ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3301 - 3320 від загального числа 110287

3301. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Левицька С.О.,Малюга Н.М.та ін.
Організація бухгалтерського обліку. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж : ПП "Рута ", 2001. – 288с. – 966-7570-75-4.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: О-64
Кількість примірників :  296    В наявності :  294
Опис документа
3302. Яремчук, С. І.
Нелінійне програмування в прикладах : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 100с.
Шифр: 519.85я7  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  246    В наявності :  246
Опис документа
3303. Яремчук, С. І.
Дискретне програмування : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 124с.
Шифр: 519.85(07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  187    В наявності :  187
Опис документа
3304. Покропивний С.Ф.,Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Соболь С.М.
Економіка підприємства : структур.-лог. навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 457с. – 966-574-231-0.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  86    В наявності :  83
Опис документа
3305. Виправно-трудовий кодекс України. – К : Право, 2001. – 68с. – 966-546-226-1.
Шифр: 67.9(4Укр)3  Авторський знак: В51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3306. Долгополов, А. М.
Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К : МАУП, 2000. – 72с. – 966-608-050-8.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3307. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. – Тернопіль : СПМ "Астон", 1999. – 216с.
Шифр: 65.05  Авторський знак: Д63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3308. Джужа, О. М.
Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та особлива частини) : навч. посібник. – К. : Атіка, 2001. – 368с. – 966-7714-36-5.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  1
Опис документа
3309. Семаков, Г. С.
Криминология : Курс лекций. – К : МАУП, 1999. – 128с. – 966-7312-76-3.
Шифр: 67.51я7  Авторський знак: С30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3310. Федосеев, В. В.
Экономико-математические методы и модели в маркетинге : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 159с. – 5-238-00237-8.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Ф33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3311. Луцій, О. П.
Міжнародний маркетинг: Конспект лекцій. – К : ЄУФІМБ, 2000. – 45с. – 966-7508-12-9.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3312. Николайчук, В. Е.
Заготовительная и производственная логистика. – СПб. : Питер, 2001. – 160с. – 5-318-00130-0.
Шифр: 65.40  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3313. Родкина, Т. А.
Информационная логистика. – М. : Экзамен, 2001. – 288с. – 5-8212-0220-5.
Шифр: 65.40  Авторський знак: Р60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3314. Примак, Т. О.
Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія. – К. : ООО Експерт, 2001. – 383с. – 966-543-072-6.
Шифр: 65.29  Авторський знак: П75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3315. Сивко, В. Й.
Розрахунки з охорони праці : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 152с. – 966-7570-90-8.
Шифр: 65.247я7  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  189    В наявності :  184
Опис документа
3316. Василюк, Г. Д.
Конструювання, розрахунок та експлуатація токарних верстатів з ЧПК : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 400с. – 966-75-70-80-0.
Шифр: 621.941(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  174    В наявності :  174
Опис документа
3317. Кирилович, В. А.
Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 600с. – 966-7570-32-0.
Шифр: 658.53(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  161    В наявності :  159
Опис документа
3318. Аверченков В.І.,Горленко О.О.,Ільїцький В.Б.,Мельничук П.П.,Полонский Л.Г.та ін.
Збірник задач і вправ з технології машинобудування : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 314с. – 966-683-007-8.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  133    В наявності :  131
Опис документа
3319. Самотокін, Б. Б.
Лекції з теорії автоматичного керування : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 508с. – 966-7570-50-9.
Шифр: 681.5.01(07)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  104    В наявності :  99
Опис документа
3320. Історія української культури : зб. матеріалів і документів. – К : Вища шк., 2000. – 607с. – 966-642-008-2.
Шифр: 63.3(4Укр)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа

« 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет