ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4981 - 5000 від загального числа 111183

4981. Наконечний, С. І.
Економетрія : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 1997. – 352с. – 966-574-140-3.
Шифр: 65в6я7  Авторський знак: Н22
Кількість примірників :  35    В наявності :  33
Опис документа
4982. Башнянин, Г. І.
Політична економія : Підручник. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 526с. – 966-521-089-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Б33
Кількість примірників :  56    В наявності :  55
Опис документа
4983. Береза, С. Л.
Основи бізнесу: практикум : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 196с. – 966-7570-78-7.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: Б48
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4984. Економічний словник-довідник. – К. : Феміна, 1995. – 368с. – 5-7707-8835-6.
Шифр: 65я2  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4985. Дзюбик, С.
Основи економічної теорії. – К. : Основи, 1994. – 336с. – 5-86248-245-8.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Д43
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4986. Фигурнов, В. Э.
IBM PC для пользователя. От начинающего - до опытного. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 640с.
Шифр: 004,4  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4987. Фигурнов, В. Э.
IBM PC для пользователя : Краткий курс. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 480с. – 5-86225-471-4.
Шифр: 004,4  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
4988. Фигурнов, В. Э.
IBM PC для пользователя : Краткий курс. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 480с. – 5-86225-471-4.
Шифр: 004.4  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
4989. Фигурнов, В. Э.
IBM PC для пользователя : кратк. курс. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 480с. – 5-86225-471-4.
Шифр: 004.4  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
4990. Амвросов В.А.,Аракелова К.А.,Богданов А.С.,Буренин А.Н.,Голиков А.Н.и др.
Курс экономической теории : учебник. – Киров : АСА, 1997. – 624с. – 5-7075-0008-2.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  70    В наявності :  69
Опис документа
4991. Ковальчук, В. М.
Загальна теорія економіки: Теоретична економіка : Навчальний посібник. – Тернопіль : ТАНГ-Астон, 1998. – 368с.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  15    В наявності :  14
Опис документа
4992. Мочерний, С. В.
Основи економічних знань : навч. посібник. – К. : Феміна, 1995. – 352с. – 5-7707-7462-2. – Старшокласникам і абітурієнтам.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
4993. Слухай, С. В.
Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К. : Лібра, 1998. – 256с. – 966-7035-02-6.
Шифр: 65.012.1я2  Авторський знак: С49
Кількість примірників :  16    В наявності :  15
Опис документа
4994. Климко Г.Н.,Нестеренко В.П.,Каніщенко Л.О.,Чухно А.А.,Воротіна Л.І.,Савчук В.С.та ін.
Основи економічної теорії. Політекономічний аспект : підручник. – К. : Вища школа, 1994. – 559с. – 5-11-004123-7.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  27    В наявності :  27
Опис документа
4995. Бойко, В. М.
Бізнес : Словник-довідник. – К. : Україна, 1995. – 157с. – 5-319-01343-4.
Шифр: 65.012.1я2  Авторський знак: Б77
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4996. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – К. : Укр. Центр духов. культури, 1996. – 150с. – Б-ка підприємця. – 966-7009-02-5.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: Д46
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
4997. Ермошенко, Н. Н.
Словарь-справочник предпренимателя. – К. : УкрИНТЭИ, 1993. – 168с. – 5-7778-0165-Х.
Шифр: 65.012.1я2  Авторський знак: Е74
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4998. Рынок. – К. : Україна, 1995. – 448с. – 5-319-00921-6.
Шифр: 65.012.1  Авторський знак: Р93
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4999. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1994. – 208с. – 5-325-00594-4.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5000. Туган-Барановський, М. І.
Політична економія: курс популярний. – К. : Наукова думка, 1994. – 261с. – 5-12-003935-9.
Шифр: 65.01  Авторський знак: Т81
Кількість примірників :  20    В наявності :  19
Опис документа

« 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет