ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3321 - 3340 від загального числа 111119

3321. Корнійчук, А. І.
Комп'ютеризоване проектування елементів систем управління : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 456с. – 966-7570-89-4.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  194    В наявності :  194
Опис документа
3322. Бакка, Н. Т.
Радиоэкология : монография. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 314с. – 966-7570-54-1.
Шифр: 574(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  108    В наявності :  107
Опис документа
3323. Малахов, В. А.
Етика : курс лекцій: навч. посібник. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2001. – 384 с. – 966-06-0456-4.
Шифр: 87.7я7  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  28    В наявності :  27
Опис документа
3324. Ленк, Х.
Размышления о современной технике. – М : Аспект Пресс, 1996. – 183с. – 5-7567-0052-8.
Шифр: 87.25  Авторський знак: Л33
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3325. Федишин Б.М.,Скиба Г.В.,Дорохов В.І.,Павлюк Г.В.
Хімія, Ч.2. : Органічна хімія: Практиткум. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 254с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Х46
Кількість примірників :  95    В наявності :  95
Опис документа
3326. Долгілевич, М. Й.
Радіобіологія : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 248с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  150    В наявності :  148
Опис документа
3327. Шпиталенко, Г. А.
Трудове право : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 243с.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  439    В наявності :  431
Опис документа
3328. Лазарев, В. Г.
Интеллектуальные цифровые сети : справочник. – М : Финансы и статистика, 1996. – 224с. – 5-279-01594-6.
Шифр: 621.391(03)  Авторський знак: Л17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3329. Чебышев Н.В.,Богоявленский Ю.К.,Демченко А.Н.,Гринева Г.Г.,Гузикова Г.С.и др.
Руководство к лабораторным занятиям по биологии : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1996. – 352с. – 5-225-00959-х.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Р84
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
3330. Канарчук, В. Є.
Експлуатаційна надійність автомобілів : Підручник:У 2-х ч., 4-х кн., Ч.2., Кн.4. – К. : Вища школа, 2000. – 615с. – 5-11-004869-Х.
Шифр: 629.08(07)  Авторський знак: К19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3331. Вагнер, М.
Фольксваген: Любимые машины. – Минкс : Белфакс, 1998. – 80с. – 1-57717-083-0.
Шифр: 629.33  Авторський знак: В12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3332. Будіщев, М. С.
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : Підручник. – Л. : Афіша, 2001. – 424с. – 966-7760-33-2.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  57    В наявності :  54
Опис документа
3333. Трофімов Ю.Л.,Алексєєва М.І.,Гончарук П.А.,Кириленко Т.С.,Кудріна Т.С.та ін.
Психологія : підручник. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 560с. – 966-06-0202-2.
Шифр: 88я7  Авторський знак: П86
Кількість примірників :  15    В наявності :  14
Опис документа
3334. Григор'єв О.М.,Доломан С.Є.,Лисенко Ю.В.,Макаренко Є.А.,Мамалига А.І.та ін.
Сучасна українська мова : Підручник. – 2-е вид., перероб. – К. : Либідь, 2001. – 400с. – 966-06-0173-5.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
3335. Українсько-болгарський словник: Близько 20 000 слів. – К : Либідь, 2001. – 288с. – 966-06-0176-Х.
Шифр: 81.2(4Бол)я2  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3336. Семенченко, Ж.
Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харків : Фактор, 2000. – 146с.
Шифр: 629.33  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3337. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва: Лабораторний практикум, Вип.2. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 276с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  187    В наявності :  184
Опис документа
3338. Пазяк О.М.,Сербенська О.А.,Фурдуй М.І.,Шевченко Л.Ю.
Українська мова. Практикум : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – 966-06-0197-2.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
3339. Бичко, А. К.
Історія філософії : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0181-6.
Шифр: 87.3я7  Авторський знак: Б67
Кількість примірників :  31    В наявності :  31
Опис документа
3340. Безвесільна, О. М.
Вимірювання прискорень : Підручник. – К : Либідь, 2001. – 264с. – 966-06-0193-Х.
Шифр: 629.7.05(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  47    В наявності :  42
Опис документа

« 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет