ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113941 - 113960 від загального числа 116330

113941. Кузнецова, Н.
Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.186-204.
Шифр: 347
Опис документа
113942. Олійник Л.П.,Бернатська Н.Л.,Реутський В.В.,Комаренська З.М.
Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.41-46.
Шифр: 539
Опис документа
113943. Спасибо-Фатєєва, І.
Про майнову відповідальність юридичних осіб за зобов'язаннями держави // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.204-217.
Шифр: 347
Опис документа
113944. Кот, О.
Розвиток доктрини приватного права у сфері захисту суб'єктивних цивільних прав // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.217-237.
Шифр: 347
Опис документа
113945. Стефанчук, Р.
Методика компенсації моральної шкоди // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.237-256.
Шифр: 347
Опис документа
113946. Якубівський, І.
Компенсація за порушення майнових прав інтелектуальної власності: проблеми теорії та практики // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.256-270.
Шифр: 347
Опис документа
113947. Лукасевич-Крутник, І.
Порушення договірних зобов'язань ізнадання транспортних послуг: поняття та види // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.278-295.
Шифр: 347
Опис документа
113948. Дронь І.А.,Винницька С.І.,Олекса В.В.,Хом'як С.В.,Остапів Д.Д.
Синтез і дослідження антибактеріальної активності пегільованих енрофлоксацинів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.47-51.
Шифр: 539
Опис документа
113949. Кірейцев, Г.
Як оцінити заборгованість за методом дисконтування. Ч.2 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.21-23.
Шифр: 657
Опис документа
113950. Бєлова, Ю.
Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.314-328.
Шифр: 347
Опис документа
113951. Горбатенко, В.
З вірою в мудрість права і майбутнє України // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.328-333.
Шифр: 347
Опис документа
113952. Боброва, К. І. Флейчук Р. І.
Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п'ятичленними кисневмісними гетероциклами // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.52-57.
Шифр: 539
Опис документа
113953. Жигайло М.М.,Демчина О.І.,Демидова Х.В.,Євчук І.Ю.
Дослідження в'язкості золь-гель систем на основі 3-метакрилоксипропілтриметоксисилану та тетраетоксисилану // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.58-66.
Шифр: 539
Опис документа
113954. Сухацький Ю.В.,Зінь О.І.,Знак З.О.,Мних Р.В.
Кавітаційне очищення стічних вод від толуолу // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.67-72.
Шифр: 539
Опис документа
113955. Вісник національної академії державного управління при президентові України, 4(91). – К. : НАН Украины, 2018. – 170с. – 2310-2837.
Шифр: 33+37+316
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113956. Куйбіда, В. С.
Проблеми та напрями результативного проведення реформ місцевого самоврядування // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.5-14.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113957. Чеканський, Б. Б.
Оптимізація складу багатокомпонентного композиційного в'яжучого // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.73-78.
Шифр: 539
Опис документа
113958. Шепіда, М. В.
Осадження наноструктурованого осаду срібла на поверхні кремнію методом гальванічного заміщення // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.79-84.
Шифр: 539
Опис документа
113959. Головей, С. А.
Вплив структури сталі 45 на перенапругу виділення водню за наявності сульфідів заліза // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.85-89.
Шифр: 539
Опис документа
113960. Морєва, О.
На скільки видів матеріальної допомоги може розраховувати бібліотекар // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.20.
Шифр: 65.052
Опис документа

« 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет