ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5081 - 5100 від загального числа 120994

5081. Колодій А.М.,Копєйчиков В.В.,Лисенков С.Л.,Пастухов В.П.,Тихомиров О.Д.
Загальна теорія держави і права : навч. посібник. – Стереотип.вид. – К. : Юрінком інтер, 1997. – 320с. – 966-7059-06-05.
Шифр: 340.12(07)  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5082. Правові основи підприємницької діяльності : Підручник. – К. : Правові джерела, 1997. – 780с. – 966-95034-1-8.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: П68
Опис документа
5083. Гриценко, О.
Гроші та грошово-кредитна політика : навч. посібник. – К. : Основи, 1997. – 180с. – 966-500-135-3.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  21    В наявності :  20
Опис документа
5084. Словник фондового ринку. – К. : УМКЦентр, 1999. – 288с. – 966-95702-0-4.
Шифр: 336.76(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5085. Мельник, В. А.
Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства.Спеціальний випуск. – К. : АЛД,ВІРА, 1998. – 560с. – 966-536-050-7.
Шифр: 336.76(03)  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
5086. Савлук, М. І.
Вступ до банківської справи. – К. : Лібра, 1998. – 344с. – 966-7035-35-2.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: В84
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
5087. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях : навч. посібник. – Ль. : ЛББКНБУ, 1999. – 156с. – 966-7330-21-4.
Шифр: 336.7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5088. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : навч. посібник. – К. : Знання, 1998. – 169с. – Бібліотечка банкіра. – 966-7293-45-9.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5089. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання КОО, 1999. – 181с. – 966-620-000-7.
Шифр: 336.74(07)  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  23    В наявності :  22
Опис документа
5090. Мороз А.М.,Олексієнко М.Д.,Пуховкіна М.Ф.,Конопатська Л.В.,Шевченко Р.І.
Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції". – К. : КНЕУ, 1998. – 380с. – 966-574-091-1.
Шифр: 336.717  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5091. Деньги. – К. : Україна, 1997. – 510 с. – 966-524-015-3.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Д34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5092. Грушко, В. І.
Фінансові ризики : навч. посібник. – К. : Знання, 1998. – 188 с. – 5-7763-4622-3.
Шифр: 336.1(07)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
5093. Галузинський, Г. П.
Сучасні технологічні засоби обробки інформації : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 224с. – 966-574-056-3.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
5094. Кредісов А.І.,Березовенко С.М.,Волошин В.В.,Расшивалов Д.П.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник. – К. : Віра-Р, 1998. – 448с. – 966-95172-1-4.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: У61
Опис документа
5095. Русско-украинский финансово-банковский словарь. – Харків : Фортуна-Пресс, 1997. – 208 с. – 966-7124-423-8.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: Р48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5096. Гальчинський, А.
Теорія грошей : навч. посібник. – К. : Основи, 1998. – 415с. – 966-500-020-9.
Шифр: 336.74(07)  Авторський знак: Г17
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
5097. Банковское дело : Краткий словарь справочник. – К. : МАУП, 1998. – 132с. – 966-7312-35-6.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5098. Бобир В.І.,Демський С.Е.,Колодій А.М.,Кулик О.Г.,Олійник А.Ю.
Правознавство : Навчальний посібник. – К. : Юрінкомінтер, 1998. – 480с. – 966-7302-27-Х.
Шифр: 340.12(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5099. Андріанов В.М.,Бублик С.А.,Ібрагімов М.М.,Чміль Б.Ф.
Релігієзнавство : Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 496с. – 966-7302-48-2.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
5100. Киричук О.В.,Роменець В.А.,Кириленко Т.С.,Маноха І.П.,Пискун В.М.
Основи психології : підручник. – 3-е вид.. сиереотип. – К. : Либідь, 1997. – 632с. – 5-325-00822-6.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа

« 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет