ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3221 - 3240 від загального числа 111640

3221. Луцій, О. П.
Міжнародний маркетинг: Конспект лекцій. – К : ЄУФІМБ, 2000. – 45с. – 966-7508-12-9.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3222. Николайчук, В. Е.
Заготовительная и производственная логистика. – СПб. : Питер, 2001. – 160с. – 5-318-00130-0.
Шифр: 65.40  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3223. Родкина, Т. А.
Информационная логистика. – М. : Экзамен, 2001. – 288с. – 5-8212-0220-5.
Шифр: 65.40  Авторський знак: Р60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3224. Примак, Т. О.
Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія. – К. : ООО Експерт, 2001. – 383с. – 966-543-072-6.
Шифр: 65.29  Авторський знак: П75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3225. Сивко, В. Й.
Розрахунки з охорони праці : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 152с. – 966-7570-90-8.
Шифр: 65.247я7  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  189    В наявності :  184
Опис документа
3226. Василюк, Г. Д.
Конструювання, розрахунок та експлуатація токарних верстатів з ЧПК : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 400с. – 966-75-70-80-0.
Шифр: 621.941(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  174    В наявності :  174
Опис документа
3227. Кирилович, В. А.
Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 600с. – 966-7570-32-0.
Шифр: 658.53(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  161    В наявності :  159
Опис документа
3228. Аверченков В.І.,Горленко О.О.,Ільїцький В.Б.,Мельничук П.П.,Полонский Л.Г.та ін.
Збірник задач і вправ з технології машинобудування : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 314с. – 966-683-007-8.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  133    В наявності :  132
Опис документа
3229. Самотокін, Б. Б.
Лекції з теорії автоматичного керування : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 508с. – 966-7570-50-9.
Шифр: 681.5.01(07)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  103    В наявності :  98
Опис документа
3230. Історія української культури : зб. матеріалів і документів. – К : Вища шк., 2000. – 607с. – 966-642-008-2.
Шифр: 930.85(477)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
3231. Семчинський, С. В.
Загальне мовознавство : Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ОКО, 1996. – 416с. – 5-7763-2658-3.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  9    В наявності :  8
Опис документа
3232. Сажко, В. А.
Електричне та електронне обладнання автомобілів : Підручник. – К. : Вища школа, 1999. – 350с. – 5-11-004785-5.
Шифр: 629.06(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
3233. Корнійчук, А. І.
Комп'ютеризоване проектування елементів систем управління : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 456с. – 966-7570-89-4.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  194    В наявності :  194
Опис документа
3234. Бакка, Н. Т.
Радиоэкология : монография. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 314с. – 966-7570-54-1.
Шифр: 574(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  108    В наявності :  107
Опис документа
3235. Малахов, В. А.
Етика : курс лекцій: навч. посібник. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2001. – 384 с. – 966-06-0456-4.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  28    В наявності :  27
Опис документа
3236. Ленк, Х.
Размышления о современной технике. – М : Аспект Пресс, 1996. – 183с. – 5-7567-0052-8.
Шифр: 87.25  Авторський знак: Л33
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3237. Федишин Б.М.,Скиба Г.В.,Дорохов В.І.,Павлюк Г.В.
Хімія, Ч.2. : Органічна хімія: Практиткум. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 254с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Х46
Кількість примірників :  95    В наявності :  95
Опис документа
3238. Долгілевич, М. Й.
Радіобіологія : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 248с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  150    В наявності :  148
Опис документа
3239. Шпиталенко, Г. А.
Трудове право : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 243с.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  439    В наявності :  431
Опис документа
3240. Лазарев, В. Г.
Интеллектуальные цифровые сети : справочник. – М : Финансы и статистика, 1996. – 224с. – 5-279-01594-6.
Шифр: 621.391(03)  Авторський знак: Л17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет