ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4881 - 4900 від загального числа 111159

4881. Молдован, В. В.
Основи держави і права = Опорні конспекти : Навчальний посібник. – К. : ЮМАНА, 1996. – 176 с. – 966-7005-00-3.
Шифр: 67я7  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4882. Гусарєв С.Д.,Калюжний Р.А.,Колодій А.М.,Олійник А.Ю.,Слюсаренко О.Л.та ін.
Основи держави і права : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 208 с. – 5-325-00844-7.
Шифр: 67.400я7  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
4883. Климко Г.Н.,Нестеренко В.П.,Каніщенко Л.О.,Чухно А.А.,Ковальчук Т.Т.та ін.
Основи економічної теорії. Політекономічний аспект : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа - Знання, 1999. – 743 с. – 5-11-004720-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
4884. Ильенкова, Н. Д.
Спрос: анализ и управление : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256с. – 5-279-01958-5.
Шифр: 65.011.3я7  Авторський знак: И45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4885. Войчак, А. В.
Маркетингові дослідження : навч. -метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 119с. – 966-574-225-6.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4886. Климко Г.Н.,Нестеренко В.П.,Каніщенко Л.О.,Чухно А.А.,Савчук В.С.
Основи економічної теорії. Політекономічний аспект : підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1997. – 743с. – 5-11-004720-0.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  29    В наявності :  29
Опис документа
4887. Корнейчук, В. И.
Основи компьютерной арифметики. – К. : Техника, 2002. – 176с. – 966-7599-22-1.
Шифр: 004.9  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  1
Опис документа
4888. Руденко, В. Д.
Практичний курс інформатики : навч.-метод. посібник. – за ред. В.М. Мадзігона. – К. : Фенікс, 2000. – 304с. – 5-87534-126-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4889. Руденко, В. Д.
Практичний курс інформатики : навч.-метод. посібник. – За ред. В.М. Мадзігона. – К. : Фенікс, 1999. – 304с. – 5-87534-126-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4890. Шевчук, В. Я.
Основи інвестиційної діяльності. – К. : Генеза, 1997. – 384с. – 966-504-165-7.
Шифр: 65.9(4Укр)-56  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  59    В наявності :  58
Опис документа
4891. Покропивний, С. Ф.
Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності : Зб. навч.-метод.матеріалів. – К. : КНЕУ, 1997. – 184с.
Шифр: 65.9(4Укр)-56  Авторський знак: П48
Кількість примірників :  20    В наявності :  19
Опис документа
4892. Бичко І.В.,Бойченко І.В.,Бойченко М.І.,Бузський М.П.,Табачковський В.Г.
Філософія : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0180-8.
Шифр: 87я7  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  42    В наявності :  42
Опис документа
4893. Солонінко, К. С.
Макроекономіка : курс лекцій. – Ж. : ЖДТУ, 2000. – 419 с.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  183    В наявності :  179
Опис документа
4894. Завадський, Й. С.
Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 444с. – 5-7763-9655-7.
Шифр: 65.я2  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  181    В наявності :  180
Опис документа
4895. Іллін, Г. П.
Програмування та алгоритмічні мови. Вип.3. Програмування в середовищі Turbo Pascal, Ч.3. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 286с.
Шифр: 004.4(07)  Авторський знак: І-46
Кількість примірників :  134    В наявності :  134
Опис документа
4896. Білодід, М. Ю.
Інформатика : Курс лекцій. В 3-х ч., Ч.1 : Основи інформатики: навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 404с.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  374    В наявності :  374
Опис документа
4897. Институт, газа НАН Украины
Экотехнологии и ресурсосбережение, №4. – Київ : НАН Украины, 2002. – 80с.
Шифр: 502
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4898. Гелетуха, Г. Г.
Современные технологии анаэробного сбраживания биомассы (Обзор) // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №4. – с.3.
Шифр: 577.2
Опис документа
4899. Сезоненко, А. Б.
Исследование качества воды и способов защиты от коррозии при контактном нагреве продуктами сгорания природного газа // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №4. – с.24.
Шифр: 628.16  Авторський знак: С28
Опис документа
4900. Парфенюк, А. С.
Альтернативное решение проблемы твёрдых отходов на Украине // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №4. – с.36.
Шифр: 658.567  Авторський знак: П18
Опис документа

« 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет