ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3201 - 3220 від загального числа 111511

3201. Болычевцев, А. Д.
Средние риски. Элементы теоретико-методологического анализа // Измерительная техника. – 2001. – №9. – с.29.
Шифр: 658.562  Авторський знак: Б79
Опис документа
3202. Сысоев, Ю. С.
Базирование, припуски и контроль формы заготовки // Измерительная техника. – 2001. – №9. – с.34.
Шифр: 531.717  Авторський знак: С95
Опис документа
3203. Соколов, Б. З.
Расчёт спектральной яркости дневной атмосферы Земли // Измерительная техника. – 2001. – №9. – с.40.
Шифр: 543.42  Авторський знак: С59
Опис документа
3204. Букина, Е. Н.
Высшие векторные поляризации и квазистационарные явления в системах объемлющих торов // Измерительная техника. – 2001. – №9. – с.44.
Шифр: 537.6  Авторський знак: Б90
Опис документа
3205. Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів станом на 15 квітня 2001 року. – К : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – 966-7784-77-0.
Шифр: 67.407  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
3206. Бутинець, Ф. Ф.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж : ПП "Рута", 2001. – 544с. – 966-7570-77-0.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  273    В наявності :  269
Опис документа
3207. Малахов, В. П.
Схемотехника аналоговых устройств : учебник. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 212с. – 5-7763-1627-8.
Шифр: 621.383(07)  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
3208. Правова база з питань екології та охорони природного середовища: Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 року. – К : Атіка, 2001. – 632с. – 966-7714-50-0.
Шифр: 67.9(4Укр)3  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
3209. Бутинець, Ф. Ф.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Ж : ПП "Рута", 2001. – 224 с. – 966-7570-78-9.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  191    В наявності :  189
Опис документа
3210. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.та ін.
Бухгалтерський фінансовий облік : Конспект лекцій. – Ж. : Рута, 2001. – 288с. – 966-7570-83-5.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  386    В наявності :  383
Опис документа
3211. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Левицька С.О.,Малюга Н.М.та ін.
Організація бухгалтерського обліку. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж : ПП "Рута ", 2001. – 288с. – 966-7570-75-4.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: О-64
Кількість примірників :  276    В наявності :  274
Опис документа
3212. Яремчук, С. І.
Нелінійне програмування в прикладах : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 100с.
Шифр: 519.85я7  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  246    В наявності :  246
Опис документа
3213. Яремчук, С. І.
Дискретне програмування : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 124с.
Шифр: 519.85(07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  187    В наявності :  187
Опис документа
3214. Покропивний С.Ф.,Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Соболь С.М.
Економіка підприємства : структур.-лог. навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 457с. – 966-574-231-0.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  85    В наявності :  84
Опис документа
3215. Виправно-трудовий кодекс України. – К : Право, 2001. – 68с. – 966-546-226-1.
Шифр: 67.9(4Укр)3  Авторський знак: В51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3216. Долгополов, А. М.
Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К : МАУП, 2000. – 72с. – 966-608-050-8.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3217. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. – Тернопіль : СПМ "Астон", 1999. – 216с.
Шифр: 65.05  Авторський знак: Д63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3218. Джужа, О. М.
Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та особлива частини) : навч. посібник. – К. : Атіка, 2001. – 368с. – 966-7714-36-5.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  1
Опис документа
3219. Семаков, Г. С.
Криминология : Курс лекций. – К : МАУП, 1999. – 128с. – 966-7312-76-3.
Шифр: 67.51я7  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3220. Федосеев, В. В.
Экономико-математические методы и модели в маркетинге : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 159с. – 5-238-00237-8.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Ф33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет