. Устинова, Г. М.
Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений : учеб. пособие. – СПб. : ДиаСофтЮП, 2000. – 368с. – 5-93772-001-6.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: У79
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5122. Мень, А.
История религии : учеб. пособие. В 2 кн. Кн.2 : Пути христианства. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2001. – 224с. – 5-86225-622-9.
Шифр: 2-9(07)  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5123. Колодницький, М. М.
Основи теорії математичного моделювання систем : Навч.-довід. посібник. Т.1. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 718с. – 966-7570-86-Х.
Шифр: 519.67(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  102    В наявності :  98
Опис документа
5124. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами О'бєднаного Європейського проекту JEP -10435-98 "Науки про навколишнє середовище в частині впливу радіації на здоров'я людини". – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 182с.
Шифр: 504.7  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5125. Гніліцький, В. В.
Розрахунок поглинених доз при дистанційній гамма-терапії. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 76с.
Шифр: 615.8  Авторський знак: Г56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5126. Камінський, Д. Б.
Хімія і радіаційна хімія води і водних розчинів. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 113с.
Шифр: 543.3(07)  Авторський знак: К18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5127. Коваль, О. А.
Тваринний світ: питання радіобіології та радіоекології. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 61с.
Шифр: 591.5  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5128. Орлов, А. А.
Радиоактивно загрязненные леса как критические ландшафты: радиоактивность пищевых продуктов и влияние на формирование дозы внутреннего облучения населения : аналитический обзор. – Ж. : ЖИТИ, 2002. – 202с. – 966-683-027.
Шифр: 630  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5129. Левчук, Л. Т.
Західноєвропейська естетика ХХ століття : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 224с.
Шифр: 111.852(07)  Авторський знак: Л34
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5130. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.1 : Від. аналізу до математичного моделі. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 142с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5131. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.2 : Міждисциплінарний аналіз проблеми. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5132. Карпов В.І.,Сіренький С.П.,Данилко В.К.,Климчик О.М.,Колесник С.І.та ін.
Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини. – Ж. : Наук.-досл. ін-т статистики, 2001. – 320с. – 966-95684-8-Х.
Шифр: 504  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  93    В наявності :  90
Опис документа
5133. Шелудченко Б.А.,Дорощенко В.В.,Котков В.І.,Шелудченко І.А.,Зосимович М.В.,Пінчук Н.О.
Інженерна екологія : Навчальний посібник, Ч.2. : Гідросфера. – Ж. : Волинь, 2001. – 220с. – 966-7390-98-5.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: І62
Кількість примірників :  20    В наявності :  18
Опис документа
5134. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 "Менеджмент". Ч.1. – К. : КНТЕУ, 2002. – 154с.
Шифр: 378  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5135. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 "Менеджмент". Ч.2. – К. : КНТЕУ, 2002. – 225с.
Шифр: 378  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5136. Медицинская техника, №4. – Москва : Медицина, 2002. – 48с.
Шифр: 615.47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5137. Тимошенко, И. И.
Менеджер организации : Учеб.пособие для менеджера. – К. : Из-во Европ. ун.-та, 2001. – 350с. – 966-7508-83-8.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5138. Самсонов Н.Ф.,Баранникова Н.П.,Володин А.А.,Карп М.В.и др.
Финансовый менеджмент : учебник. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 495с. – 5-238-00063-4.
Шифр: 005.915(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5139. Микляев, А.
Настольная книга пользователя IBM PC. – М. : Солон-Р, 2000. – 716с. – 5-93455-013-6.
Шифр: 004  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  1
Опис документа
5140. Верстюк В.Ф.,Гарань О.В.,Даниленко В.М.,Євтух В.Б.,Касьянов Г.В.
Історія України: нове бачення : У 2-х т. Т.2. – К. : Україна, 1996. – 494с. – 5-319-01365-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа

« 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет