ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113801 - 113820 від загального числа 115763

113801. Мичуда, З. Р.
Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках.Частина 2 // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.9-17.
Шифр: 621.381
Опис документа
113802. Журавель, І. М.
Дослідження інваріантів зображення на основі його фрактальної моделі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №880. – 2017. – С.18-22.
Шифр: 621.381
Опис документа
113803. Мельник, К.
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.57-64.
Шифр: 378  Авторський знак: М48
Опис документа
113804. Торчевська, Н.
Застосування інформаційно-комунікативних технологій як умова підвищення ефективності самостійної роботи студентів з курсу "Історія мистецтв" // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.65-73.
Шифр: 378  Авторський знак: Т61
Опис документа
113805. Охріменко, Л.
Історичний розвиток українського костюма і його регіональні особливості // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.73-80.
Шифр: 378  Авторський знак: О-92
Опис документа
113806. Тарасевич, В.
Фундаментальний підручник з історії економіки та економічної думки // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.81-89.
Шифр: 378  Авторський знак: Т19
Опис документа
113807. Пендзей, І.
Новітня історія країн Західної Європи і Америки (1918-1945р.р.): ключові поняття, події, терміни // Вища школа. – 2019. – №1. – 2019. – С.90-125.
Шифр: 378  Авторський знак: П25
Опис документа
113808. Балашов, Е. В.
Калибровка схем фазовращателей на основе векторного сложения сигналов // Радиоэлектроника. – 2018. – 61. – №11. – 2018. – С.645-655.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Б20
Опис документа
113809. Когут А.Е.,Когут Е.А.,Доля Р.С.,Носатюк С.О.,Харьковский С.Н.,Хе Джаочан
О повышении добротности планарных диэлектрических резонаторов с модами шепчущей галереи // Радиоэлектроника. – 2018. – 61. – №11. – 2018. – С.656-664.
Шифр: 621.396
Опис документа
113810. Известия, высших учебных заведений
Радиоэлектроника. 61, №12. – 2018. – 732c.
Шифр: 621.396
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113811. Рябуха В.П.,Цисарж В.В.,Катюшин Е.А.,Зарицкий В.И.
Оценка потенциальной эффективности межпериодной обработки когерентной пачки радиоимпульсов на фоне пассивных помех в импульсно- доплеровских РЛС со средней частотой зондирования // Радиоэлектроника. – 2018. – 61. – №12. – 2018. – С.667-687.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Р98
Опис документа
113812. Про складання фінансової звітності : Лист ДКСУ від 15.01.19 р. № 16-08/1711 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.25.
Шифр: 65.052
Опис документа
113813. Звіт про управління - не фінзвітність для контролерів // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.26.
Шифр: 65.052
Опис документа
113814. Регіональна економіка, №4. – Л. : Інститут регіональних досліджень, 2018. – 141с.
Шифр: 65.9
Опис документа
113815. Томчук, Ю.
Штатний розпис на 2019 рік: складаємо за новими формами // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.27-30.
Шифр: 65.052
Опис документа
113816. Кірейцев, Г.
Як оцінити заборгованість методом дисконтування (Ч.1) // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №19. – 2019. – С.31-32.
Шифр: 657
Опис документа
113817. Хвесик, М. А.
Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України. – С.5-16.
Авторський знак: Х30
Опис документа
113818. Хвесик, М. А.
Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України. – С.5-16.
Авторський знак: Х30
Опис документа
113819. Мокій А.І.,Павліха Н.В.,Науменко Н.С.,Дацко О.І.
Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.17-27.
Авторський знак: І-69
Опис документа
113820. Хвесик, М. А.
Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України // Регіональна економіка. – 2018. – №4. – 2018. – С.5-16.
Авторський знак: Х30
Опис документа

« 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет