ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5061 - 5080 від загального числа 123713

5061. Сергійчук, І. М.
Новітня історія країн Азії та Африки (1918 - кінець ХХ ст.) : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – 966-680-031-4.
Шифр: 94(5)(07)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5062. Зиглер, Р. Л.
Брандмауэры в Linux : учеб. пособие. – М. : Вильямс, 2000. – 384с. – 5-8459-0120-0.
Шифр: 004.4  Авторський знак: З-59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5063. Митчелл, М.
Программирование для Linux. Профессиональный подход. – М. : Вильямс, 2002. – 288с. – 5-8459-0243-6.
Шифр: 004.41  Авторський знак: М66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5064. Алексеев А.П.,Васильев Г.Г.,Воробей Ю.Д.,Давыдов В.М.,Ермакова А.В.
Краткий философский словарь. – М. : Проспект, 2001. – 469 с. – 5-94569-004-Х.
Шифр: 101.1(03)  Авторський знак: К86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5065. Бланк, І. О.
Інвестиційний менеджмент : Конспект лекцій. – К. : ВЦ КНТЕУ, 2001. – 104с.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5066. Мазаракі, А. А.
Міжнародний маркетинг : підручник. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 306с. – 966-7376-62-1.
Шифр: 339.138(100)(07)  Авторський знак: М14
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5067. Колодій А.М.,Копєйчиков В.В.,Лисенков С.Л.,Пастухов В.П.,Тихомиров О.Д.
Загальна теорія держави і права : навч. посібник. – Стереотип.вид. – К. : Юрінком інтер, 1997. – 320с. – 966-7059-06-05.
Шифр: 340.12(07)  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5068. Гриценко, О.
Гроші та грошово-кредитна політика : навч. посібник. – К. : Основи, 1997. – 180с. – 966-500-135-3.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
5069. Словник фондового ринку. – К. : УМКЦентр, 1999. – 288с. – 966-95702-0-4.
Шифр: 336.76(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5070. Мельник, В. А.
Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства.Спеціальний випуск. – К. : АЛД,ВІРА, 1998. – 560с. – 966-536-050-7.
Шифр: 336.76(03)  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
5071. Савлук, М. І.
Вступ до банківської справи. – К. : Лібра, 1998. – 344с. – 966-7035-35-2.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: В84
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
5072. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях : навч. посібник. – Ль. : ЛББКНБУ, 1999. – 156с. – 966-7330-21-4.
Шифр: 336.7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5073. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : навч. посібник. – К. : Знання, 1998. – 169с. – Бібліотечка банкіра. – 966-7293-45-9.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
5074. Лагутін, В. Д.
Гроші та грошовий обіг : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання КОО, 1999. – 181с. – 966-620-000-7.
Шифр: 336.74(07)  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  23    В наявності :  23
Опис документа
5075. Мороз А.М.,Олексієнко М.Д.,Пуховкіна М.Ф.,Конопатська Л.В.,Шевченко Р.І.
Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції". – К. : КНЕУ, 1998. – 380с. – 966-574-091-1.
Шифр: 336.717  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5076. Деньги. – К. : Україна, 1997. – 510 с. – 966-524-015-3.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Д34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5077. Грушко, В. І.
Фінансові ризики : навч. посібник. – К. : Знання, 1998. – 188 с. – 5-7763-4622-3.
Шифр: 336.1(07)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
5078. Галузинський, Г. П.
Сучасні технологічні засоби обробки інформації : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 224с. – 966-574-056-3.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
5079. Кредісов А.І.,Березовенко С.М.,Волошин В.В.,Расшивалов Д.П.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник. – К. : Віра-Р, 1998. – 448с. – 966-95172-1-4.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: У61
Опис документа
5080. Русско-украинский финансово-банковский словарь. – Харків : Фортуна-Пресс, 1997. – 208 с. – 966-7124-423-8.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: Р48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет