ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3101 - 3120 від загального числа 121067

3101. Шпиталенко, Г. А.
Трудове право : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 243с.
Шифр: 349.2(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  431    В наявності :  423
Опис документа
3102. Лазарев, В. Г.
Интеллектуальные цифровые сети : справочник. – М : Финансы и статистика, 1996. – 224с. – 5-279-01594-6.
Шифр: 621.391(03)  Авторський знак: Л17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3103. Чебышев Н.В.,Богоявленский Ю.К.,Демченко А.Н.,Гринева Г.Г.,Гузикова Г.С.и др.
Руководство к лабораторным занятиям по биологии : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1996. – 352с. – 5-225-00959-х.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Р84
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
3104. Канарчук, В. Є.
Експлуатаційна надійність автомобілів : Підручник:У 2-х ч., 4-х кн., Ч.2., Кн.4. – К. : Вища школа, 2000. – 615с. – 5-11-004869-Х.
Шифр: 629.08(07)  Авторський знак: К19
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3105. Вагнер, М.
Фольксваген: Любимые машины. – Минкс : Белфакс, 1998. – 80с. – 1-57717-083-0.
Шифр: 629.33  Авторський знак: В12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3106. Будіщев, М. С.
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : Підручник. – Л. : Афіша, 2001. – 424с. – 966-7760-33-2.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  57    В наявності :  55
Опис документа
3107. Трофімов Ю.Л.,Алексєєва М.І.,Гончарук П.А.,Кириленко Т.С.,Кудріна Т.С.та ін.
Психологія : підручник. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 560с. – 966-06-0202-2.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: П86
Кількість примірників :  15    В наявності :  14
Опис документа
3108. Григор'єв О.М.,Доломан С.Є.,Лисенко Ю.В.,Макаренко Є.А.,Мамалига А.І.та ін.
Сучасна українська мова : Підручник. – 2-е вид., перероб. – К. : Либідь, 2001. – 400с. – 966-06-0173-5.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3109. Українсько-болгарський словник: Близько 20 000 слів. – К : Либідь, 2001. – 288с. – 966-06-0176-Х.
Шифр: 811.163.2(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3110. Семенченко, Ж.
Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харків : Фактор, 2000. – 146с.
Шифр: 629.33  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3111. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва: Лабораторний практикум, Вип.2. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 276с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  183    В наявності :  181
Опис документа
3112. Пазяк О.М.,Сербенська О.А.,Фурдуй М.І.,Шевченко Л.Ю.
Українська мова. Практикум : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – 966-06-0197-2.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
3113. Бичко, А. К.
Історія філософії : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0181-6.
Шифр: 101.1(09)(07)  Авторський знак: Б67
Кількість примірників :  31    В наявності :  31
Опис документа
3114. Безвесільна, О. М.
Вимірювання прискорень : Підручник. – К : Либідь, 2001. – 264с. – 966-06-0193-Х.
Шифр: 629.7.05(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  47    В наявності :  43
Опис документа
3115. Аналіз вигід і витрат : практ. посібник. – 2-е вид. – К. : Основи, 2000. – 175с. – 966-500-191-4.
Шифр: 005.52  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3116. Котляр, М. Ф.
Історія України в особах: Давньоруська держава. – К : Україна, 1996. – 240с. – 966-524-004-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3117. Каныгин, Ю. М.
Вехи священной истории: Русь-Украина. – К : Україна, 1999. – 350с. – 966-524-067-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3118. Самин, Д. К.
Сто великих архитекторов. – М : Вече, 2000. – 592с. – 5-7838-0721-4.
Шифр: 930.85(082)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3119. 100 художников ХХ века : Справочно-биографическое издание. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – 210с. – 5-8029-0037-7.
Шифр: 75  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3120. Абрамовских, Е.
100 поэтов ХIX - XX веков : справ.-биограф. изд. – Челябинск : Урал LTD, 2000. – 212с. – 5-8029-0141-1.
Шифр: 82-1(03)  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет