ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5021 - 5040 від загального числа 123713

5021. Прохончуков, А. А.
Лазерный полупроводниковый терапевтический аппарат "Оптодан" -достижение квантовой электроники и биомедицины // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №1. – с.68.
Шифр: 615.47  Авторський знак: П78
Опис документа
5022. Геєць, В.
Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України в 2001 р.та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі економічних наук // Економіка України. – 2002. – №8. – с.4.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: Г27
Опис документа
5023. Амоша, О.
До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. – 2002. – №8. – с.11.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: А61
Опис документа
5024. Шелудько, Н.
Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України. – 2002. – №8. – с.20.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: Ш42
Опис документа
5025. Прутська, О.
Невраховані фактори українських реформ // Економіка України. – 2002. – №8. – с.51.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: П85
Опис документа
5026. Кириленко, В.
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України. – 2002. – №8. – с.51.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: К43
Опис документа
5027. Ткачук, І.
Методологічні аспекти еквівалентних межрегіональних відносин // Економіка України. – 2002. – №8. – с.34.
Шифр: 65.9(4Укр.)  Авторський знак: Т48
Опис документа
5028. Бутинець Ф.Ф.,Янчева Л.М.,Глущук О.М.,Остапчук Т.П.,Якименко С.І.
Бухгалтерський облік у громадському харчуванні : Навч. посіб. – Ж. : Рута, 2002. – 440с. – 966-8059-03-4.
Шифр: 657  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
5029. Аникин Б.А.,Федоров Л.С.,Наймарк Ю.Ю.,Аксенов В.И.,Бобков Ю.В.
Логистика : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 327с. – 5-86225-509-5.
Шифр: 005.932(07)  Авторський знак: Л69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5030. Рогач, І. Ф.
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 239с. – 966-574-242-6.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Р59
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5031. Іващенко, В. І.
Економічний аналіз господарської діяльності : Навч. посібник. – К. : НІЧЛАВА, 2001. – 204с. – 966-7317-37.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: І24
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5032. Колодний, А. М.
Історія релігії в Україні : Навч. посіб. – К. : Знання, 1999. – 735с. – 966-7293-71-8.
Шифр: 2-9(477)(07)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5033. Головащенко, С.
Історія християнства : Курс лекцій: Навч. посібник. – К. : Либідь, 1999. – 352с. – 966-06-0108-5.
Шифр: 27(09)(07)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5034. М'ясоїд, П. А.
Загальна психологія : Навчальний посібник. – 2-ге вид., допов. – К. : Вища школа, 2001. – 487с. – 966-642-077-5.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: М99
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
5035. Мень, А.
История религии : учеб. пособие. В 2 кн. Кн.1 : В поисках Пути, Истины и Жизни. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2001. – 216с. – 5-86225-622-9.
Шифр: 2-9(07)  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5036. Павловская, Т. А.
С/С++. Программирование на языке высокого уровня : Учебник. – СПб. : Питер, 2002. – 464с. – 5-318-00001-0.
Шифр: 004.43(07)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  137    В наявності :  134
Опис документа
5037. Баран В.,Грицак Я.,Зайцев О.,Зайцев Ю.,Ісаєвич Я.та ін.
Історія України : Навч. посіб. – 2-ге вид.,зі змінами. – Львів : Світ, 1998. – 488с. – 966-603-045-4.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5038. Павліченко, П. П.
Соціологія : Навч. посіб. – 2-ге вид. – К. : Лібра, 2002. – 256с. – 966-7035-46-8.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5039. Тимочко Н.О.,Пучко О.А.,Рудомьоткіна Л.М.,Маслов А.О.,Толстов Р.Д.
Економічна історія : навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 216с. – 966-574-273-6.
Шифр: 330.8(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5040. Салабай В.Ф.,Панчук Л.О.,Титаренко Я.А.,Чуб М.П.та ін.
Політична історія ХХ століття : навч. посібник. – 2-ге вид., пепероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 376с. – 966-574-269-8.
Шифр: 32(09)(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет