ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3341 - 3360 від загального числа 111087

3341. Аналіз вигід і витрат : практ. посібник. – 2-е вид. – К. : Основи, 2000. – 175с. – 966-500-191-4.
Шифр: 65.262.1  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
3342. Котляр, М. Ф.
Історія України в особах: Давньоруська держава. – К : Україна, 1996. – 240с. – 966-524-004-8.
Шифр: 63.3(4Укр)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3343. Каныгин, Ю. М.
Вехи священной истории: Русь-Украина. – К : Україна, 1999. – 350с. – 966-524-067-6.
Шифр: 63.3(4Укр)  Авторський знак: К19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3344. Самин, Д. К.
Сто великих архитекторов. – М : Вече, 2000. – 592с. – 5-7838-0721-4.
Шифр: 63.3(0)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3345. 100 художников ХХ века : Справочно-биографическое издание. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – 210с. – 5-8029-0037-7.
Шифр: 85.14  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3346. Абрамовских, Е.
100 поэтов ХIX - XX веков : справ.-биограф. изд. – Челябинск : Урал LTD, 2000. – 212с. – 5-8029-0141-1.
Шифр: 83  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3347. Гриценко, В.
Людина і культура : навч. посібник. – К. : Либідь, 2000. – 368с. – 966-06-0164-6.
Шифр: 71я7  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3348. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. – К, 1998. – 130с.
Шифр: 656.13  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3349. Інструкція нормування витрат та застосування лакофарбових матеріалів на автомобільному транспорті. – К, 1998. – 91с.
Шифр: 629.08  Авторський знак: І72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3350. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України. – К. : Основа, 1999. – 240с.
Шифр: 614.8  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3351. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності. – К : Юмана, 1998. – 528с. – Випуск 2. – 966-7005-34-8.
Шифр: 629.33  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3352. Шикула М.К.,Гнатенко О.Ф.,Петренко Л.Р.,Капштик М.В.
Охорона грунтів : навч.посібник. – К. : Знання, 2001. – 398с. – 966-620-039-2.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О-92
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
3353. Богиня, Д. П.
Основи економіки праці : навч. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2001. – 313с. – 966-7767-11-6.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3354. Зайцев, Н. Л.
Экономика промышленного предприятия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 358с. – 5-16-000531-5.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
3355. Борисенко, В. Й.
Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття : навч. посібник. – 2-е вид. – К : Либідь, 1998. – 616с. – 966-06-0038-0.
Шифр: 63.3(4Укр)я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
3356. Червінський В.І.,Кругляков В.Є.,Пилипенко В.В.,Розовик Д.Ф.,Терес Н.В.та ін
Хрестоматія з історії України : Посібник. – К. : Вежа, 1996. – 352с. – 996-7091-05-8.
Шифр: 63.3(4Укр)я7  Авторський знак: Х91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3357. Пашуто, В. П.
Организация и нормирование труда на предприятии : Учебное пособие. – Минск : Новое знание, 2001. – 304с. – 985-6516-31-5.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: П22
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3358. Хрипач В.Я.,Суша Г.З.,Андросович Е.И.,Оноприенко Г.К.,Лизунова Т.П.и др.
Экономика предприятия. – Минск : Экономпресс, 2000. – 464с. – 985-6479-11-8.
Шифр: 65.29  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
3359. Барютин Л.С.,Валдайцев С.В.,Васильев А.В.,Завлин П.Н.,Кабаков В.С.и др.
Основы инновационного менеджмента: теория и практика : учеб. пособие. – Под ред. П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. – М. : Экономика, 2000. – 475с. – 5-282-01961-2.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3360. Васючков, Ю. Ф.
Численное моделирование задач геотехнологии при разработке угольных месторождений : учеб. пособие. – М. : МГГУ, 2000. – 131с. – 5-7418-0154-4.
Шифр: 622.3(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет