ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113741 - 113760 від загального числа 116874

113741. Рідка О.Р.,Матійчук В.С.,Тищенко Н.І.,Костюк Р.Р..Кочубей В.В.,Сергеєв В.В.
Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1, 2, 3, 4- тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот в ацетонітрилі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.28-33.
Шифр: 539
Опис документа
113742. Коссак, В.
Правосуб'єктність державних органів і створювання ними юридичних осібу механізмі регулювання цивільної відповідальності // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.154-167.
Шифр: 347
Опис документа
113743. Коструба, А.
Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.167-186.
Шифр: 347
Опис документа
113744. Комаренська, З. М.
Активація каталізатора Мо2В у реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.34-40.
Шифр: 539
Опис документа
113745. Коваленко, О.
Як правильно заповнювати Таблицю даних платника ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.18-19.
Шифр: 657
Опис документа
113746. Кузнецова, Н.
Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.186-204.
Шифр: 347
Опис документа
113747. Олійник Л.П.,Бернатська Н.Л.,Реутський В.В.,Комаренська З.М.
Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.41-46.
Шифр: 539
Опис документа
113748. Спасибо-Фатєєва, І.
Про майнову відповідальність юридичних осіб за зобов'язаннями держави // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.204-217.
Шифр: 347
Опис документа
113749. Кот, О.
Розвиток доктрини приватного права у сфері захисту суб'єктивних цивільних прав // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.217-237.
Шифр: 347
Опис документа
113750. Стефанчук, Р.
Методика компенсації моральної шкоди // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.237-256.
Шифр: 347
Опис документа
113751. Якубівський, І.
Компенсація за порушення майнових прав інтелектуальної власності: проблеми теорії та практики // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.256-270.
Шифр: 347
Опис документа
113752. Лукасевич-Крутник, І.
Порушення договірних зобов'язань ізнадання транспортних послуг: поняття та види // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.278-295.
Шифр: 347
Опис документа
113753. Дронь І.А.,Винницька С.І.,Олекса В.В.,Хом'як С.В.,Остапів Д.Д.
Синтез і дослідження антибактеріальної активності пегільованих енрофлоксацинів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.47-51.
Шифр: 539
Опис документа
113754. Кірейцев, Г.
Як оцінити заборгованість за методом дисконтування. Ч.2 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.21-23.
Шифр: 657
Опис документа
113755. Бєлова, Ю.
Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.314-328.
Шифр: 347
Опис документа
113756. Горбатенко, В.
З вірою в мудрість права і майбутнє України // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.328-333.
Шифр: 347
Опис документа
113757. Боброва, К. І. Флейчук Р. І.
Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п'ятичленними кисневмісними гетероциклами // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.52-57.
Шифр: 539
Опис документа
113758. Жигайло М.М.,Демчина О.І.,Демидова Х.В.,Євчук І.Ю.
Дослідження в'язкості золь-гель систем на основі 3-метакрилоксипропілтриметоксисилану та тетраетоксисилану // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.58-66.
Шифр: 539
Опис документа
113759. Сухацький Ю.В.,Зінь О.І.,Знак З.О.,Мних Р.В.
Кавітаційне очищення стічних вод від толуолу // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.67-72.
Шифр: 539
Опис документа
113760. Вісник національної академії державного управління при президентові України, 4(91). – К. : НАН Украины, 2018. – 170с. – 2310-2837.
Шифр: 33+37+316
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет