ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3061 - 3080 від загального числа 123834

3061. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.та ін.
Бухгалтерський фінансовий облік : Конспект лекцій. – Ж. : Рута, 2001. – 288с. – 966-7570-83-5.
Шифр: 657.15(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
3062. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Левицька С.О.,Малюга Н.М.та ін.
Організація бухгалтерського обліку. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж : ПП "Рута ", 2001. – 288с. – 966-7570-75-4.
Шифр: 657.221(07)  Авторський знак: О-64
Кількість примірників :  276    В наявності :  275
Опис документа
3063. Яремчук, С. І.
Нелінійне програмування в прикладах : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 100с.
Шифр: 519.85 (07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  246    В наявності :  246
Опис документа
3064. Яремчук, С. І.
Дискретне програмування : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 124с.
Шифр: 519.85(07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  186    В наявності :  186
Опис документа
3065. Покропивний С.Ф.,Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Соболь С.М.
Економіка підприємства : структур.-лог. навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 457с. – 966-574-231-0.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  80    В наявності :  79
Опис документа
3066. Джужа, О. М.
Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та особлива частини) : навч. посібник. – К. : Атіка, 2001. – 368с. – 966-7714-36-5.
Шифр: 343.9(07)  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  1
Опис документа
3067. Федосеев, В. В.
Экономико-математические методы и модели в маркетинге : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 159с. – 5-238-00237-8.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Ф33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3068. Николайчук, В. Е.
Заготовительная и производственная логистика. – СПб. : Питер, 2001. – 160с. – 5-318-00130-0.
Шифр: 658.7  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3069. Родкина, Т. А.
Информационная логистика. – М. : Экзамен, 2001. – 288с. – 5-8212-0220-5.
Шифр: 005.932  Авторський знак: Р60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3070. Примак, Т. О.
Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія. – К. : ООО Експерт, 2001. – 383с. – 966-543-072-6.
Шифр: 658.8  Авторський знак: П75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3071. Сивко, В. Й.
Розрахунки з охорони праці : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 152с. – 966-7570-90-8.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  184    В наявності :  180
Опис документа
3072. Василюк, Г. Д.
Конструювання, розрахунок та експлуатація токарних верстатів з ЧПК : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 400с. – 966-75-70-80-0.
Шифр: 621.941(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  172    В наявності :  172
Опис документа
3073. Кирилович, В. А.
Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 600с. – 966-7570-32-0.
Шифр: 658.53(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  157    В наявності :  156
Опис документа
3074. Аверченков В.І.,Горленко О.О.,Ільїцький В.Б.,Мельничук П.П.,Полонский Л.Г.та ін.
Збірник задач і вправ з технології машинобудування : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 314с. – 966-683-007-8.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  127    В наявності :  127
Опис документа
3075. Самотокін, Б. Б.
Лекції з теорії автоматичного керування : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 508с. – 966-7570-50-9.
Шифр: 681.5.01(07)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  100    В наявності :  97
Опис документа
3076. Історія української культури : зб. матеріалів і документів. – К : Вища шк., 2000. – 607с. – 966-642-008-2.
Шифр: 930.85(477)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
3077. Семчинський, С. В.
Загальне мовознавство : Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ОКО, 1996. – 416с. – 5-7763-2658-3.
Шифр: 81'1(07)  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3078. Сажко, В. А.
Електричне та електронне обладнання автомобілів : Підручник. – К. : Вища школа, 1999. – 350с. – 5-11-004785-5.
Шифр: 629.06(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
3079. Корнійчук, А. І.
Комп'ютеризоване проектування елементів систем управління : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 456с. – 966-7570-89-4.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  194    В наявності :  194
Опис документа
3080. Бакка, Н. Т.
Радиоэкология : монография. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 314с. – 966-7570-54-1.
Шифр: 574(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  108    В наявності :  108
Опис документа

« 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет