ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3061 - 3080 від загального числа 122535

3061. Соколов, Б. З.
Расчёт спектральной яркости дневной атмосферы Земли // Измерительная техника. – 2001. – №9. – с.40.
Шифр: 543.42  Авторський знак: С59
Опис документа
3062. Букина, Е. Н.
Высшие векторные поляризации и квазистационарные явления в системах объемлющих торов // Измерительная техника. – 2001. – №9. – с.44.
Шифр: 537.6  Авторський знак: Б90
Опис документа
3063. Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів станом на 15 квітня 2001 року. – К : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – 966-7784-77-0.
Шифр: 349.6(477)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3064. Бутинець, Ф. Ф.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж : ПП "Рута", 2001. – 544с. – 966-7570-77-0.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  61    В наявності :  61
Опис документа
3065. Малахов, В. П.
Схемотехника аналоговых устройств : учебник. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 212с. – 5-7763-1627-8.
Шифр: 621.383(07)  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
3066. Правова база з питань екології та охорони природного середовища: Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 року. – К : Атіка, 2001. – 632с. – 966-7714-50-0.
Шифр: 349.6(477)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3067. Бутинець, Ф. Ф.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Ж : ПП "Рута", 2001. – 224 с. – 966-7570-78-9.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  189    В наявності :  189
Опис документа
3068. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.та ін.
Бухгалтерський фінансовий облік : Конспект лекцій. – Ж. : Рута, 2001. – 288с. – 966-7570-83-5.
Шифр: 657.15(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
3069. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Левицька С.О.,Малюга Н.М.та ін.
Організація бухгалтерського обліку. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж : ПП "Рута ", 2001. – 288с. – 966-7570-75-4.
Шифр: 657.221(07)  Авторський знак: О-64
Кількість примірників :  276    В наявності :  275
Опис документа
3070. Яремчук, С. І.
Нелінійне програмування в прикладах : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 100с.
Шифр: 519.85я7  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  246    В наявності :  246
Опис документа
3071. Яремчук, С. І.
Дискретне програмування : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 124с.
Шифр: 519.85(07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  186    В наявності :  186
Опис документа
3072. Покропивний С.Ф.,Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Соболь С.М.
Економіка підприємства : структур.-лог. навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 457с. – 966-574-231-0.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  80    В наявності :  79
Опис документа
3073. Джужа, О. М.
Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та особлива частини) : навч. посібник. – К. : Атіка, 2001. – 368с. – 966-7714-36-5.
Шифр: 343.9(07)  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  1
Опис документа
3074. Федосеев, В. В.
Экономико-математические методы и модели в маркетинге : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 159с. – 5-238-00237-8.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Ф33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3075. Николайчук, В. Е.
Заготовительная и производственная логистика. – СПб. : Питер, 2001. – 160с. – 5-318-00130-0.
Шифр: 658.7  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3076. Родкина, Т. А.
Информационная логистика. – М. : Экзамен, 2001. – 288с. – 5-8212-0220-5.
Шифр: 005.932  Авторський знак: Р60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3077. Примак, Т. О.
Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія. – К. : ООО Експерт, 2001. – 383с. – 966-543-072-6.
Шифр: 658.8  Авторський знак: П75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3078. Сивко, В. Й.
Розрахунки з охорони праці : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 152с. – 966-7570-90-8.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  184    В наявності :  180
Опис документа
3079. Василюк, Г. Д.
Конструювання, розрахунок та експлуатація токарних верстатів з ЧПК : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 400с. – 966-75-70-80-0.
Шифр: 621.941(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  172    В наявності :  172
Опис документа
3080. Кирилович, В. А.
Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 600с. – 966-7570-32-0.
Шифр: 658.53(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  157    В наявності :  156
Опис документа

« 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет