ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3101 - 3120 від загального числа 123589

3101. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва: Лабораторний практикум, Вип.2. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 276с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  183    В наявності :  181
Опис документа
3102. Пазяк О.М.,Сербенська О.А.,Фурдуй М.І.,Шевченко Л.Ю.
Українська мова. Практикум : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – 966-06-0197-2.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
3103. Бичко, А. К.
Історія філософії : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0181-6.
Шифр: 101.1(09)(07)  Авторський знак: Б67
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
3104. Безвесільна, О. М.
Вимірювання прискорень : Підручник. – К : Либідь, 2001. – 264с. – 966-06-0193-Х.
Шифр: 629.7.05(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  47    В наявності :  43
Опис документа
3105. Аналіз вигід і витрат : практ. посібник. – 2-е вид. – К. : Основи, 2000. – 175с. – 966-500-191-4.
Шифр: 005.52  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3106. Котляр, М. Ф.
Історія України в особах: Давньоруська держава. – К : Україна, 1996. – 240с. – 966-524-004-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3107. Каныгин, Ю. М.
Вехи священной истории: Русь-Украина. – К : Україна, 1999. – 350с. – 966-524-067-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К19
Опис документа
3108. Самин, Д. К.
Сто великих архитекторов. – М : Вече, 2000. – 592с. – 5-7838-0721-4.
Шифр: 930.85(082)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3109. 100 художников ХХ века : Справочно-биографическое издание. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – 210с. – 5-8029-0037-7.
Шифр: 75  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3110. Абрамовских, Е.
100 поэтов ХIX - XX веков : справ.-биограф. изд. – Челябинск : Урал LTD, 2000. – 212с. – 5-8029-0141-1.
Шифр: 82-1(03)  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3111. Гриценко, В.
Людина і культура : навч. посібник. – К. : Либідь, 2000. – 368с. – 966-06-0164-6.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3112. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. – К, 1998. – 130с.
Шифр: 656.13  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3113. Інструкція нормування витрат та застосування лакофарбових матеріалів на автомобільному транспорті. – К, 1998. – 91с.
Шифр: 629.08  Авторський знак: І72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3114. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України. – К. : Основа, 1999. – 240с.
Шифр: 614.8  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3115. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності. – К : Юмана, 1998. – 528с. – Випуск 2. – 966-7005-34-8.
Шифр: 629.33  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3116. Шикула М.К.,Гнатенко О.Ф.,Петренко Л.Р.,Капштик М.В.
Охорона грунтів : навч.посібник. – К. : Знання, 2001. – 398с. – 966-620-039-2.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О-92
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3117. Богиня, Д. П.
Основи економіки праці : навч. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2001. – 313с. – 966-7767-11-6.
Шифр: 331(07)  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3118. Зайцев, Н. Л.
Экономика промышленного предприятия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 358с. – 5-16-000531-5.
Шифр: 338.45(07)  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
3119. Борисенко, В. Й.
Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття : навч. посібник. – 2-е вид. – К : Либідь, 1998. – 616с. – 966-06-0038-0.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
3120. Червінський В.І.,Кругляков В.Є.,Пилипенко В.В.,Розовик Д.Ф.,Терес Н.В.та ін
Хрестоматія з історії України : Посібник. – К. : Вежа, 1996. – 352с. – 996-7091-05-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Х91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет