ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3241 - 3260 від загального числа 111411

3241. Українсько-болгарський словник: Близько 20 000 слів. – К : Либідь, 2001. – 288с. – 966-06-0176-Х.
Шифр: 81.2(4Бол)я2  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3242. Семенченко, Ж.
Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харків : Фактор, 2000. – 146с.
Шифр: 629.33  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3243. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва: Лабораторний практикум, Вип.2. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 276с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  187    В наявності :  185
Опис документа
3244. Пазяк О.М.,Сербенська О.А.,Фурдуй М.І.,Шевченко Л.Ю.
Українська мова. Практикум : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – 966-06-0197-2.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
3245. Бичко, А. К.
Історія філософії : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0181-6.
Шифр: 87.3я7  Авторський знак: Б67
Кількість примірників :  31    В наявності :  31
Опис документа
3246. Безвесільна, О. М.
Вимірювання прискорень : Підручник. – К : Либідь, 2001. – 264с. – 966-06-0193-Х.
Шифр: 629.7.05(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  47    В наявності :  42
Опис документа
3247. Аналіз вигід і витрат : практ. посібник. – 2-е вид. – К. : Основи, 2000. – 175с. – 966-500-191-4.
Шифр: 65.262.1  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
3248. Котляр, М. Ф.
Історія України в особах: Давньоруська держава. – К : Україна, 1996. – 240с. – 966-524-004-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3249. Каныгин, Ю. М.
Вехи священной истории: Русь-Украина. – К : Україна, 1999. – 350с. – 966-524-067-6.
Шифр: 63.3(4Укр)  Авторський знак: К19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3250. Самин, Д. К.
Сто великих архитекторов. – М : Вече, 2000. – 592с. – 5-7838-0721-4.
Шифр: 63.3(0)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3251. 100 художников ХХ века : Справочно-биографическое издание. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – 210с. – 5-8029-0037-7.
Шифр: 85.14  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3252. Абрамовских, Е.
100 поэтов ХIX - XX веков : справ.-биограф. изд. – Челябинск : Урал LTD, 2000. – 212с. – 5-8029-0141-1.
Шифр: 83  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3253. Гриценко, В.
Людина і культура : навч. посібник. – К. : Либідь, 2000. – 368с. – 966-06-0164-6.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3254. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. – К, 1998. – 130с.
Шифр: 656.13  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3255. Інструкція нормування витрат та застосування лакофарбових матеріалів на автомобільному транспорті. – К, 1998. – 91с.
Шифр: 629.08  Авторський знак: І72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3256. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України. – К. : Основа, 1999. – 240с.
Шифр: 614.8  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3257. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності. – К : Юмана, 1998. – 528с. – Випуск 2. – 966-7005-34-8.
Шифр: 629.33  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3258. Шикула М.К.,Гнатенко О.Ф.,Петренко Л.Р.,Капштик М.В.
Охорона грунтів : навч.посібник. – К. : Знання, 2001. – 398с. – 966-620-039-2.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О-92
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
3259. Богиня, Д. П.
Основи економіки праці : навч. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2001. – 313с. – 966-7767-11-6.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3260. Зайцев, Н. Л.
Экономика промышленного предприятия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 358с. – 5-16-000531-5.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет