ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4861 - 4880 від загального числа 111619

4861. Лапін, В. М.
Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник. – 3-тє вид..стереотипне. – Львів : ЛБК НБУ, 2000. – 186с. – 966-7330-20-6.
Шифр: 68.9я7  Авторський знак: Л24
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
4862. Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301с. – 966--7550-14-1.
Шифр: 68.9я7  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  18    В наявності :  17
Опис документа
4863. Качан Є.П.,Ковтонюк М.О.,Петрига М.О.,Пушкар М.С.,Запорожан Л.П.
Розміщення продуктивних сил України : Підручник. – Київ : Вища школа, 1998. – 375 с. – 5-11-004643-3.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4864. Іщук, С. І.
Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). – 3-є вид.,доповнене. – К. : СУФІМБ, 1999. – 185с. – 966-7508-31-5.
Шифр: 65,04я7  Авторський знак: І98
Кількість примірників :  10    В наявності :  9
Опис документа
4865. Кісельов, А. П.
Основи бізнесу : підручник. – К. : Вища школа, 1998. – 191с. – 5-11-004657-3.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: К44
Кількість примірників :  142    В наявності :  142
Опис документа
4866. Андрейцев, В. І.
Екологічне і земельне право України : практикум. – К. : Юрінком інтер, 1998. – 272с,. – 966-7302-18-0.
Шифр: 67.407я7  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  18    В наявності :  17
Опис документа
4867. Башнянин, Г. І.
Політична економія : підручник: у 2-х ч., Ч.2 : Спеціальна економічна теорія. – К. : ІЗМН, 1997. – 303с. – 5-7763-1671-5.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Б33
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
4868. Башнянин, Г. І.
Політична економія : підручник: у 2-х ч., Ч.1 : Загальна економічна теорія. – К. : ІЗМН, 1997. – 303с. – 5-7763-1670-7.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Б33
Кількість примірників :  60    В наявності :  60
Опис документа
4869. Дайновский, Ю. А.
505 приемов бизнеса: Маркетинг. Менеджмент. Реклама. Торговля. Производство. Налоги. Стимулирование труда. – К. : А.С.К., 1998. – 272с. – Экономика. Право. Финансы. – 966-539-095-3.
Шифр: 65.012.1  Авторський знак: Д14
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
4870. Ходаківський, Є. І.
Праксеологічні підходи в менеджменті : Навчально-метод. пос. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 108с.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Х69
Кількість примірників :  480    В наявності :  480
Опис документа
4871. Корсак, К. В.
Основи екології : навч. посібник. – К. : МАУП, 1998. – 228с. – 966-7299-18-6.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: К69
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
4872. Україна. Верховна, Рада
Закони України. Т.20. – К. : Інститут законодавства, 2001. – 486с. – 966-7024-37-7.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4873. Дуганов Г.В.,Лавриненко М.З..,Петин В.А.,Чмовж В.В.
Охрана окружающей среды : учебник. – К. : Вища школа, 1988. – 304с. – 5-11-000246-0.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4874. Економічна енциклопедія. В 3-х т. Т.2. : К (концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз). – К.,Тернопіль : Академія, 2001. – 848с. – 966-580-101-5.
Шифр: 65я2  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4875. Белов С.В.,Барбинов Ф.А.,Козьяков А.Ф.,Павлихин Г.П.,Сивков Г.П..
Охрана окружающей среды : учебник. – М. : Высшая школа, 1983. – 264с.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4876. Белов, С. В.
Охрана окружающей среды : учебник. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Высшая школа, 1991. – 319с. – 5-06-0006654.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  44    В наявності :  43
Опис документа
4877. Лаврик, В. І.
Методи математичного моделювання в екології. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. – 132с. – 966-7459-01-0.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Л13
Кількість примірників :  88    В наявності :  87
Опис документа
4878. Щербаков, О. А.
Технології переробки та використання вторинних матеріальних ресурсів(ресурсозберігаючі технології) : Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 1999. – 292с.
Шифр: 504()7)  Авторський знак: Щ62
Кількість примірників :  45    В наявності :  43
Опис документа
4879. Бакка, М. Т.
Екологія та захист ноосфери. – Ж. : ЖІТІ, 1998. – 236с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  332    В наявності :  325
Опис документа
4880. Горелов, А. А.
Экология : учеб. пособие. – М. : ЦЕНТР, 1998. – 240с. – 5-88860-040-7.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа

« 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет