ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3081 - 3100 від загального числа 123834

3081. Малахов, В. А.
Етика : курс лекцій: навч. посібник. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2001. – 384 с. – 966-06-0456-4.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  28    В наявності :  28
Опис документа
3082. Федишин Б.М.,Скиба Г.В.,Дорохов В.І.,Павлюк Г.В.
Хімія, Ч.2. : Органічна хімія: Практиткум. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 254с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Х46
Кількість примірників :  94    В наявності :  94
Опис документа
3083. Долгілевич, М. Й.
Радіобіологія : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 248с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  149    В наявності :  148
Опис документа
3084. Шпиталенко, Г. А.
Трудове право : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 243с.
Шифр: 349.2(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  431    В наявності :  423
Опис документа
3085. Лазарев, В. Г.
Интеллектуальные цифровые сети : справочник. – М : Финансы и статистика, 1996. – 224с. – 5-279-01594-6.
Шифр: 621.391(03)  Авторський знак: Л17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3086. Чебышев Н.В.,Богоявленский Ю.К.,Демченко А.Н.,Гринева Г.Г.,Гузикова Г.С.и др.
Руководство к лабораторным занятиям по биологии : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1996. – 352с. – 5-225-00959-х.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Р84
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
3087. Канарчук, В. Є.
Експлуатаційна надійність автомобілів : Підручник:У 2-х ч., 4-х кн., Ч.2., Кн.4. – К. : Вища школа, 2000. – 615с. – 5-11-004869-Х.
Шифр: 629.08(07)  Авторський знак: К19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3088. Вагнер, М.
Фольксваген: Любимые машины. – Минкс : Белфакс, 1998. – 80с. – 1-57717-083-0.
Шифр: 629.33  Авторський знак: В12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3089. Будіщев, М. С.
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : Підручник. – Л. : Афіша, 2001. – 424с. – 966-7760-33-2.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  57    В наявності :  55
Опис документа
3090. Трофімов Ю.Л.,Алексєєва М.І.,Гончарук П.А.,Кириленко Т.С.,Кудріна Т.С.та ін.
Психологія : підручник. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 560с. – 966-06-0202-2.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: П86
Кількість примірників :  15    В наявності :  14
Опис документа
3091. Григор'єв О.М.,Доломан С.Є.,Лисенко Ю.В.,Макаренко Є.А.,Мамалига А.І.та ін.
Сучасна українська мова : Підручник. – 2-е вид., перероб. – К. : Либідь, 2001. – 400с. – 966-06-0173-5.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3092. Українсько-болгарський словник: Близько 20 000 слів. – К : Либідь, 2001. – 288с. – 966-06-0176-Х.
Шифр: 811.163.2(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3093. Семенченко, Ж.
Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харків : Фактор, 2000. – 146с.
Шифр: 629.33  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3094. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва: Лабораторний практикум, Вип.2. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 276с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  183    В наявності :  181
Опис документа
3095. Пазяк О.М.,Сербенська О.А.,Фурдуй М.І.,Шевченко Л.Ю.
Українська мова. Практикум : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – 966-06-0197-2.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
3096. Бичко, А. К.
Історія філософії : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0181-6.
Шифр: 101.1(09)(07)  Авторський знак: Б67
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
3097. Безвесільна, О. М.
Вимірювання прискорень : Підручник. – К : Либідь, 2001. – 264с. – 966-06-0193-Х.
Шифр: 629.7.05(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  47    В наявності :  43
Опис документа
3098. Аналіз вигід і витрат : практ. посібник. – 2-е вид. – К. : Основи, 2000. – 175с. – 966-500-191-4.
Шифр: 005.52  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3099. Котляр, М. Ф.
Історія України в особах: Давньоруська держава. – К : Україна, 1996. – 240с. – 966-524-004-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3100. Самин, Д. К.
Сто великих архитекторов. – М : Вече, 2000. – 592с. – 5-7838-0721-4.
Шифр: 930.85(082)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет