ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3261 - 3280 від загального числа 111640

3261. Інструкція нормування витрат та застосування лакофарбових матеріалів на автомобільному транспорті. – К, 1998. – 91с.
Шифр: 629.08  Авторський знак: І72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3262. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України. – К. : Основа, 1999. – 240с.
Шифр: 614.8  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3263. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності. – К : Юмана, 1998. – 528с. – Випуск 2. – 966-7005-34-8.
Шифр: 629.33  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3264. Шикула М.К.,Гнатенко О.Ф.,Петренко Л.Р.,Капштик М.В.
Охорона грунтів : навч.посібник. – К. : Знання, 2001. – 398с. – 966-620-039-2.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О-92
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
3265. Богиня, Д. П.
Основи економіки праці : навч. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2001. – 313с. – 966-7767-11-6.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3266. Зайцев, Н. Л.
Экономика промышленного предприятия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 358с. – 5-16-000531-5.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
3267. Борисенко, В. Й.
Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття : навч. посібник. – 2-е вид. – К : Либідь, 1998. – 616с. – 966-06-0038-0.
Шифр: 63.3(4Укр)я7  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
3268. Червінський В.І.,Кругляков В.Є.,Пилипенко В.В.,Розовик Д.Ф.,Терес Н.В.та ін
Хрестоматія з історії України : Посібник. – К. : Вежа, 1996. – 352с. – 996-7091-05-8.
Шифр: 63.3(4Укр)я7  Авторський знак: Х91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3269. Пашуто, В. П.
Организация и нормирование труда на предприятии : Учебное пособие. – Минск : Новое знание, 2001. – 304с. – 985-6516-31-5.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: П22
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3270. Хрипач В.Я.,Суша Г.З.,Андросович Е.И.,Оноприенко Г.К.,Лизунова Т.П.и др.
Экономика предприятия. – Минск : Экономпресс, 2000. – 464с. – 985-6479-11-8.
Шифр: 65.29  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
3271. Барютин Л.С.,Валдайцев С.В.,Васильев А.В.,Завлин П.Н.,Кабаков В.С.и др.
Основы инновационного менеджмента: теория и практика : учеб. пособие. – Под ред. П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. – М. : Экономика, 2000. – 475с. – 5-282-01961-2.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3272. Васючков, Ю. Ф.
Численное моделирование задач геотехнологии при разработке угольных месторождений : учеб. пособие. – М. : МГГУ, 2000. – 131с. – 5-7418-0154-4.
Шифр: 622.3(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3273. Шкуратник, В. Л.
Эффекты памяти в горных городах. Физические закономерности, теоретические модели. – М : Академия горных наук, 1997. – 159с. – 5-7892-0012-5.
Шифр: 622  Авторський знак: Ш66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3274. Физическая энциклопедия. Т.1. : Ааронова - Длинные. – М : БРЭ, 1998. – 704с. – 5-85270-258-7.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3275. Физическая энциклопедия. Т.2. : Добротность - Магнитооптика. – М : БРЭ, 1998. – 704с. – 5-85270-285-4.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3276. Физическая энциклопедия. Т.3. : Магнитоплазменный - Пойнтинга теорема. – М : БРЭ, 1992. – 672с. – 5-85270-019-3.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3277. Физическая энциклопедия. Т.4. : Пойнтинга - Стримеры. – М : БРЭ, 1994. – 704с. – 5-85270-087-8.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3278. Физическая энциклопедия. Т.5. : Стробоскопические приборы - Яркость. – М : БРЭ, 1998. – 704с. – 5-85270-101-7.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3279. Андрощук, Г.
Право интелектуальной собственности: торговые аспекты : Науч.-практ. изд. – К : ІнЮре, 2000. – 164с. – 966-7752-38-0.
Шифр: 67.9(4Укр)3  Авторський знак: А66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3280. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра : Методичні рекомендації. – К. : Нора-прінт, 2000. – 127с. – 966-7010-81-3. – + ДИСКЕТА.
Шифр: 67.9(4Укр)3  Авторський знак: В55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет