ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3001 - 3020 від загального числа 123735

3001. Стровский Л.Е.,Казанцев С.К.,Паршина Е.А.,Иванова Л.Я.,Фролова Е.Д.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 823с. – 5-238-00001-4.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: В60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3002. Солошенко, Л.
Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление. – Харків : Фактор, 2001. – 173с.
Шифр: 339.9  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3003. Шапілова, Н. В.
Збірник задач і ділових ігор з дисципліни "Економіка підприємств". – 2-е вид., стереотип. – Харків : Консум, 2000. – 100с. – 966-7124-52-5.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Ш23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3004. Королев, В. А.
Мониторинг геологической среды : учебник. – М. : МГУ, 1995. – 272с. – 5-211-03344-2.
Шифр: 55(07)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3005. Савенко, М.
Функція правової охорони Конституції України // Право України. – 2001. – №9. – c.6.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С13
Опис документа
3006. Словська, І.
Механізм захисту прав людини - основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України. – 2001. – №9. – c.15.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С48
Опис документа
3007. Букач, В.
Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України. – 2001. – №9. – c.21.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Б90
Опис документа
3008. Саніахметова, Н.
Поняття суб'єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. – №9. – c.28.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: С18
Опис документа
3009. Безклубій, І.
Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. – №9. – c.33.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Б39
Опис документа
3010. Скомороха, В.
Конституційне правосуддя - веління часу // Право України. – 2001. – №10. – с.3.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С44
Опис документа
3011. Андрейцев, В.
Право екологічної безпеки: проблеми формування об'єктивного складу // Право України. – 2001. – №10. – с.8.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: А66
Опис документа
3012. Статівка, А.
Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах // Право України. – 2001. – №10. – с.29.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С78
Опис документа
3013. Ніщимна, С.
Вдосконалення банківської системи України: деякі питання // Право України. – 2001. – №10. – с.54.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Н11
Опис документа
3014. Копиленко, О.
Щодо закону про громадянство України // Право України. – 2001. – №10. – с.84.
Шифр: 67.9(4Укр.)
Опис документа
3015. Лазор, В.
Конституційні основи морально-релігійної освіти в Україні // Право України. – 2001. – №10. – с.89.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Л17
Опис документа
3016. Баймуратов, М.
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз // Право України. – 2001. – №10. – с.101.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Б12
Опис документа
3017. Українська література у портретах і довідках: Давня література - література XIX ст. : Довідник. – К. : Либідь, 2000. – 360с. – 966-06-0147-6.
Шифр: 82(477)(09)(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  7    В наявності :  5
Опис документа
3018. Цал-Цалко, Ю. С.
Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 300с. – 966-683-002-7.
Шифр: 657.37(07)  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
3019. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.та ін.
Бухгалтерський словник. – Ж : ПП "Рута ", 2001. – 244с. – 966-7570-85-1.
Шифр: 657(03)  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
3020. Дубовик, В. П.
Вища математика : Навчальний посібник. – К : АСК, 2001. – 648с. – 966-539-320-0.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Д79
Кількість примірників :  56    В наявності :  53
Опис документа

« 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет