ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4901 - 4920 від загального числа 109809

4901. Белов С.В.,Барбинов Ф.А.,Козьяков А.Ф.,Павлихин Г.П.,Сивков Г.П..
Охрана окружающей среды : учебник. – М. : Высшая школа, 1983. – 264с.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4902. Белов, С. В.
Охрана окружающей среды : учебник. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Высшая школа, 1991. – 319с. – 5-06-0006654.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  44    В наявності :  43
Опис документа
4903. Лаврик, В. І.
Методи математичного моделювання в екології. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. – 132с. – 966-7459-01-0.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Л13
Кількість примірників :  88    В наявності :  86
Опис документа
4904. Щербаков, О. А.
Технології переробки та використання вторинних матеріальних ресурсів(ресурсозберігаючі технології) : Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 1999. – 292с.
Шифр: 504()7)  Авторський знак: Щ62
Кількість примірників :  46    В наявності :  43
Опис документа
4905. Бакка, М. Т.
Екологія та захист ноосфери. – Ж. : ЖІТІ, 1998. – 236с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  333    В наявності :  325
Опис документа
4906. Горелов, А. А.
Экология : учеб. пособие. – М. : ЦЕНТР, 1998. – 240с. – 5-88860-040-7.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4907. Молдован, В. В.
Основи держави і права = Опорні конспекти : Навчальний посібник. – К. : ЮМАНА, 1996. – 176 с. – 966-7005-00-3.
Шифр: 67я7  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4908. Гусарєв С.Д.,Калюжний Р.А.,Колодій А.М.,Олійник А.Ю.,Слюсаренко О.Л.та ін.
Основи держави і права : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 208 с. – 5-325-00844-7.
Шифр: 67.400я7  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
4909. Климко Г.Н.,Нестеренко В.П.,Каніщенко Л.О.,Чухно А.А.,Ковальчук Т.Т.та ін.
Основи економічної теорії. Політекономічний аспект : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа - Знання, 1999. – 743 с. – 5-11-004720-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
4910. Ильенкова, Н. Д.
Спрос: анализ и управление : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256с. – 5-279-01958-5.
Шифр: 65.011.3я7  Авторський знак: И45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4911. Войчак, А. В.
Маркетингові дослідження : навч. -метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 119с. – 966-574-225-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4912. Климко Г.Н.,Нестеренко В.П.,Каніщенко Л.О.,Чухно А.А.,Савчук В.С.
Основи економічної теорії. Політекономічний аспект : підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1997. – 743с. – 5-11-004720-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  29    В наявності :  29
Опис документа
4913. Корнейчук, В. И.
Основи компьютерной арифметики. – К. : Техника, 2002. – 176с. – 966-7599-22-1.
Шифр: 004.9  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  1
Опис документа
4914. Руденко, В. Д.
Практичний курс інформатики : навч.-метод. посібник. – за ред. В.М. Мадзігона. – К. : Фенікс, 2000. – 304с. – 5-87534-126-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
4915. Руденко, В. Д.
Практичний курс інформатики : Навчально-методичний посібник. – За ред. В.М.Мадзігона. – К. : Фенікс, 1999. – 304с. – 5-87534-126-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4916. Шевчук, В. Я.
Основи інвестиційної діяльності. – К. : Генеза, 1997. – 384с. – 966-504-165-7.
Шифр: 65.9(4Укр)-56  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  59    В наявності :  58
Опис документа
4917. Покропивний, С. Ф.
Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності : Зб. навч.-метод.матеріалів. – К. : КНЕУ, 1997. – 184с.
Шифр: 65.9(4Укр)-56  Авторський знак: П48
Кількість примірників :  20    В наявності :  19
Опис документа
4918. Бичко І.В.,Бойченко І.В.,Бойченко М.І.,Бузський М.П.,Табачковський В.Г.
Філософія : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0180-8.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  44    В наявності :  44
Опис документа
4919. Солонінко, К. С.
Макроекономіка : курс лекцій. – Ж. : ЖДТУ, 2000. – 419 с.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  183    В наявності :  179
Опис документа
4920. Завадський, Й. С.
Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 444с. – 5-7763-9655-7.
Шифр: 65.я2  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  181    В наявності :  180
Опис документа

« 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет